BEDRIJF VERKOCHT Producent/leverancier zorghulpmiddelen/apparaten

producentleverancier-zorghulpmiddelenapparatenDeze onderneming is een in Zuid-West NL gevestigde BV, inmiddels ruim 20 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van zorghulpmiddelen (apparaten) voor zorginstellingen (B2B), met name ouderen- en gehandicaptenzorg en (optioneel: hoge segment) thuiszorg. Inmiddels werden circa 500 producten geleverd. Het klantenbestand omvat ruim 60 afnemers.

De jaaromzet beweegt zich op een niveau van circa €200.000. Circa 80% van de omzet wordt gerealiseerd binnen Nederland. De overige 20% wordt geëxporteerd naar België.

De productrange betreft standaard 3 producten voor een breed toepassingsgebied. Deze onderscheiden zich door uitstraling en kwaliteit en voldoen aan hoge eisen van ARBO, hygiëne, gebruiksgemak voor de zorgbehoevenden, tevens aan CE normeringen medisch hulpmiddel (93/42/EEG). De verkoopprijs range is van €5.000 tot €12.000.

De onderdelenproductie (mechanische onderdelen en elektrische besturingen) wordt uitbesteed bij specialistische toeleveranciers. De producten worden in eigen montageruimte geassembleerd, getest en vrijgegeven. De installatie, garantie en service wordt in eigen beheer gedaan.

Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn goede kansen voor groei in NL en het verbeteren van de export in omringende EU landen.

De organisatie omvat 1 medewerker (DGA). Assemblage, installatie en service wordt (deels) uitbesteed aan een freelancer MBO. De personele betrokkenheid, motivatie en zelfstandigheid is groot.

De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: goede producten (uitstraling en kwaliteit), klantgericht en een goede service.

De onderneming is gevestigd in een huurpand in westelijk Noord-Brabant. De huur kan op korte termijn worden opgezegd.

De bedrijfsruimte wordt gebruikt voor montage, magazijn en kantoor. De bedrijfsactiviteiten kunnen zonder (noemenswaardige) problemen op een andere locatie in NL worden voortgezet.

Relatie wil de onderneming verkopen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd).

De koopsom van de aandelen onderneming is € 105.000.

©BBO&F