Werken aan waardestuwers loont

werken aan waardestuwers

Wat is de waarde van uw onderneming? Beslist een interessante vraag…! Maar: boeiender is de vraag: “Wat is de waardepotentie”. Wat zou uw bedrijf waard kunnen zijn. Dus: wanneer u planmatig en structureel investeert in de waardestuwers van uw onderneming. Veel geld kan worden verdiend door tijdig aan de slag te gaan met uw waardestuwers. Want werken aan waardestuwers als voorbereiding op de bedrijfsoverdracht loont. Zo realiseert u beslist een beduidend betere verkoopprijs.

Wat zijn waardestuwers?

Centraal hierbij staat het cash-genererend vermogen van uw onderneming. Niet alleen vandaag maar ook op de langere termijn.

Boek Werken aan waardestuwers
Meer weten? Lees dan ook het boek
Werken aan Waardestuwers

We kijken vooral naar de toekomst van uw bedrijf. Van invloed daarop zijn een groot aantal factoren zoals uw investeringsbeleid om de continuïteit te waarborgen, de netto-contante waarde van uw investeringen, uw beleid om de omzet en marge uit te bouwen en te verbeteren, de omvang van uw werkkapitaal, de cash-cycle en uw bedrijfsorganisatie en bedrijfscultuur, uw kapitaalstructuur en de hiermee samenhangende kapitaalkosten, uw concurrentiepositie en de duurzaamheid daarvan, enzovoorts.

Werkplan voor waardestuwers.

Gestructureerd aan de slag met waardestuwers is een kwestie van doen. Een stappenplan helpt u hierbij. Een eerste stap is het uitvoeren van een bedrijfswaardering en waarderingsmodel.  Dus: het vaststellen van de huidige waarde van uw onderneming. Dit bij ongewijzigd beleid. Hierbij worden tevens de belangrijkste waardestuwers geïdentificeerd. Een volgende stap is het ontwikkelen van een verbeterd beleid gericht op een hogere bedrijfswaarde. Dit door het aanpakken van de beïnvloedbare waardestuwers. Zo slaat u een nieuwe en spannende weg in: een route naar ‘meer waarde’. En niet alleen een strategie maar ook een –in de organisatie- gedragen werkplan met controlemomenten. Alleen zo wordt gewaarborgd dat uw gestelde doelen worden bereikt: het volledig benutten van de waardepotentie van uw onderneming.


©BBO&F