Wat is de waarde van mijn bedrijf?

waarde van uw bedrijfVeel ondernemers worstelen met de vraag: wat is de waarde van mijn bedrijf? Hoeveel kan ik ervoor VRAGEN en KRIJGEN? Deze vraag naar de ‘waarde van mijn bedrijf’ is heel begrijpelijk. Want een antwoord op deze vraag telt mee in de persoonlijke strategie. Kan ik nu uitstappen en het stokje aan een ander overdragen OF moet ik nog enkele jaren ‘aan de bak’.

De waarde van uw bedrijf is de uitkomst van een rekensom. Eigenlijk zegt u met deze waarde: het is bedrijfseconomisch verantwoord om het bedrag van de waardering op tafel te leggen. Maar het ervoor krijgen (dus ook: ontvangen) is iets anders. Een voorbeeld.

Verkoop bedrijf

Roel houdt via zijn holding de aandelen in LOES BV. LOES doet verhuur, reparatie en onderhoud van landbouwmachines. De onderneming is gevestigd in een klein dorpje op het Zeeuwse platteland. De zaken gaan al jaren goed. De omzet beweegt zich stabiel op een niveau van €350.000 met een brutomarge van €280.000. Roel werkt zo’n 70 tot 80 uur per week en vangt daarvoor een prima managementfee: €135.000 per jaar. Het bedrijf is gevestigd in een eigen bedrijfspand. Deze zit in de holding. Tot de inventaris behoort 45 stuks apparaten en machines voor transport, zaaien, maaien, oogsten, spuiten, ploegen enzovoorts. De geschatte waarde in het economisch verkeer is €225.000 en is inmiddels (fiscaal) afgeschreven. En Roel zelf? Die vindt het welletjes en wil graag met Ria een bezoek gaan brengen aan de kinderen in Nieuw Zeeland en Australië.

Waardebepaling onderneming

Op basis van de stille reserves en de winstgevendheid wordt de waarde onderneming bepaald. Deze komt uit op €650.000. Dit onder diverse aannames: een reële personele bezetting en arbeidsvergoeding, een reële doorbelasting van het gebruik van de onroerend goederen (erf en opstal). De koper verwerft bij betaling een rendement op zijn eigen vermogen van 17,5%. Gelet op het toekomstperspectief van LOES een prima vergoeding.

Bedrijfsovername

Leo heeft belangstelling om de onderneming over te nemen en voort te zetten. Hij exploiteert in een naburig dorp de onderneming MOES BV. MOES doet montage, onderhoud en service. Leo’s bedrijf is weliswaar financieel gezond maar …. €650.000 op tafel leggen is écht een brug te ver. En een rekensommetje leert dat de bank niet meer zal willen en kunnen financieren dan €275.000. Anders kunnen de rente- en aflossingen niet betaald worden.

Verkoopprijs

Helaas zijn de marktomstandigheden er niet naar om de werkelijke waarde te realiseren. Het aanbod van potentiële aspirant-kopers is beperkt: je moet wel uit de regio komen wil je deze bedrijfsactiviteiten met succes kunnen overnemen. En zo groot is het potentiële aanbod dus niet. En de geschikte aspirant-koper (Leo) heeft helaas ook een bodem in zijn portemonnee.

Het geheel overziend doet Roel besluiten om toch ook een lagere verkoopprijs vrede te hebben. De omstandigheden zijn nu eenmaal niet anders.

Zo komen Roel en Leo toch tot een transactie: Roel’s holding ontvangt €400.000 bij de notaris voor de aandelen. Deze koopsom wordt door Leo gefinancierd uit eigen middelen €75.000, de bank €250.000 en een lening door Roel van €75.000. Daarnaast wordt een earn-out overeengekomen. De earn-out geeft na 4 jaar nog een nabetaling op de aandelen van €100.000 als de omzet stabiel blijkt. Door een passende financiële inkleding van de transactie ontvangt Roel toch per saldo €500.000 voor zijn bedrijf. En zo kan Roel ook met een tevreden gevoel met Ria op zoek bij zijn (klein)kinderen aan de andere kant van de wereld en ver van zijn het fraaie Zeeland.

Wat is uw bedrijf waard?

Op tijd beginnen met bedrijfsovername loont. Zo voorkomt u onaangename verrassingen bij bedrijfsoverdracht!

Een eerste oriënterende schatting? De Waardeschatter MKB helpt u op  weg!


 

©BBO&F