Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

waarde van uw bedrijfBedrijfswaarde weten? Ga aan de slag met de WaardeSchatter MKB. Want een waardebepaling van uw bedrijf is een eerste belangrijke stap bij bedrijfsovername. De basis voor een goede verkoopopbrengst bij de bedrijfsoverdracht. Een goede bedrijfswaardering heeft een belangrijke functie bij de onderhandelingen met de koper van uw bedrijf. Of geeft u inzicht hoe u concrete stappen kunt nemen. Dit om de waarde van uw bedrijf te verbeteren.

Bedrijfswaardering

Een waardebepaling van uw bedrijf kost weliswaar geld. Want gangbare waarderingsmethoden zoals de Discounted Cashflow methode of de Adjusted Present Value methode vragen tijd. Maar die investering betaalt zich zeker terug. Een goed onderbouwde bedrijfswaardering is essentieel bij de onderhandelingen over verkoopcondities bij bedrijfsoverdracht.

Wanneer u zich oriënteert op bedrijfsoverdracht is een eerste globale waardeschatting van uw bedrijf wellicht voldoende. Dan is de WaardeSchatter MKB een eerste goede stap op weg naar bedrijfsovername.


Direct aan de slag met de WaardeSchatter MKB? Klik dan op de juiste rechtsvorm van uw bedrijf:

waardeschatter mkb vof

Waardebepaling

Deze WaardeSchatter MKB baseert de bedrijfswaarde op basis van een beperkt aantal financiële gegevens. Het gaat om het verleden, het heden en de toekomst. Basisgegevens zijn de historische en actuele bedrijfsresultaten. Maar ook de verwachtingen voor omzet, directe en indirecte kosten in de toekomst? Tevens het actuele eigen vermogen en het totaal vermogen van uw onderneming.

Met deze financiele gegevens gaat de WaardeSchatter MKB aan de slag. Zo komt u snel en eenvoudig tot een globale waardebepaling van uw bedrijf.

De waarde van uw bedrijf wordt op verschillende manieren bepaald. De WaardeSchatter MKB biedt u vier verschillende waarderingskomsten. Dit op basis van de huidige vermogenspositie, de zogenaamde netto vermogenswaarde. Maar ook op basis van de rentabiliteitswaarde en de omvang van toekomstige kasstromen. Die laatste waardering is gebaseerd op een Discounted Cashflow methode.

Ook de minimale en maximale (theoretische) waarde van de goodwill wordt bepaald. De goodwillwaarde is de overwaarde als gevolg van de winstgevendheid van uw bedrijf.

Bij bedrijfsovername speelt vaak ook de financiering van de bedrijfsoverdracht. Deze is mede bepalend voor de verkoopopbrengst. De financiering is afhankelijk van het cash genererend vermogen van uw bedrijf op het moment van de bedrijfsovername. De WaardeSchatter MKB bepaalt de beschikbare kasstroom voor rente en aflossing op een fictieve bedrijfsovername financiering. Zo wordt een verkoopopbrengst bepaald.

De verkoopopbrengst zal afwijken van de theoretisch berekende economische waarde. Want prijs is nu eenmaal anders dan waarde.

Op basis van uw gegevens worden een minimale en maximale verkoopopbrengst geschat. Deze treft u ook aan in de rapportage van de waardebepaling. Met de hiermee in samenhang geschatte praktische waarde van de goodwill.

De omvang van uw invoer is beperkt. Daarom moet u ermee rekening houden dat een uitgebreidere en zorgvuldigere bedrijfswaardering zal afwijken. Maar voor een eerste indruk is de WaardeSchatter MKB misschien voldoende.

Op basis van uw invoer ontvangt u per email een rapportage van de uitgevoerde bedrijfswaardering.

©BBO&F