Voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak

belasting bedrijfsoverdracht  eenmanszaak

Jan’s MotorHuis

Jan heeft fraaie eenmanszaak. Hij verkoopt, repareert en onderhoudt motoren. Jan heeft in zijn regio een tweetal exclusieve dealerschappen. In zijn onderneming MotorMuis heeft hij een showroom voor nieuwe en gebruikte modellen, een winkel voor motorpakken, helmen en onderdelen en een werkplaats voor service en reparatie. Jan geniet een goede reputatie in zijn marktgebied. Er zijn een groot aantal trouwe klanten.

Jan is inmiddels 62 jaar en kampt met een kwakkelende gezondheid. Hij denkt er al langer over na om te stoppen. Hij heeft al eens een aantal van zijn trouwe klanten gepolst. En Rick heeft eigenlijk wel zin om het bedrijf over te nemen. Echter gemakkelijk zal dat niet gaan, blijkt snel.

Bedrijfsoverdracht

Jan heeft zijn bedrijf gevestigd in een eigen pand. Het onroerend goed is daardoor aangemerkt als ondernemingsvermogen. De WOZ waarde is €450.000. Op de (fiscale balans) staat echter een waarde van €110.000. En Max heeft €25.000 aan de fiscale oudedagsreserve FOR gedoteerd. Over de verkoopcondities zijn Rick en Jan het wel eens: Jan kan rekenen op een goodwill van €60.000.

Rick wil de onderneming wel kopen. Maar wil zeker niet het pand overnemen. Hij gaat liever over tot de huur van het bedrijfsgedeelte. Dus: Rick koopt de onderneming zonder het pand.

Fiscale klappen

Wat betekent dat nu fiscaal? Door de verplichte vrijval FOR en de goodwill realiseert Jan een stakingswinst van €85.000. Maar door de staking gaat het onroerend goed van het ondernemingsvermogen over naar het privé vermogen. Gelukkig mag dat tegen een lagere waarde dan de WOZ waarde: de waarde in verhuurde staat, afgerond €325.000. Dus Jan realiseert nu ook een stakingswinst van €215.000.

Aldus is er totaal sprake van een stakingswinst van circa €300.000. Dat klinkt fraai. Maar dat betekent wel een IB aanslag (52%) van circa €120.000. Dus: “voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak” is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe gaat Jan dat financieren?

Gelukkig heeft Jan nog wat courante voorraden en debiteuren, totaal €152.000. Maar ook helaas crediteuren en zakelijke schuld bij de bank, totaal €115.000. Per saldo houdt Jan zo over een bedrag van €37.000. En Jan krijgt van de koper Rick een bedrag van €60.000: goodwill. Resteert dus per saldo door Jan te betalen: €23.000. En helaas: Jan heeft dat niet. Kortom: zo lijkt Jan gevangen in zijn eigen IB onderneming!

Voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak?

Ontsnappen uit de eenmanszaak kan. Jan had eigenlijk eerder kunnen herstructureren. Geruisloze overdracht naar de eigen BV. En dan via een aandelenfusie de onderneming minus het onroerend goed ‘uitzakken’. Even drie jaar lang wachten en dan de aandelen verkopen. En zo de deelnemingsvrijstelling benutten.

Jan had ook eerder Rick in dienst kunnen nemen. Dan had Jan na drie jaar de onderneming geruisloos kunnen overdragen aan de eenmanszaak van Rick.

Kortom: ga op tijd aan de slag met uw bedrijfsoverdracht. Zo creëert u uw springplank voor een financieel pijnloze ontsnapping.

Lees hier meer over fiscale regelingen bij een bedrijfsoverdracht.

©BBO&F