Management Buyout Machinebouwer

management buyoutMaarten werkt al zes jaar in het bedrijf van zijn dromen. De DGA is nu op leeftijd, 58 jaar. Hij heeft, begrijp ik, schaapjes op het droge. En deze DGA heeft door de jaren heen nogal wat taken aan Maarten overgedragen. De directe leiding van het tekenbureau, de werkvoorbereiding en de werkplaats is al in zijn beheer. En met enige regelmaat gaat Maarten op reis. Voor nieuwe projecten bij nieuwe klanten. Zo wordt de export naar, onder meer Zwitserland, meer en meer vormgegeven. Eigenlijk kan de onderneming niet zonder Maarten meer.

Maar Maarten heeft ook wel een duidelijke visie op de toekomst. Het grijpen van kansen op het gebied van export. Misschien ook wat aanpalende markten ontginnen. Maar ook de bestaande IT wordt onvoldoende benut. Zo blijft er geld liggen.

Mogelijkheden voor een Management Buyout

Maarten heeft wel wat eigen vermogen bij elkaar gespaard. Zo’n €150.000. Eigenlijk al een hele prestatie op zijn leeftijd, 34 jaar. Maar of dat voldoende is voor de transactie is spannend. De verkoper heeft zich 1,5 Mio laten influisteren. Dat betekent dat er qua prijs en financiering water in de wijn moet.

De vriendin van Maarten vindt het allemaal prima. Komt eigenlijk uit de zorgbegeleiding. Maar heeft ook een HBO denk- en werkniveau. Wil graag gaan meedraaien in de onderneming. Personeelsbeleid, verkoopbinnendienst administratie. Een goede zaak!

Maarten zelf is een rustige persoon. Hij heeft een HBO opleiding. Denkt goed na. Overweegt iedere stap zorgvuldig. Maar neemt daarna ook wel dappere besluiten. Hij is inmiddels vastbesloten om de onderneming via een management buyout over te nemen. Als hij daartoe de mogelijkheden krijgt. Maar zo’n bedrijfsopvolging is onbekend en spannend.

Ideeën Management Buyout

We nemen globaal de stappen en de aanpak van zo’n management buyout door. En ook de valkuilen die aan zo’n bedrijfsopvolging kleven. Bijvoorbeeld door de operationele en financiële betrokkenheid van de verkoper. Er is heel veel te onderzoeken en af te spreken. Maar de oogjes van Maarten gaan glimmen. En verstandig dat Maarten een overnameadviseur inschakelt. En leuk dat hij daarbij aan mij denkt!

Voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak

belasting bedrijfsoverdracht  eenmanszaak

Jan’s MotorHuis

Jan heeft fraaie eenmanszaak. Hij verkoopt, repareert en onderhoudt motoren. Jan heeft in zijn regio een tweetal exclusieve dealerschappen. In zijn onderneming MotorMuis heeft hij een showroom voor nieuwe en gebruikte modellen, een winkel voor motorpakken, helmen en onderdelen en een werkplaats voor service en reparatie. Jan geniet een goede reputatie in zijn marktgebied. Er zijn een groot aantal trouwe klanten.

Jan is inmiddels 62 jaar en kampt met een kwakkelende gezondheid. Hij denkt er al langer over na om te stoppen. Hij heeft al eens een aantal van zijn trouwe klanten gepolst. En Rick heeft eigenlijk wel zin om het bedrijf over te nemen. Echter gemakkelijk zal dat niet gaan, blijkt snel.

Bedrijfsoverdracht

Jan heeft zijn bedrijf gevestigd in een eigen pand. Het onroerend goed is daardoor aangemerkt als ondernemingsvermogen. De WOZ waarde is €450.000. Op de (fiscale balans) staat echter een waarde van €110.000. En Max heeft €25.000 aan de fiscale oudedagsreserve FOR gedoteerd. Over de verkoopcondities zijn Rick en Jan het wel eens: Jan kan rekenen op een goodwill van €60.000.

Rick wil de onderneming wel kopen. Maar wil zeker niet het pand overnemen. Hij gaat liever over tot de huur van het bedrijfsgedeelte. Dus: Rick koopt de onderneming zonder het pand.

Fiscale klappen

Wat betekent dat nu fiscaal? Door de verplichte vrijval FOR en de goodwill realiseert Jan een stakingswinst van €85.000. Maar door de staking gaat het onroerend goed van het ondernemingsvermogen over naar het privé vermogen. Gelukkig mag dat tegen een lagere waarde dan de WOZ waarde: de waarde in verhuurde staat, afgerond €325.000. Dus Jan realiseert nu ook een stakingswinst van €215.000.

Aldus is er totaal sprake van een stakingswinst van circa €300.000. Dat klinkt fraai. Maar dat betekent wel een IB aanslag (52%) van circa €120.000. Dus: “voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak” is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe gaat Jan dat financieren?

Gelukkig heeft Jan nog wat courante voorraden en debiteuren, totaal €152.000. Maar ook helaas crediteuren en zakelijke schuld bij de bank, totaal €115.000. Per saldo houdt Jan zo over een bedrag van €37.000. En Jan krijgt van de koper Rick een bedrag van €60.000: goodwill. Resteert dus per saldo door Jan te betalen: €23.000. En helaas: Jan heeft dat niet. Kortom: zo lijkt Jan gevangen in zijn eigen IB onderneming!

Voorkom belasting bij overdracht eenmanszaak?

Ontsnappen uit de eenmanszaak kan. Jan had eigenlijk eerder kunnen herstructureren. Geruisloze overdracht naar de eigen BV. En dan via een aandelenfusie de onderneming minus het onroerend goed ‘uitzakken’. Even drie jaar lang wachten en dan de aandelen verkopen. En zo de deelnemingsvrijstelling benutten.

Jan had ook eerder Rick in dienst kunnen nemen. Dan had Jan na drie jaar de onderneming geruisloos kunnen overdragen aan de eenmanszaak van Rick.

Kortom: ga op tijd aan de slag met uw bedrijfsoverdracht. Zo creëert u uw springplank voor een financieel pijnloze ontsnapping.

Lees hier meer over fiscale regelingen bij een bedrijfsoverdracht.

©BBO&F

Schenken of erven van uw onderneming!? Het kan belastingvrij!

Schenken of ErvenVoor het schenken of erven van een IB onderneming bestaat in de Successiewet artikel 35b de bedrijfsoverdrachtsfaciliteit. Deze faciliteit is overigens ook van toepassing bij schenking en vererving van een aanmerkelijk belang (AB) in een (materiele onderneming gedreven in een) B.V.

De bedrijfsoverdrachtsfaciliteit is van toepassing overdracht van ondernemingsvermogen bij bedrijfsopvolging. Deze  regeling voorziet in een volledige vrijstelling –voor erf- en schenkbelasting- tot €1 Mio en 83% daarboven. Hierbij geldt zowel een bezitsvereiste en een voortzettingsvereiste. De bezitsvereiste houdt in dat de onderneming  tenminste 5 jaar voor rekening van de schenker is gedreven. Bij vererving (dus in de situatie van overlijden) geldt een termijn van tenminste 1 jaar. De voortzettingsvereiste houdt in dat de  onderneming tenminste 5 jaar moet worden voortgezet.

Soms is er sprake is van een verschil tussen de liquidatiewaarde en een lagere going-concernwaarde. De liquidatiewaarde is de waarde van de onderneming in het geval dat de activa los van elkaar worden verkocht. De going-concernwaarde is de waarde bij oneindige voortzetting van de onderneming. Een (positief) verschil doet zich bijvoorbeeld voor bij agrarische bedrijven. De belaste verkrijging wordt dan gebaseerd op de lagere going-concernwaarde. Voor het saldo wordt een conserverende aanslag opgelegd. Deze wordt, mits aan de voortzettingsvereiste wordt voldaan, daarna door de fiscus op nul gesteld.

Voorkom fiscaal leed door tijdig maatregelen te nemen!

©BBO&F