Crowdfunding in de praktijk

crowdfundingVoor bedrijfsfinanciering is crowdfunding in de praktijk een goed instrument. Dat blijkt uit het verhaal van Schreuders Bloemen BV. Schreuders is een groothandelsbedrijf van bloemen, planten en bloemisterijproducten (potten, keramiek, glas, bindmiddelen, decoratieve accessoires). En de onderneming laat een enorme groei zien. In 2011 gestart. En nu een solide speler met een eigen inkooporganisatie, opslag (koelruimten) op de bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk. De omzet is spectaculair gegroeid naar een niveau van ruim 7 Mio in 2014.

Dat is ook niet helemaal verwonderlijk. Het management is ervaren, kundig en gedreven. De kernwaarden zijn service, kunde, kwaliteit, klantgerichtheid en continuïteit van klantrelaties.

Crowdfunding voor werkkapitaal

De ondernemers hebben in aanvang de groei uit eigen vermogen gefinancierd. Deels ook gesteund door familie en de bank. Maar de groei was dermate spectaculair, dat zowel de inbreng het eigen kapitaal als de bankfinanciering onvoldoende waren voor de sterk toegenomen behoefte aan werkkapitaal. Een wezenlijk knelpunt voor Schreuders.

Om dat op te lossen werd een eerste financieringsvraag voorgelegd bij Geldvoorelkaar, een van de grootste en meest professionele aanbieders van crowdfunding. Doel was een versterking van de financieringsbasis voor investeringen in werkkapitaal: voorraden, goederen, onderhanden werk en debiteuren.

Er volgde een grondige en kritische beoordeling, vooral ook om zekerheid te krijgen over de aanwezige financiële en operationele risico’s. Maar uit de analyses bleek dat de plannen, mede opgesteld door de adviseur, voldoende doortimmerd waren. En dat er voldoende rentabiliteit in de onderneming zat om de betalingsverplichting te voldoen: een annuïteit op basis van 30 maanden.

Crowdfunding voor investeringen

Circa een jaar later bleken de doelstellingen voor de verdere groei te worden gehaald. Op dat moment was de tijd gekomen om ook eens kritisch te kijken naar de ontwikkelingen bij de bloemenveiling en de eigen bedrijfsprocessen. De onderneming was nu goed uit de startblokken. En de behoefte bij het management voor verdere professionalisering diende zich aan. Professionalisering gericht op winstgevendheid en kwaliteit van dienstverlening.

Omdat te bewerkstelligen waren uitbreidingsinvesteringen nodig voor implementatie van KOA (kopen op afstand) en ICT. De investering KOA stelt Schreuders in staat om vanuit de eigen bedrijfslocatie rechtstreekse inkoop te doen op de veilingen in Aalsmeer, Eelde en Naaldwijk. Zo kan Schreuders 20 landelijke inkoopklokken tegelijkertijd volgen. En ook de beste inkoopprijzen voor haar afnemers realiseren.

De investering ICT betreft de uitbreiding van het (webbased) bestel- en inkoopsysteem (ondermeer via mobiele iOS apps). Op die manier wordt het plaatsen van orders door de klanten vereenvoudigd en verbeterd. Makkelijker, sneller en minder fouten. Een belangrijke investering om de verankering met het logistieke proces te verbeteren.

Motivatie crowdfunding

De belangrijkste motivatie om gebruik te maken van crowdfunding is de terughoudendheid bij de huisbankier. Op zich begrijpelijk, omdat een bank nu eenmaal financiering verstrekt op basis van een aantal jaren bewezen betaalcapaciteit. De bestaande bankrelatie bleek overigens steeds een grote steun te zijn. Binnen de bancaire normen werden de essentiële zaken, zoals een non-storno verklaring, ingeregeld. Maar de toenemende financieringsbehoefte bleef toch in onbalans met de bancaire ruimte van de bankier.

Beoordeling en aanbeveling door de kredietnemer Schreuders

Toen wij voor het eerst hoorden van onze adviseur over deze manier van het aantrekken van financieringskapitaal waren wij niet heel enthousiast. We hadden er al wel over gehoord maar niet over nagedacht dat het ons passend zou zijn. Het onderbouwen van onze aanvraag gaf ons meer vertrouwen. Hierdoor werden we meer enthousiast dat het juist een goed middel kan zijn met betrouwbare informatie.

We zijn de eerste keer zeer verrast omdat ons project binnen enkele uren volgeschreven was. Het ging om middernacht online. Tussen 7 uur en 11 uur ’s ochtends is het project volgeschreven! Nu bij de tweede keer, nodig voor het verder professionaliseren, hebben we helemaal geen weet gehad van het online gaan omdat het spectaculair genoeg binnen een aantal minuten online en volgeschreven was.

Wat ik nu wil meegeven, in een tijd dat banken vaak pas op de plaats moeten maken, crowdfunding bij geldvoorelkaar.nl een betrouwbare en passende oplossing kan zijn voor financieringsproblemen. Wij zijn erg blij en tevreden.”

Beoordeling en aanbeveling door BBO&F BREDA

Geldvoorelkaar brengt crowdfunding in de praktijk: een goed instrument. Inmiddels is het uitgezette volume toegenomen naar 48 Mio. Dat is ook te merken aan de professionaliteit van het primaire proces, de fiattering en het backoffice. De aanvragen worden kritisch beoordeeld. En op de essentiële zaken wordt doorgevraagd en onderbouwing gevraagd. Dat is een goede zaak. Want alleen zo ontstaat een waarborg voor continuïteit en vertrouwen.

©BBO&F