Strategische koper detacheringsorganisatie

bedrijfsoverdrachtGEVRAAGD STRATEGISCHE KOPER voor een DETACHEERDER SECURITYMANAGEMENT

De onderneming is een in NL gevestigde BV en inmiddels 7 jaar actief als detacheerder van ontwikkel- en engineeringmedewerkers. De kernexpertise omvat hoogwaardige beveiligingssystemen: systemen voor toegangscontrole, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, camerabewaking, urenregistratie, intercom etc.

Projectorganisatie Securitymanagement

De onderneming speelt een belangrijke rol in projecten in het hoogste segment: ziekenhuizen, overheidsgebouwen, gevangenissen, kerncentrales en infrastructurele werken.

In deze projecten levert de organisatie: het ontwikkelen/uitdenken en in bedrijf stellen van beveiligingsconcepten, het opzetten van het managementsysteem (beveiliging), het instellen en inregelen van de besturingssoftware.

In dienst zijn een vaste kern met zes capabele directe medewerkers op MBO en HBO niveau. De eigen capaciteit wordt aangevuld met externe specialisten op ZZP basis.

De jaaromzet beweegt zich stabiel op een niveau van circa € 800.000. De brutomarge (na aftrek van inhuur, directe personele kosten en autokosten) is circa 23%.

Internationale oriëntatie

Circa 70% van de omzet wordt gerealiseerd binnen Nederland. De overige 30% wordt gerealiseerd in België.

De onderneming oriënteert zich op de verkoop van de detacherings-activiteiten i.c. de verkoop aan een (grotere) strategische samenwerkingspartner. Doelstelling is: een betere schaalgrootte (dekking overhead) en benutting van het commerciële bereik (nieuwe markten zoals HVAC, energie, infrastructuur), kennis en ervaring. Daarbij speelt een betere benutting ontstaat van de persoonlijke (commerciële) capaciteiten en netwerk van de DGA.

Strategische samenwerking

Gezocht wordt een strategische koper om de verdere groeimogelijkheden in de bestaande en aanpalende marktsegmenten vorm te geven.

De koopsom van de onderneming (commerciële netwerk, imago/reputatie en lopende activiteiten) is vastgesteld € 225.000.

Meer informatie bij BBO&F telefoon 00 31 (0)76 5320551