Profiel IO4 Participatie Life Sciences Project

Uitnodiging tot participatie in een financieringsronde van € 3 miljoen in Life Sciences Onderneming B.V. (LSO)

LSO is een biotech onderneming met de missie innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen voor kanker gebaseerd op de unieke functies van microRNAs.

De propositie:
Het streven is om in augustus 2012 een financieringsronde van € 3.000.000 te realiseren nu Proof of Concept (PoC) data zijn gegenereerd (deze dienden als een “condition precedent” voor de voorgenomen investering). Een deel van deze investering is reeds gecommitteerd door de huidige aandeelhouders in LSO (twee VCs).

Gezien de korte tijdsspanne waarbinnen deze ronde gerealiseerd zal worden, is de prijs per aandeel in deze ronde vastgesteld op de aandelenprijs zoals gehanteerd in de laatste financieringsronde. Daarmee wordt afgezien van een step-up in de waardering als gevolg van het behaalde PoC, wat wel als belangrijke waardesprong wordt gezien. Bovendien verkrijgen deelnemers het recht om in de volgende ronde tegen een korting (minstens 20%) op de dan geldende aandelenprijs additionele aandelen te verkrijgen.

De onderneming:
LSO is een spin-off van een wetenschappelijk instituut met kantoren/laboratoria in Utrecht. De onderneming is operationeel sedert februari 2008, en heeft vandaag de dag 11 werknemers/scientists.

LSO ontwikkelt zgn. “nucleic-acid based drugs” op basis van microRNAs (miRNAs).

LSO heeft de afgelopen jaren een aantal specifieke miRNAs geïdentificeerd en gepatenteerd die een positief effect hebben op bepaalde typen kanker. Voor de miRNAs binnen drie programma’s heeft LSO al aangetoond dat ze een duidelijke antikanker effect hebben.

Auteur: Peter Schuitmaker