Profiel IO3 Participatie producent medische hulpmiddelen

Relatie is ontwikkelaar/producent/leverancier van medische hulpmiddelen voor aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat als gevolg van spier- of beroepsziekten (RSI etc.). De doelgroep is: mensen met fysieke beperkingen en beroepsgerelateerde klachten. Deze hulpmiddelen voorkomen/verminderen lichamelijke klachten. Meer specifiek: mensen met spier/zenuwziekten zoals M.S.A., Duchene, MS. ALS, Becker, enzovoorts.

De producten worden verstrekt via advies van ergotherapeut of revalidatiearts of (internationaal) via gespecialiseerde klinieken.

De producten worden via dealers verkocht. Er werd inmiddels een compleet assortiment ontwikkeld. Producten worden geleverd via verkoopkanalen in NL en buitenland. In F en UK zijn er importeurs. In Noord-Amerika is een -eigen- verkoopsteunpunt. Voor verkoop in Noord-Amerika is FDA toegekend. Voor D wordt binnenkort een HMV nummer afgegeven.

Aan de onderkant van de productportfolio werd in 2011 een hulpmiddel ontwikkeld welke geleverd kan worden in professionele werkplekken met fysieke belasting en dito risico voor beroepsziekten (RSI etc). De ontwikkelde producten zijn -qua functionaliteit- uniek en middels patenten beschermd.

De doelgroep voor dit product is de medewerkers (op kantoor- en werkplekken als laboratoriumomgevingen etc.) met dreigende beroepsklachten. Naar schatting is dat 7% van de zittende werkers. Het gaat hierbij meer specifiek om mensen met dreigende beroepsgerelateerde fysieke problemen in de bovenste ledematen. Te denken vals aan tandartsen, orthodontisten, laboratoriummedewerkers.

De betaling vindt (in NL) deels (hogere segment) plaats via zorgverzekeringen en UWV. De producten in het lagere segment worden ook deels in bedrijfsmatige omgevingen worden afgezet.

De end-user prijsstelling maakt dit product toegankelijk voor een grote groep professioneel gebruikers. De marge is uitstekend en ruim voldoende voor de distributieketen. Tooling is besteld en producten kunnen met ingang van januari 2012 worden geleverd.

De korte termijn strategie is om (gefaseerd) de verkoop/distributie uit te bouwen. Eerst met een primaire focus binnen de EU. Dit zodat deze producten een substantiële positie in de markt innemen.

De lange termijn strategie (3 tot 5 jaar) is om de onderneming te verkopen aan een strategische partij (multinational) met een wereldwijde positie in de markt.

Gezocht wordt een strategische partner zijnde een bestaande onderneming met een bewezen trackrecord als leverancier van ARBO en/of medische hulpmiddelen voor werkplekken (kantoor, laboratoria etc.) OF een MBI kandidaat met een relevant netwerk. Dit om de onderneming voor te bereiden op de  lange termijn strategie: exit/verkoop aan strategische koper.

Gevraagd wordt een initiële financiële inbreng van tenminste €500.000 voor koop van aandelen en verdere groei. Geboden wordt een deelname onder inbreng van financiële middelen.

Nadere informatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

Auteur: Peter Schuitmaker