Profiel 169 Participatie Recreatief Attractiepark Zuid Limburg

Relatie (BV in NL) is ontwikkelaar/exploitant van een unieke recreatieve voorziening, attractie- en evenementenfaciliteit op een aantrekkelijke toplocatie in Zuid-Limburg. Deze voorziening is gepositioneerd in een centrale regio voor dag- en verblijfstoerisme met circa 1,65 Mio dag/verblijfstoeristen op jaarbasis. De beoogde doelgroep zijn recreanten voor natuur- en openluchtattracties en evenementen.

In een eerder stadium werd de commerciële en financiële haalbaarheid onderzocht en aangetoond. Dit door een landelijk erkend en gerenommeerd adviesbureau voor de vrijetijdseconomie (leisure, toerisme en hospitality).

Momenteel is het project uitvoeringsgereed. Vergunningen zijn/worden verleend voor de verdere aanleg/exploitatie. Offertes zijn aangevraagd en verwerkt. Dit zodat de realisatie binnen een periode van 3 maanden kan worden afgerond. De totale investering is 1,4 Mio. Hiervan zal –naar verwachting- 1,1 Mio ter beschikking komen van een lokale bank en deels van een andere investeerder €50.000.

De initiatiefnemer is een stevige en ondernemende persoon met een sterk regionaal netwerk in overheid en profitsectoren. Jarenlange kennis en ervaring zijn ontleend aan een goede professionele achtergrond in de toerisme en recreatie. De ondernemer heeft een uitgebreid netwerk van (bouwtechnische) adviseurs voor de realisatie en ervaren management voor de exploitatie.

Prognose €/1000

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Bezoekers in duizendtallen

120

155

185

185

185

Omzet

1.175

1.653

1.949

1.983

1.997

EBITDA

398

657

800

822

824

EBIT

64

401

436

584

586

Nettoresultaat

0

275

311

433

444

Vrije kasstroom

350

384

665

661

662

Beschikbaar v. verstrekkers eigen vermogen

103

149

442

448

461

Gezocht wordt een partner/participant met een inbreng van €300.000 als sluitstuk op de bancaire lening en overig risicodragend kapitaal. De financiering wordt binnen een periode van 5 jaar gefaseerd terugbetaald. Geboden wordt een goed (exit)rendement.

Nadere informatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

Meer informatie bij BBO&F Breda, telefoon 00 31 (0)76 5320551

P.D. Schuitmaker