Profiel 161 Leverancier systemen voor logistieke handeling

Relatie (BV in NL) is ontwikkelaar/leverancier van multifunctionele transportsystemen/hulpmiddelen voor logistieke handeling.

De systemen zijn de sleutel voor een breed spectrum aan laad/los oplossingen in/rond bedrijfswagens:  gebruiksvriendelijkheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid, uitstraling en innovatief. Deze systemen hebben een absolute meerwaarde voor de gebruiker/toepasser.

De systemen zijn gepatenteerd. De onderneming geniet het exclusief gebruik van de IP rechten binnen EU. De ontwikkeling/productievoorbereiding is geheel afgerond. Productie wordt uitbesteed aan betrouwbare producent in Oost EU. In het afgelopen jaar werden enkele 10tallen naar de markt in de Benelux afgezet.

Naast verdere marktpenetratie in de Benelux zal in de komende jaren fors worden ingezet op gefaseerde groei door export naar F, D en UK. De markt in deze landen wordt geschat op €2,2 Mio met een vervangingsvolume van ruim 525.000

Voor de verdere groei is een financiering nodig van €175.000. Deze middelen zijn bedoeld voor aanloopkosten (personele uitbreiding, marketingkosten), werkkapitaal en investeringen.

De financiële projectie in €/1000 is:

Exploitatie 2012 2013 2014 2015 2016
Brutomarge 52 285 723 939 1203
Bedrijfskosten 82 258 579 773 905
Resultaat na belasting -39 9 124 123 235

Gezocht wordt een participant/MBI met een inbreng van €175.000.

Nadere verkoopinformatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

Auteur: Peter Schuitmaker