Profiel 152 Importeur bedden voor revalidatie en thuiszorg

Relatie is importeur/leverancier in NL van speciale bedden (en toebehoren) voor patienten in thuiszorgsituaties en verzorgingsinstellingen. Deze bedden zijn -qua functionaliteit- uniek en (door de producent) middels patenten beschermd.

De jaaromzet bedraagt (gemiddeld over de afgelopen 3 jaar) € 365.000. De marge op de geleverde producten is uitstekend.

De marktpotentie wordt echter nog niet volledig benut. Met name de afzet naar verzorgingsinstellingen heeft een grote (nog onbenutte) potentie.

Eind 2011 besloot relatie tot verkoop van de activiteiten. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden (ondermeer: leeftijd). Relatie beschikt over

  • goede reputatie en commerciële contacten in de bediende markt
  • exclusief importeurschap voor NL van een uniek en bewezen product;
  • eigen unieke en innovatieve oplossingen voor aanvullende hulpmiddelen;
  • assemblageruimte  voor het projectmatig uitgifteklaar maken en uitmonsteren van bedden;

De beoogde overdracht betreft een verkoop van activa (voorraden, inventaris en goodwill).

De vraagprijs van de goodwill is bepaald op € 300.000

Daarnaast kan worden meeverkocht de courante voorraden tegen inkoopprijs, inventaris en (optioneel) de bedrijfswagen (2006).

In de koop is inbegrepen het intellectuele eigendom (handelsnaam).

Gezocht wordt een koper: een bestaande onderneming met een bewezen trackrecord als leverancier (van hulpmiddelen) aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Nadere verkoopinformatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

Auteur: Peter Schuitmaker