Profiel 151 Vastgoedproject Zuid-Frankrijk

Woningbouwproject, totaal 2,3 ha in Zuid-Frankrijk. Project is geschikt voor de realisatie van 200 appartementen en een diversiteit aan 160 grotere woningen. Doelgroep is 55+ personen uit heel EU. De streek wordt goed bezocht door Fransen, Nederlanders en Engelsen.

Het project is geheel is passend binnen bestaande en bevestigde bestemmingsplannen. Project is optioneel uitbreidbaar met accommodatie voor revalidatie, restaurant en hotel. Het Certificat d’Urbanisme (Stedenbouwkundig Attest) is afgegeven. Het project is opgebouwd in 4 fases en kan naar verwachting in 5 jaar worden afgerond. De verkoop voor de eerste fase (100 appartementen en 30 woningen) kan na financiering en verwerving worden gestart.

Voorzien wordt een investering van 5 Mio welke (naar verwacht wordt) deels (33%) bancair kan worden afgedekt. De investering omvat (a) 2,5 Mio voor de koopsom voor het onroerend goed inclusief taxen en verwervingskosten, 2 Mio voor infrastructuur en 0,5 Mio verbetering van bestaande gebouwen en inrichting. zijn geschat op 2,5 Mio. In de koop is inbegrepen totaal 3,3 ha woningbouwgrond, 40 hectare landbouwgrond en 20 hectare bos en enkele bestaande opstallen.

Voorzien wordt een totaal opbrengst van 16 Mio zijnde (a) 10 Mio grondexploitatie en 6 Mio bouwmarge.

Gevraagd wordt een financieel partner met een investeringsbereidheid van 5 Mio voor de realisatie van dit project.

Auteur: Peter Schuitmaker