Profiel 188 Producent/leverancier van machines v. voedingsmiddelenindustrie

De onderneming is een in NL gevestigde BV, inmiddels ruim 14 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van machines en productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie (B2B). Het klantenbestand omvat ruim 100 afnemers, deels ook grote multinationals, actief in de voedingsmiddelen en bouwmaterialen.

De jaaromzet beweegt zich stabiel op een niveau van ruim 1 Mio. Circa 20% van de omzet wordt gerealiseerd binnen Nederland. De overige 80% wordt geëxporteerd naar overige EU landen, vooral naar Belgie en Duitsland.

De projecten zijn klantspecifiek en worden samengesteld uit eigen (zelf) ontwikkelde modules. De onderdelenproductie (mechanische onderdelen en elektrische besturingen) wordt grotendeels uitbesteed bij specialistische toeleveranciers. De productielijnen worden in eigen montageruimte geassembleerd, getest en vrijgegeven. De installatie en service wordt in eigen beheer gedaan.

De onderneming opereert in een nichemarkt.  Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn goede kansen voor groei in NL en het verbeteren van de export, met name door het aanstellen van vertegenwoordigers in exportlanden. Een omzetverdubbeling in 5 jaar is goed mogelijk.

De organisatie omvat 6 medewerkers voor de verkoop, (mechanische en elektrische) ontwikkeling/engineering, montage, levering/installatie, service/onderhoud en algemeen beheer. De personele betrokkenheid, motivatie en zelfstandigheid is groot.

De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: innovatief, klantgericht en goede service.

De onderneming is gevestigd in een huurpand in westelijk Noord-Brabant. De bedrijfsruimte wordt gebruikt voor montage, magazijn en kantoren.

De financiële prestaties zijn goed. De vermogenspositie is uitstekend.

Relatie wil de onderneming verkopen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd).

De koopsom van de aandelen van de onderneming is €490.000.

©BBO&F