Toelichting Ondernemerschapstest MKB

Ondernemerschapstest MKB gedaan?

Zoekopdracht overnamekandidaatDe Ondernemerschapstest MKB kijkt vooral naar uw persoonlijke eigenschappen en uw motivaties. Het gaat daarbij om kwaliteiten als standvastigheid, effectiviteit, overwicht, zelfstandigheid, prestatiedrang, bereidheid om risico’s te nemen, enzovoorts.

Voor wat betreft de motivatie gaat het om drang om controle te hebben, sturing te geven, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid.

Bij meer dan 50% passen uw motivatie en persoonlijke oriëntatie sterker bij de rol van ondernemer.

Per email ontving u inmiddels uw score (oriëntatie) op ondernemerschap.

Meer weten? Neem contact op!