Mediation bedrijfsoverdracht

mediationMediation bij bedrijfsoverdracht helpt om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen. Dat relaties tussen directeuren groot aandeelhouders (DGA’s) onder druk staan is vaker regel dan uitzondering. Maar ook goed verklaarbaar. Dat komt vaak voor wanneer ondernemingen innoveren. Dus wanneer producten, markten en bedrijfsprocessen zich ontwikkelen. Spanning tussen DGA’s ‘hoort er nu eenmal bij’ en is dus begrijpelijk. In zekere zin heeft dit ook een positieve werking op de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid.

Vervelend wordt het wanneer de verschillen van inzicht het functioneren van de directie gaat belemmeren. Want dit leidt er uiteindelijk toe dat de directie minder bezig is met de bedrijfsmatige uitdagingen en vooral meer met het krijgen van het eigen gelijk. Het personeel voelt dat vaak haarfijn aan. Doordat ongewenst en onbedoeld DGA’s het personele kader meeneemt in hun frustratie. Met als gevolg, verlies aan focus en productiviteit. Door dit tijdig te onderkennen kunnen problemen worden aangepakt. Een derde onafhankelijke mediator kan perspectieven bieden in  -schijnbaar- uitzichtloze situaties.

Waarom mediation bedrijfsoverdracht?

Ondernemingen starten vanuit een bepaald idee en een zeker perspectief op de bedrijfsomgeving. De oprichters zien kansen. Zij zijn vooral innovators. Maar de omstandigheden wijzigen zich: de markten veranderen, de concurrentie beweegt, het aanbod van producten en diensten moet hierop worden aangepast. Maar ook: naarmate de onderneming groeit komen er andere uitdagingen. Het bedrijfscultuur steunt meer en meer op een professionele planning en controle. Financieel beheer en personeelszaken vragen meer en meer de aandacht. Dan dreigt het risico dat visies van de directeur groot aandeelhouders (DGA’s) uit de pas gaan lopen.

Strategische oriëntatie

Een eerste stap is om te onderzoeken of verschillende visies van de DGA’s niet op een lijn zijn te brengen. Dat is altijd nog de meest fraaie oplossing. De oorzaak van conflicten ligt vaak in onuitgesproken visies en meningen. Wat zijn de verwachtingen van de toekomst? Hoe is een ieders bijdrage daarin? Wat zijn de kernactiviteiten en speerpunten? Wat zijn belangrijke meetpunten? Hoe monitoren we de bedrijfseconomische prestatie? Door over en weer de verwachtingen expliciet te maken  kunnen strategische keuzes worden gemaakt. En wel zodanig dat een ieder zich blijvend daarin kan vinden. Betrokkenen moeten dan wel water in de wijn willen doen. De vraag is of men dat wel kan of wil. Gezichtsverlies is vaak een emotionele barrière.

Mediation bedrijfsoverdracht

Wanneer de verwachtingen en de visies te ver uiteenlopen, wanneer verschillen onvoldoende overbrugbaar zijn, is onvermijdelijk dat de wegen moeten scheiden. Dan moet de waarde van de aandelen worden bepaald. Op basis waarvan de vertrekkende aandeelhouder zal moeten worden uitgekocht. Uiteindelijk is de uitkomst van dat proces een aandeelhoudersovereenkomst waarin de exit is vastgelegd. Kernpunten zijn de overnameprijs van de aandelen en de betalingscondities. Een mediator die zich geheel en al onafhankelijk opstelt, kan dit proces begeleiden tot de gewenste doel is bereikt. Redelijk en billijk naar alle partijen toe. En daarnaast natuurlijk ook: haalbaar en uitvoerbaar. Maar alles is beter dan de pijn langdurige te laten zitten.