Voorwaarden

bedrijfsoverdracht bedrijfsfinancieringEen gratis oriënterend gesprek over bedrijfsoverdracht of bedrijfsfinanciering?

Het eerste oriënterend gesprek met u is altijd gratis. Dit gesprek is bedoeld om over en weer helder te krijgen of de -door u geformuleerde- doelstellingen haalbaar zijn.

Als er wederzijds voldoende vertrouwen is dat uw doelstellingen bereikt kunnen worden doen wij u een concreet voorstel. Wij werken steeds op basis van heldere en vooraf gemaakte afspraken. Zo weet u steeds waaraan u toe bent!

Kosten voor hulp bij bedrijfsoverdracht en bedrijfsfinanciering

U kunt hierbij kiezen uit diverse vormen van vergoedingen: uurbasis, projectbasis of op basis van no-cure-less-pay.

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

©BBO&F