Aspirant kopers vinden

Een koper voor uw bedrijf?Bedrijfsoverdracht

Het vinden van een geschikte koper voor uw bedrijf is een hele onderneming. Maar de inspiratie en transpiratie die u hierin investeert verdient zich zeker terug. Want de juiste koper zal als overnemer (van uw bedrijf) de juiste stappen zetten voor de verdere groei en ontwikkeling van uw bedrijfsactiviteiten. En deze koper zal hieraan ook de beste waardering en condities kunnen verbinden. Voor deze koper en u (als verkoper) ontstaat zo een echte win-win.

Als aspirant koper kunt u denken aan een strategische koper: een onderneming die actief is in uw branche of in uw markt. Mogelijk heeft deze onderneming een groeistrategie waarin uw bedrijfsactiviteit perfect past. Door een dergelijke bedrijfsovername ontstaan zo mogelijk fraaie synergie effecten.

Alternatief is een MBI kandidaat: een kundige en kapitaalkrachtige privé persoon die (vanuit een koopholding) uw onderneming overneemt, voortzet en uitbouwt. De ‘markt’ voor dergelijke MBI kandidaten is beduidend groter. De keus is ruimer: dat heeft voordelen voor uw onderhandelingspositie. Maar de synergie effecten ontbreken. Dat is zo weer een nadeel.

Welke optie en route het beste is hangt sterk af van uw persoonlijke wensen, mogelijkheden en uitgangspunten. Hierin stellen we eerst het juiste traject vast.

Op zoek naar een koper?

Een eerste stap is om concreet en duidelijk te formuleren wat u zoekt: welke bedrijfsovername kandidaat past u het beste? Aspirant-kopers zijn er in alle soorten en maten. Hun interesseveld verschilt naar branche, marktfocus, ligging, omvang, levensfase en noem maar op. Niet iedere koper is passend en geschikt. Of heeft de juiste financiële polsstok. Veel hangt af van uw propositie en vraagprijs.

Een concreet een aantrekkelijk profiel helpt u in uw zoektocht. Een eerste stap is om dat helder te maken.

Aspirant-kopers met perspectief!

BBO&F kan u helpen om de juiste aspirant-koper voor u te vinden. Concreet: door een zoekopdracht te plaatsen bij BBO&F. U betaalt een startbedrag en een contactvergoeding bij succes: voor een goed aanknopingspunt. En een goed aanknopingspunt is hierbij een aspirant-koper waarmee u na een 1e oriënterende ontmoeting vervolgbesprekingen heeft. Het gaat hierbij dus om serieuze proposities met perspectief.

Het doel is het zoeken en aandragen van kandidaten voor samenwerking en/of overname door u of uw onderneming. Op basis van door u aangeleverde informatie en prioriteiten probeer ik potentiële bedrijven of kopers voor samenwerking/overname te interesseren.

In overleg met u stel ik een (anoniem) zoekprofiel. Voor voorbeeld hiervan klikt u hier.

Na uw akkoord bied ik uw zoekprofiel (gedurende een jaar) regelmatig (ieder kwartaal) aan aan mijn collega’s. Dit zijn leden van mijn Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht BOBB en de mij bekende bedrijvenmakelaars (Corporate Finance Bureaus). Totaal zo’n 140 landelijk opererende adviseurs.

Uit de reactie en aanbiedingen maakt u een selectie en plant oriënterende gesprekken.

Condities bedrijfsovername kandidaten vinden

De vergoedingen zijn

  • Eenmalig een Startbedrag. Dit is een vergoeding voor de voorbereidende werkzaamheden: het overleg en verbeteren van uw profiel, het aanbieden aan bedrijfsovername adviseurs en de selectie en correspondentie;
  • Een Contactvergoeding voor iedere geschikte aspirant koper;

Een geschikte kandidaat is een kandidaat waarmee NIET binnen een periode van 14 weekdagen na het 1e gesprek, hetzij op eigen initiatief hetzij op uw initiatief, de verdere onderhandelingen of besprekingen over samenwerking of overname definitief zijn gestaakt.

Bedrijfsovername advies

Natuurlijk geef ik -waar nodig en gewenst- aanvullende ondersteuning. Zoals advies over  de bedrijfswaardebepalingfinanciering of overnamecondities. Deze overige werkzaamheden zoals begeleiding in het traject tot de transactie zullen separaat met u worden besproken.

Belangstelling? Neem contact op!

©BBO&F