Industrieprojecten BBO&F

Leverancier/producent duurzame consumentenproducten automotive: bedrijfsplan en financieringsplan
Leverancier/producent duurzame consumentenproducten woninginrichting: groeistrategie en financiering
Ontwikkelingsbedrijf medische hulpmiddelen: ontwikkelingsstrategie
Leverancier kantoormachines: marktverbreding, bedrijfsplan en financieringsplan
Veredelingsbedrijf houtproducten: ontwikkelingsstrategie en bancaire financiering
Producent/leverancier van middelen voor de agrarische sector: bedrijfsplan en financieringsplan
Producent/leverancier van promotieartikelen: financieringsplan onroerend goed
Leverancier van mestverwerkinginstallaties voor de varkenshouderij: bedrijfsplan en risicodragend vermogen
Leverancier behandelingsapparatuur melkvee: ondernemingsplan, financieringsplan en vastgoedfinanciering
Leverancier van ‘snijtechnologie’: financieringsplan en financiering
Producent en leverancier van industriële stofzuigers: bedrijfsplan, financieringsplan en venture capital
Producent van apparatuur voor de agrarische sector: ontwikkeling samenwerking
Staalconstructiebedrijf en leverancier van opslag: strategieplan (productpositionering).
Staalconstructiebedrijf België: strategieplan en overlevingsplan.
Staalconstructiebedrijf: bedrijfsplan en financieringsplan
Houtverwerker/producent van vloerdelen: bedrijfsplan en financieringsplan
Interieurbouwer: bedrijfsplan en financieringsplan
Leverancier autoclaven/sterilisatieapparatuur (Werkendam): Informal Investment
Leverancier/producent Veterinaire producten: herfinanciering
Producent/leverancier medische hulpmiddelen: groeifinanciering
Producent/leverancier van sanitaire middelen: startfinanciering
Ontwikkelaar/producent vermogenselektronica: financiering voor doorstart
Ontwikkel/investeringsmaatschappij vacuumcleaning: risicodragend vermogen
Scheepsbouw- en constructiebedrijf: projectfinanciering/risicodragend vermogen
Producent motorbrandstoffen: ontwikkelingsplan en –subsidie
Leverancier plaatmaterialen maritieme sector: doorstartfinanciering
Producent van hoogwaardige bouwelementen: financiering overname activa en opstart activiteiten
Interieurbouwer: management buy out financiering
Interieurspuiterij: management buy out financiering
Producent medische apparatuur: opzet/begeleiding bij samenwerking
Scheepsreparatiebedrijf: begeleiding bij aankoop activa
MBI Maritiem: Aankoopbemiddeling Scheepsonderhoud en reparatiewerf
Leverancier energiesystemen automotive: financieel plan en samenwerking;
Lakspuiterij: verkoop onderneming;
Producent sterilisatieapparatuur ozon: subsidiebegeleiding;
Leverancier bestratingsysteem: financieringsonderzoek;
Leverancier consumentenelektronica: financieringsonderzoek;
Installatiebedrijf ondergrondse infrastructuur: strategieplan;
Mengvoederbedrijf: financieringsonderzoek;
Interieurbouwer/onderhoudsbedrijf: vastgoedfinanciering;
Producent bakkerijmachines: financieringsonderzoek;
Producent/leverancier haarden: financieringsonderzoek;
Installatiebedrijf warmtepompen en renovatieprojecten: risicodragend groeivermogen;
Technostarter met consumentenproduct: risicofinanciering;
Producent/leverancier van overdruksystemen voor mobiele on- en offroad: bancair groeivermogen;
Verkoop bedrijf: producent/leverancier van spel/leermaterialen, meubilair en projectinrichting voor instellingen voor gehandicaptenzorg, revalidatie en verzorgingstehuizen;
Ontwikkelaar/leverancier van HVAC: risicofinanciering;
Verkoop bedrijf: producent/leverancier van apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie;
Ontwikkelingsplan en financiering voor smeer- en filtersystemen;