Indicatieve waardebepaling van uw bedrijf.

indicatieve waardebepalingEen indicatieve waardebepaling van uw bedrijf is richtinggevend voor volgende stappen in het proces van bedrijfsoverdracht. Misschien oriënteert u zich op een bedrijfsovername? Of heeft u concrete plannen?  Of onderneemt u reeds stappen? Hoe dan ook: bij de verkoop of aankoop van een onderneming is een solide waardebepaling essentieel bij bedrijfsopvolging.

Een uitgebreide waardeanalyse met een waterdichte onderbouwing is vaak kostbaar. Waarderingsdeskundigen rekenen soms €5.000 tot €10.000 per onderneming (juridische entiteit). Een dergelijke investering is- gelet op het belang-  vaak een te zwaar instrument. Een meer indicatieve waardebepaling van uw bedrijf is voor u wellicht voldoende om juiste keuzes te maken.  Om de juiste stappen te zetten.

Werkwijze indicatieve waardebepaling

Stap 1. Met u heb ik een oriënterend gesprek over de achtergronden en doelstellingen: “hoe past de indicatieve waardebepaling hierbij?” en “hoe past dit bij uw visie over de toekomst van uw onderneming”. U stuurt (mailt) mij relevante bedrijfsgegevens (in overleg), zoals jaarverslagen;

Stap 2. Daarna maak ik een analyse van uw bedrijfsomgeving, uw financiële prestaties (jaarcijfers van de afgelopen jaren) en uw verwachtingen in de nabije toekomst. Ik stel een CONCEPT rapportage indicatieve waardebepaling op. Deze is gebaseerd  op een aantal waarderingsmethoden (bijvoorbeeld: Discounted Cashflow, Rentabiliteit, Financierbaarheid, Netto Vermogen, Marktwaarde, et cetera). Daarbij vermeld ik een overzicht van belangrijkste aandachtspunten (bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch);

Stap 3. Met u neem ik deze CONCEPT rapportage door (als dat praktisch is: telefonisch/skype) om de uitgangspunten en cijfermatige uitwerking te bespreken. Op basis hiervan pas ik de CONCEPT rapportage naar een DEFINITIEVE rapportage indicatieve waardebepaling. Deze rapportage is volledig maar vooral ook beknopt en toegesneden op uw situatie. Concreet en zonder wollige woorden;

Stap 4. Met u neem ik deze DEFINITIEVE rapportage door, zodat u een voldoende volledig en correct waardebegrip van uw onderneming heeft. Deze rapportage geeft u zo zicht op de bedrijfswaarde en mogelijke verkoopopbrengst van uw onderneming: een solide basis voor vervolgstappen in uw proces van bedrijfsoverdracht;

Geheimhouding indicatieve waardebepaling

Uiteraard garandeer ik u dat uw gegevens en ons contact vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de kwaliteit en gedragscode van mijn beroepsorganisatie BOBB.

Kosten indicatieve waardebepaling

Een indicatieve waardebepaling van uw bedrijf kost €1.650 excl  BTW (€1.996,50 incl BTW). U zo krijgt snel en concreet zicht op de waarde van uw onderneming. Bij de uitvoering van opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden BBO&F van toepassing.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan graag op basis van vooruitbetaling. Vul uw gegevens in en betaal. Dan hebben we snel contact!

Totaal: € -