Een goede begeleiding bij de verkoop van uw onderneming?

begeleiding bij bedrijfsoverdrachtUw bedrijf verkopen?

Stel. U wilt over enige tijd uw onderneming verkopen. Uw persoonlijke omstandigheden geven daar steeds nadrukkelijker aanleiding toe. U voorziet op termijn dat u het stokje zou willen overdragen. Dan komen natuurlijk een aantal vragen boven drijven. Wat is mijn bedrijf waard? En waar vind ik de juiste kopers die een koopsom op tafel kunnen leggen? En hoe giet ik een dergelijke overdracht in een juiste vorm?

Een goede begeleiding bij de verkoop van uw onderneming verdient zich zeker terug. U komt met de juiste kopers in contact. U staat sterker in het onderhandelingsproces.  U realiseert de beste verkoopcondities.

Gefaseerde aanpak bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht is een proces van meerdere fasen: de voorbereiding, de acquisitie, de onderhandelingen en de afronding.

Een eerste startpunt is het verbeteren van uw uitgangspositie. Net als bij de verkoop van een woning moeten een aantal zaken op orde worden gebracht. Het gaat hierbij om de optimalisatie van de financiële prestaties van uw onderneming. Want elke onderneming genereert geld. Ook de uwe. In vakjargon spreken we over kasstromen. Maar de omvang van die kasstromen kunnen wellicht worden verhoogd. En om hiermee hand in hand de hiermee samenhangende bedrijfsrisico te beheersen. En dan dit zonder verder uw financiële basis uit te breiden. Dat wil zeggen: met hetzelfde geïnvesteerde vermogen meer kasstromen genereren. Dan klimt de waarde van uw onderneming met grote sprongen.

Cash flow genererend vermogen

Maar hoe doe je dat? Dat kan door een nauwgezet investeringsbeleid. Welke investeringen zijn er worden er gedaan en wanneer geven die welk rendement. Uw investeringsbeleid eens bedrijfskundig tegen het licht houden geeft u wellicht nieuwe invalshoeken en strategisch betere uitgangspunten. Een andere kans die hier voor het grijpen ligt is uw cashmanagement. Wanneer goed ingeregeld ontstaat een beperkter kapitaalsbeslag, lagere kapitaalkosten en daardoor een beduidend betere rentabiliteit. Ook dan geeft u de waarde van uw onderneming een impuls.

Aspirant kopers zoeken

Daarna komt de acquisitiefase in beeld. Dan gaat het er om dat u de opgebouwde waarde van uw onderneming gaat vertalen in een passende prijs. Bepalend daarbij zijn een aantal factoren. Een goede informatievoorziening naar potentiele kopers helpt hen om een juiste beoordeling te maken van uw onderneming. Daarmee wordt een risicoschatting makkelijker en betrouwbaarder. De onzekerheden over de toekomst van uw bedrijf worden dan minder zwaar meegewogen. Zo zal de bereidheid om een hogere verkoopprijs te accepteren groeien. Maar ook helpt het als u meerdere kopers in beeld hebt. Dan is uw keuzevrijheid groter. U dicteert dan eerder de uitkomsten van het verkoopproces. Ook de timing is van belang. Als u te lang wacht dan groeit misschien de noodzaak om te verkopen sneller dan het verkoopproces toelaat. Met de rug tegen de muur is het lastig praten. En kopers voelen knellende situaties haarfijn aan. Dus tijdig het strijdperk in is het devies.

Onderhandelen

Zijn eenmaal een aantal geschikte kandidaten in beeld dan gaat het proces de onderhandelingsfase in. Dan helpt een extern adviseur en onderhandelaar u om meer onderuit de kan te halen. Hij bewijst u goede diensten en de gemaakte kosten worden zeker terug verdiend. Want uw adviseur kan inschatten wat redelijk en haalbaar is. Hij kan de wenselijke doelstellingen zonder enige emotie verwoorden. Hij formuleert en onderbouwt uw uitgangspunten. En hij heeft de takt en de creativiteit om standpunten te verbinden en nieuwe wegen uit impasses te vinden.

Due diligence

Als eenmaal de intenties zijn vastgelegd in een overeenkomst gaat de laatste fase in: de afronding. U hebt hierbij een informatieplicht en uw koper een onderzoekplicht. Vaak komen er in het due diligence onderzoek nog feiten boven water die de standpunten beïnvloeden. De koper zal iets aan de prijs willen doen. En de koper zal extra garanties verlangen. Alle gewijzigde standpunten zullen moeten worden afgezet tegen de feitelijke omstandigheden en de gevolgen hiervan. En wel zodanig dat de koopintenties op een fatsoenlijke manier worden vertaald in de uiteindelijke transactiedocumenten.

Closing

Zo evolueert dit proces zich tot het eindpunt: de feitelijke overdracht van de onderneming. Dan kan met een gerust hart en een goed gevoel de fles van de kurk. Op weg naar een knallende nieuwe fase in uw leven.


©BBO&F