TE KOOP: Kantoor voor administratie en belastingadvies

De onderneming is een kantoor voor administratie en belastingadvies in Midden Brabant. Het bedrijf is zo’n 20 jaar geleden opgericht en bedient circa 175 ondernemers (BV en IB), 5 VvE’s en 75 particulieren.

De belangrijkste diensten zijn loonadministraties, administratieve dienstverlening, jaarrekeningen, alle voorkomende fiscale aangiften en de bijbehorende (fiscale) advisering. De klantrelaties bestaan uit een aantal grotere MKB-bedrijven, maar vooral kleinere MKB-ondernemingen.

Personele omvang is 5 personen waarvan 1 DGA, 2 administratieve medewerkers, 1 fiscalist en 1 ondersteuning, totaal 3,5 FTE.

De omzet bedraagt circa €330.000 euro per jaar. De (genormaliseerde) bedrijfswinst is zo’n €125.000 euro per jaar. De omzet en ondernemersbeloning zijn nagenoeg stabiel.

Het kantoor heeft een interessant klantenbestand met een goed rendement en dito toekomstverwachtingen. Gelet op de stabiliteit in het klantenbestand en bij de medewerkers biedt deze onderneming volop kansen om op een efficiënte manier binnen een strategische organisatie te worden ingepast.

Relatie wil het kantoor overdragen om zich op andere activiteiten te kunnen richten. Bij voorkeur wordt gedacht aan strategische koper. De vraagprijs –gebaseerd op een activa/passiva transactie- is €390.000 voor de naam, website en klantenbestand.

Nadere informatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

GEZOCHT Partner voor Fusie Bedrijfsovername Service en Onderhoudsbedrijf CV Installaties

Bedrijfshistorie / achtergrond

Fusie Bedrijfsovername

De NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 25 jaar actief in het (periodieke) onderhoud, de reparatie en vervanging van CV Combi installaties. De onderneming is gevestigd in een gehuurd bedrijfspand in Zuidwest Nederland. 

Het geografische werkgebied is zuidelijk van de lijn Amsterdam-Arnhem en westelijk van Eindhoven. De onderneming is gevestigd in Zuid-Holland en heeft een stabiel klantenbestand van circa 9.500 particuliere relaties. De jaaromzet is circa €1.800.000 met een brutomarge van 52%.

Naast de DGA is 2,4 FTE werkzaam op kantoor voor klantenservice, werkplanning en financieel beheer. Voor service, onderhoud en installatiewerkzaamheden zijn 10 service- en installatiemonteurs werkzaam.

Activiteiten van het bedrijf

De onderneming verzorgt jaarlijks service- en onderhoudswerkzaamheden. Op jaarbasis worden 500 nieuwe CV Combi installaties geplaatst.  Daarnaast worden kleine aanpassingen/uitbreidingen aan bestaande CV systemen doorgevoerd. De dienstverlening wordt afgenomen op abonnement basis. Het klantenbestand is stabiel en kent een zeer beperkt verloop.

Onderscheidend vermogen

Een goede naamsbekendheid en een stabiel klantenbestand. Deze zijn het gevolg van een prijstechnisch scherpe en kwalitatief goede dienstverlening. De helpdesk en het technisch personeel is klantvriendelijk. De monteurs zijn serieuze en harde werkers. Deze zijn ervaren en (door periodieke opleidingen) up to date geschoold.

Overig 

De huidige DGA wil de onderneming om persoonlijke redenen (ambities en prioriteiten) integreren binnen een groter geheel. Door een fusie/bedrijfsovername zijn kostenbesparingen mogelijk door efficiëntere inzet van personeel.

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor verdere ondersteuning. Voor deze fusie/bedrijfsoverdracht wordt vooralsnog uitsluitend gedacht aan een strategische koper met een –meer landelijke- dekking.De bedrijfsovername is gedacht in een activa passiva transactie. De transactie omvat bedrijfsinventaris, vervoermiddelen, personeels- en klantenbestand. 

©BBO&F

TE KOOP: Ontwikkelaar leverancier ICT Management Systemen voor Sport en Leisure

Bedrijfsoverdracht ICT ManagementDe NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 20 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van ERP systemen voor sportaccommodaties en leisure complexen. De software is met name bedoeld voor algeheel beheer: ledenadministratie, reservering, betaling, toegangscontrole. lockers en planning van beheer en personeel.

Marktleider in NL

De onderneming is onbetwist marktleider in het hogere segment, te weten de grotere sportaccommodaties van hogescholen en universiteiten.

De geleverde techniek is deels harde techniek (hardware) deels ondersteunende IT (eigen ontwikkelde software). Deze zijn beschikbaar als SaaS. De systemen zijn functioneel, betrouwbaar en klantvriendelijk. Deze systemen zijn voor exploitanten en hun klanten toegankelijk –in meerdere talen- via webbased platforms en apps.

Het huidige B2B klantenbestand omvat ruim 60 afnemers. Dit zijn deels nieuwe afnemers van systemen, deels bestaande klantrelaties die de dienstverlening continueren op abonnement basis, ondersteund met helpdesk. De huidige omzet is vrijwel uitsluitend in NL.

Organisatie

De organisatie omvat 8 medewerkers waaronder 5 software ontwikkelaars/IT specialisten. De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: goede producten (bewezen technologie, klant specifiek, multi-linguaal en modulair), klantgericht, betrouwbaar en kennis van zaken.

De jaaromzet is circa €750.000 met een brutomarge van 85%. De EBITDA is (afgerond) 34%.

Groeipotentie

Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn (a) goede kansen voor export naar omringende EU landen, (b) marktpenetratie binnen het lagere segment van lagere sportscholen, wellness-centra, golf- en vakantieparken, enzovoorts en (c). In 2018 werd (d) een eerste pilot afgerond: installatie op een cruise schip, als verdere introductie in dit grote marktsegment met uitstekende marges.

De onderneming is gevestigd in ZW Nederland. De benodigde oppervlakte bedrijfsruimte is zeer beperkt. Deze wordt gebruikt voor assemblage, magazijn en kantoor.

De DGA wil de onderneming overdragen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd). Primair wordt gedacht aan een strategische koper met internationale oriëntatie.

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor bedrijfsoverdracht en ondersteuning.

©BBO&F

NIEUW Verdiepingscursus DCF Methode

Praktijkgerichte cursus over de Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering.

Tijdens de algemene cursus Kennismaking Discounted Cashflow methode komen de meest gangbare technieken voor bedrijfswaardering aan bod. De meest toegepaste varianten van de DCF methode voor de waardebepaling van een onderneming is de WACC (Weighted Average Cost of Capital) methode en de APV (Adjusted Present Value) methode.

Boek Discounted Cashflow methode
Verdiepingscursus Discounted Cashflow Methode

Na het volgen van de cursus kent u de basistechnieken en kunt u deze in de praktijk van bedrijfswaardering toepassen. De vertaling naar de theorie naar de praktijk van deze generiek toepasbare DCF waardering is vaak beduidend weerbarstiger.

Om deelnemers in praktijksituaties uit de startblokken te helpen is er een aanvullend programma “Verdieping DCF Methode”. Deze verdiepingscursus wordt afgestemd op de individuele wensen en vragen van de  deelnemers. Te denken valt aan onderwerpen als restwaarde, kostenvoet eigen vermogen, prognoses en horizon, debt/cashfree, investeringsplannen, enzovoorts.

U kunt voorafgaande een casus indienen. Tijdens deze avond licht u deze aan de andere aanwezige deelnemers toe. Met name kunt u aangeven waar u bij het waarderingsvraagstuk tegenaan loopt.Uw specifieke aandachtspunt komt zo dus terug tijdens de verdiepingscursus. Zodat u als cursist met de behandelde stof het waarderingsvraagstuk later zelfstandig kan aanpakken. Dus: verwacht dus geen panklare oplossing. Daarvoor is de avond met meerdere deelnemers en de diverse casussen te kort. Maar wel krijgt u het instrumentarium aangereikt om stappen te maken om uw waarderingsvraagstuk af te ronden.

Tijdens de cursus wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van een casus.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10.

De cursus duurt van 18:30 – 22:00

Prijs: € 299 (ex. btw).

Datum/Tijd

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijd: 18:30 – 22:00

Locatie
UTRECHT

Inschrijven? Klik HIER.

TE KOOP Importeur leverancier LED verlichting

bedrijfsoverdachtDe onderneming (BV) is inmiddels ruim 12 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van LED verlichting voor industriële en professionele toepassing. Het B2B klantenbestand omvat ruim 40 afnemers. Dit zijn installateurs, wederverkopers (groothandels) en eindgebruikers.

De onderneming levert met regelmaat professionele LED armaturen voor grotere projecten, in omvang van €20.000 tot €50.000. De jaaromzet is circa €200.000 met een brutomarge van ruim 40%.

De productrange betreft een assortiment producten voor een breed toepassingsgebied. Deze onderscheiden zich door een goede kwaliteit (technische uitvoering) en een gunstige prijsstelling. De producten voldoen aan hoge eisen van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Voor een aantal niche markten heeft men de beschikking over specials. Specials zoals armaturen voor de chemie, olie en gaswinning, corrosiebestendige armaturen voor een agressief chemische omgeving. Vandalisme bestendige (hufterproof) armaturen voor de stedelijke en openbare omgeving en armaturen voor het verlichten van sportvelden en sportaccommodaties.

De productie van componenten en eindproducten is voor een belangrijk deel uitbesteed bij specialistische toeleveranciers (ZO Azië). De armaturen worden deels in eigen montageruimte geassembleerd, getest en vrijgegeven.

Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn goede kansen voor export naar omringende EU landen, intensievere samenwerking met elektrotechnische installateurs en ingenieursbureaus, rechtstreekse verkoop aan eindgebruikers via webwinkel, commerciële inspanningen, gericht op bestaande klanten. Tevens zijn er concrete ideeën voor uitbreiding naar specifieke marktsegmenten.

De organisatie omvat 1 medewerker (DGA). Assemblage wordt (incidenteel) gedaan door uitzendkrachten. De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: goede producten (uitstraling en kwaliteit), klantgericht, betrouwbaar en kennis van zaken.

De onderneming is gevestigd in ZW Nederland. De benodigde oppervlakte bedrijfsruimte is zeer beperkt. Deze wordt gebruikt voor assemblage, magazijn en kantoor. De bedrijfsactiviteiten zijn verder probleemloos te verplaatsen naar andere delen in het land.

Relatie wil de onderneming verkopen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd). Na de overdracht is hij –in overleg- beschikbaar voor bedrijfsoverdracht en technische ondersteuning.

De overdracht kan via een activa transactie, echter met een voorkeur voor een aandelentransactie. De vraagprijs aandelen is (afgerond) €260.000

CURSUS Kennismaken met de DCF methode?

De Discounted Cashflowmethode  (DCF) is een methode om de economische waarde van een object te bepalen. Toekomstige kasstromen worden op een of andere manier contant gemaakt naar het moment van waarderen. Dit is echter geen nieuwe wetenschap. Want de DCF benadering van waardering wordt in zijn basisvorm al vele eeuwen toegepast.

De DCF methode vindt toepassing voor het waarderen van projecten, beleggingsobjecten, ondernemingen, enzovoorts. Dat er een verschil bestaat tussen boekwaarde en economische waarde lijkt evident. Boekwaarde is het resultaat van een boekhoudkundig proces: investering minus afschrijvingen. Of voor de boekwaarde van aandelen: de kapitaalstortingen plus winstinhoudingen minus winstuitdelingen. Maar de economische waarde steunt op kasstromen en de tijdswaarde van geld.

Als voorbeeld de investering in een productieautomaat. De investering is 100. Gedurende 5 jaar wordt 25 bespaard. De productieautomaat wordt na 5 jaar afgestoten. Deze heeft dan een restwaarde van 20. Het geëist rendement door de vermogensverschaffers op de investering is 8%. De economische waarde laat zich dan eenvoudig berekenen: deze is dan 126. Dus 26% meer dan de boekhoudkundige waarde (of: boekwaarde).

Als dat object een beleggingsobject of een investeringsobject is, zijn de waarschijnlijkheid en omvang van toekomstige kasstromen relatief eenvoudig te bepalen. Zo’n investering en de daarmee samenhangende financiële gevolgen, zoals onderhoudskosten en besparingen, laten zich makkelijk begroten.

Maar wanneer dat object een bedrijf is wordt dat al snel beduidend lastiger. Dat komt vanwege de relatief grote onzekerheid over het ontstaan van vrije kasstromen. De onderneming is onderdeel van een waardeketen en opereert daarnaast in een dynamische marktomgeving. Ketenpartners, concurrenten en afnemers bewegen continu. Het waarderingsproces van MKB ondernemingen is daarom eerder een bedrijfskundige dan een rekentechnische uitdaging. Helaas blijkt het uitvoeren van een goed onderbouwde en juist uitgevoerde DCF waardebepaling een lastige klus.

De DCF waardering van bedrijven is dus een lastige, soms vrijwel onmogelijke opgave. Dat is vervelend. Want bedrijfswaardering is een veel voorkomend onderwerp in de adviespraktijk van accountants, bedrijfsovername-specialisten en bedrijfsadviseurs. Bij bedrijfsoverdracht, uitkoop van een aandeelhouder, management buyout, bedrijfsopvolging binnen de familie of boedelscheiding doet zich het vraagstuk voor van een goed onderbouwde bedrijfswaardering. Want de financiële belangen zijn groot!

Kennis van de meest gebruikelijke DCF waarderingsmethoden helpt bij het oplossen van waarderingsvraagstukken. Het gaat hierbij om de basisprincipes en economische waarde. Maar ook begrippen als planperiode en restperiode, vermogenskostenvoeten, de WACC en Adjusted Present Value methode, goodwill, activa versus aandelentransactie en de waarde van de IB onderneming.

In samenwerking met Bedrijfsopvolging.nl organiseert BBO&F een cursus Kennismaking Discounted Cashflow methode DCF voor bedrijfswaardering. De cursus is bedoeld voor MKB accountants, administratiekantoren en overige financiële dienstverleners.

Boek Discounted Cashflow methodeDe cursus is aan de hand van het boek Discounted Cashflow methode. Dit boek wordt u voorafgaande – als onderdeel van de cursus – toegezonden. Tijdens de cursus wordt een concrete casus van een MKB onderneming behandeld. Zo maakt u vlot en concreet kennis met de achtergronden en uitgangspunten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes en economische waarde
  • Planperiode en restperiode
  • Vermogenskostenvoeten
  • WACC methode
  • Adjusted Present Value methode
  • Goodwill
  • Activa versus aandelentransactie
  • Waarde IB onderneming
  • Fiscale positie

Tijdens de cursus wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van een casus.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10.

De cursus duurt van 18:30 – 22:00

Prijs: € 299 (ex. btw).

Datum/Tijd

Datum: maandag 27 mei 2019
Tijd: 18:30 – 22:00

Locatie
UTRECHT

Inschrijven? Klik HIER.

TE KOOP Groepsaccommodatie Vulkaaneifel D

Hans am Berg Groepsaccommodatie (luxe vakantiehuis) “Haus am Berg” in Bad-Bertrich (D), centraal gelegen in de Vulkaaneifel (D). De accommodatie is geschikt voor groepen tot 20 personen. De doelgroepen zijn families, vriendenclubs (bijeenkomsten, feesten en vakanties) en bedrijven (bijeenkomsten en sessies). De groepsaccommodatie werd in de periode 2011 tot 2013 volledig (onder architectuur) gerestaureerd, gerenoveerd en ingericht. Vanaf 2013 wordt de groepsaccommodatie door de huidige eigenaar voor vakantieverblijven en bijeenkomsten verhuurd.

Sfeer, comfort en luxe zijn belangrijke steekwoorden. De groepsaccommodatie is uniek in zijn directe omgeving en rustig gelegen in een bosrijke omgeving. Historische stadjes als Cochem of Zell (beiden gelegen aan de Moesel) zijn binnen 30 auto minuten via toeristische routes te bereiken. In de directe nabijheid is een breed assortiment attracties: wandel- en moutainbikepaden, thermaalbaden, boottochten (Moesel), grotten, enzovoorts. Maar ook culinair biedt de omgeving een keur van mogelijkheden: terrassen, restaurants, konditoreien, weinstuben, enzovoorts.

De groepsaccommodatie omvat 7 slaapkamers, 7 badkamers, een ruime woonkamer, een professionele keuken en een zonovergoten terras. Meer informatie is te vinden op www.hausamberg.nl en www.hausamberg.de .

In het gebouw is (naast de verhuurbare ruimten voor groepsaccommodatie)  een volledig gescheiden en reeds ingerichte Studio aanwezig. Dit voor de permanente bewoning door een (toekomstige) eigenaar/beheerder. Deze studio is totaal circa 35m2, waarvan living en pantry met keukenblok (circa 30 m2) en een eigen badkamer (circa 5m2).

In de koop is inbegrepen de groepsaccommodatie (onroerend goed) inclusief inrichting (meubilair, A/V installaties, keukeninrichting en –apparatuur, domeinnamen. Kortom, het geheel wordt gebruiksklaar opgeleverd.

De huidige eigenaren (woonachtig in NL) hebben (deels door huidige werkzaamheden en /of prioriteiten) geen/onvoldoende gelegenheid om deze groepsaccommodatie op een goede manier te verhuren (exploiteren) en de unieke mogelijkheden (bijvoorbeeld: het aanbieden van excursies en dagprogramma’s) verder te ontwikkelen en te benutten. Een eigenaar/exploitant (gedacht wordt aan een echtpaar) op locatie biedt een beduidend beter perspectief. Vandaar deze zoektocht naar een geschikte koper/overnemer.

De vraagprijs is vastgesteld op €675.000. Dit basis van de exploitatiemogelijkheden en de daaruit voortvloeiende financiële draagkracht.

VERKOCHT: Specialist Sneltransport EU

specialist sneltransportDe onderneming (gedreven in een VOF) is gespecialiseerd in geconditioneerd sneltransport binnen NL, deels EU. De belangrijkste klanten zijn (universitaire) ziekenhuizen, (medische) laboratoria en onderzoeksinstellingen, voedingsmiddelen- en chemische industrie. Het (internationale sneltransport) betreft delicate goederen (medische samples/materialen, organen, laboratorium samples voor klinische testen, voedingsmiddelen en –monsters) en ADR goederen. Daarnaast verzorgt deze VOF gespecialiseerd transport in opdracht van andere transportondernemingen.

Daarnaast is de onderneming importeur/wederverkoper van droogijs voor gekoeld transport en overige professionele toepassingen. Belangrijke afnemers zijn de medische sector, voedingsmiddelenindustrie, horeca en particulieren.

Op basis van bewezen track-record en betrouwbaarheid heeft de onderneming een unieke en stabiele relatie met circa 120 afnemers ontwikkeld.

De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: betrouwbaarheid, snelheid en een goede all-in service (documenten, condities en transport). Door de goede naamsbekendheid en het specialistische karakter van de dienstverlening zijn er goede kansen voor groei voor een strategische koper (transportonderneming/ koeriersdienst).

De onderneming is gevestigd in een eigen bedrijfspand in ZW Nederland. Overname van het bedrijfspand is optioneel.

De onderneming bestaat inmiddels ruim 32 jaar en is in handen van de huidige vennoten (echtpaar). De ondernemers willen de onderneming verkopen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd).

De koopsom van de activa van de onderneming is €120.000, omvattende voorraden, inventaris (kantoor, koelcellen en intern transport), (weg)vervoermiddelen en goodwill.

TE KOOP: Specialistisch aannemingsbedrijf van prefab constructies woningbouw

transportonderneming in de liftHet aannemingsbedrijf (BV) is inmiddels ruim 20 jaar actief in het leveren en plaatsen van prefab constructies voor aanbouw en dakopbouw. Doelgroep is particulieren voor woonuitbreidingen. Inmiddels werden circa 1000 projecten gerealiseerd / verkocht.

De onderneming is gevestigd in Zuid-Holland. De jaaromzet beweegt zich op een niveau van circa €2.000.000 met een brutomarge van circa 38%. Circa 95% van de omzet wordt gerealiseerd in de regio Zuid-Holland, Utrecht en zuidelijk deel van Noord-Holland.

De kernactiviteiten zijn het maken van prefab aan- en opbouwen. De onderneming treedt op als hoofdaannemer. Overige werkzaamheden (calculatie, hei/grondwerken, metselwerken, dakdekking, installaties, vloer-en wandafwerking, en schilderwerk) worden uitbesteed.

De personele omvang is 10 personen, totaal afgerond 9 FTE voor verkoop, calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, uitvoering en administratie. De personele betrokkenheid, vakmanschap en zelfstandigheid is groot. De onderneming is beperkt afhankelijk van de DGA. De medewerkers zijn breed inzetbaar. Deze vormen zo een solide basis voor verdere groei.

De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs. Dit ondermeer door ingevoerde innovatie en standaardisatie. De marktpositie onderscheidt zich door de combinatie van prefab / traditionele bouw en korte doorlooptijd.

De onderneming beschikt over eigen en uitgebreid materieel, een goed geoutilleerde mechanische werkplaats en eigen transportmiddelen.

De onderneming is gevestigd in een eigen bedrijfspand met buitenruimte in Zuid-Holland. De auto-bereikbaarheid is uitstekend. De nieuwe eigenaar kan het onroerend goed huren onder vergelijkbare condities voor een periode van 5 jaar. Verkoop van het onroerend goed als onderdeel van de bedrijfsovername is bespreekbaar.

De DGA wil de onderneming verkopen om zich te richten op andere B2B bedrijfsactiviteiten. De DGA is bereid te ondersteunen bij overdracht, voortzetting en verdere groei.

De onderneming is geschikt voor een strategische koper, te weten meer traditionele aannemer met uitbreidingsplannen, of als onderdeel van een buy and build strategie. Aangeboden wordt 100% van de aandelen. De vraagprijs aandelen is €1000.000.

©BBO&F

AFGEROND Bedrijfsoverdracht Rood Wit & Rose Dordrecht

wit rood rosé dordrechtOp bezoek bij Annegret en Fred Böttner en Peter van den Berg op de locatie van “Rood Wit & Rose” in Dordrecht. Annegret en Fred hebben vele jaren lang een goedlopende wijnbar, wijnwinkel en webshop geëxploiteerd. Deze  ‘vinoteca’ ligt aan de Voorstraat 227 in Dordrecht: in het historisch centrum van Dordrecht nabij het levende stadscentrum.

Het assortiment is breed: de wijnliefhebber is welkom voor Duitse, Franse en Italiaanse wijnen. Maar men kan ook genieten van wijnen uit meer exotische landen zoals Libanon en Bulgarije.

Rood Wit & Rose

“Rood Wit & Rose” is een vinoteca: vooral een plekje om even te genieten in de sfeervolle ruimte aan de oude Wijnhaven voor een bijzondere wijn! Ook groepen zijn welkom voor diverse wijnarrangementen met diverse hapjes.

De bedrijfsopvolger is Peter van den Berg. Peter is in de regio een bekende en gewaardeerde vinoloog met een afgeronde opleiding aan de Wijnacademie.

Peter Schuitmaker heeft Peter van den Berg geadviseerd en begeleid bij de aankoop van de onderneming, de koopprijs en opbouw, de betalingscondities en garanties. Belangrijkste opdracht was om te komen tot een redelijke en haalbare koopsom.

De onderneming omvatte een inventaris en voorraden. Maar ook diverse verbruiksartikelen zoals promotieartikelen, kantoorartikelen, folders, briefpapier, enzovoorts. Daarnaast waren en handelsnamen, domeinnamen, inkoopadressen en een klantenbestand. In de overeenkomst van bedrijfsoverdracht werden deze goederen eenduidig vastgelegd.

Verder was het van belang om diverse garanties, vrijwaringen en een non-concurrentie vast te leggen. Maar ook de inzet van Annegret en Fred om de onderneming op een goede manier over te dragen was geregeld.

Dat verkoper en koper tevreden zijn over de transactie blijkt wel uit de glimlach op de foto. We wensen Peter van den Berg veel succes met de nieuwe uitdaging.

©BBO&F