TE KOOP: Webshop Barefoot Schoenen

Bedrijfshistorie / achtergrond

De NL onderneming (VOF) is inmiddels ruim 10 jaar actief met de verkoop (detailhandel / webshop) van (hard)loop / wandelschoenen volgens een uniek barefoot concept. Deze is gebaseerd op een meer natuurlijke manier van bewegen / lopen. Het resultaat is het oplossen / vermijden van het voet-, knie- en rugklachten en blessurepreventie.

Het klantenbestand omvat circa 2.500 klanten op jaarbasis. Daarvan zijn naar schatting 60% terugkerende klanten. Dit zijn over het algemeen klanten in de leeftijdsgroep 20 tot 70 jaar. In het algemeen gebruikers met problemen met het bewegingsapparaat. Na gebruik keren deze veelal niet meer terug naar traditioneel schoeisel.

Het geografische afzetgebied is geheel NL, deels B. De jaaromzet is –ondanks de zeer beperkt promotie / verkoop/acquisitie- sterk stijgende, met gemiddeld zo’n 15% (over de afgelopen jaar). De jaaromzet 2019 bedroeg €272.000 met een brutomarge van €105.000 (39%).

De onderneming is gevestigd in Noord-Brabant. Maar kan zonder problemen op een willekeurige andere locatie worden voortgezet.

Naast de vennoten (man/vrouw) is er geen personeel in dienst.

Activiteiten van het bedrijf

De onderneming importeert schoeisel. In de winkel krijgen klanten advies / begeleiding / training over beweging, bewegingsapparaat en techniek. De onderneming is voorraadhoudend en verzorgt zelfstandig de verzending van de –online- verkochte producten.

Onderscheidend vermogen

Een goede naamsbekendheid en een groeiend klantenbestand. De omzet wordt deels gerealiseerd door de regelmatig terugkerende bestellingen. Kenmerkend is het unieke concept en de klantenbinding door advies en begeleiding

Overige gegevens bedrijfsoverdracht

De huidige vennoten willen vanwege hun leeftijd op enige termijn het stokje overdragen. De onderneming kan –naar verwachting- op korte termijn een snelle groei realiseren door inbreng van een nieuw commercieel elan. Met name een meer gerichte commerciële activiteit en gebruik van social media.

Na de overdracht zijn vennoten –in overleg- beschikbaar voor verdere ondersteuning.

De bedrijfsovername is gedacht in overdracht van domeinnamen en klantenbestand, winkel en magazijninventaris en courante voorraad.

TE KOOP: Producent / leverancier winkelinrichting en beurspresentaties

Bedrijfshistorie / achtergrond

De NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 40 jaar actief met het ontwerpen, produceren en leveren van beurspresentaties (stands), winkelinterieurs, rookruimtes, showrooms, kantoorunits, enzovoorts. Daarnaast levert (uit de eigen werkplaats) deelsystemen aan wederverkopers en interieurbouwers. De onderneming is gevestigd in een gehuurd bedrijfspand in Zuidwest Nederland. 

Het geografische werkgebied is geheel NL, deels B. De productie wordt jaarlijks aan zo’n 175 klantrelaties afgezet, deels op huurbasis. De jaaromzet 2018 is circa €670.000 met een brutomarge van 60%.

Naast de DGA is 3,5 FTE werkzaam op kantoor voor (technische) ontwikkeling, klantenservice, werkvoorbereiding en financieel beheer. 

Activiteiten van het bedrijf

De onderneming verzorgt ontwerp, productie, levering en montage van beurspresentaties (stands), winkelinterieurs, rookruimtes, showrooms, kantoorunits. De productie en assemblage is in eigen werkplaats. De aluminium frames worden opgebouwd volgens uniek ontwerp uit eigen productiematrijzen.

Onderscheidend vermogen

Een goede naamsbekendheid en een stabiel klantenbestand. De omzet wordt deels gerealiseerd door de jaarlijks terugkerende plaatsing/installaties op beurzen. De projecten zijn qua design en uitstraling uniek. De klanten worden bediend met een grote veelzijdigheid aan oplossingen. Daarnaast levert de onderneming een bouwsysteem waarmee zonder gereedschap vloer en wandsystemen kunnen worden ge(de)monteerd. Dit bespaart montagetijd en kosten.

Overig

Door persoonlijke omstandigheden van de huidige DGA (gezondheid en aandacht) staat de onderneming qua acquisitie stil. De huidige omzet is vooral het resultaat van bestaande klantrelaties en toevallige omzet uit internetposities. De onderneming kan –naar verwachting- op korte termijn een snelle groei realiseren door inbreng van een nieuw commercieel elan. 

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor verdere ondersteuning. 

De bedrijfsovername is gedacht in een aandelen transactie waarbij de huidige DGA al zijn aandelen (85%) zal overdragen. NB 15% zit bij een personeelslid, eventueel in overleg mee over te nemen. De koopsom van (85% van de) aandelen is bepaald op €280.000.

©BBO&F

Waardebepaling eenmanszaak

De bedrijfswaardering van een eenmanszaak leidt vaak tot een opmerkelijke waardebepaling. Uit de praktijk voor bedrijfsoverdracht blijkt dit vaker regel dan uitzondering. Soms worden diverse principes van de Discounted Cashflow methode klakkeloos toegepast. Het normaliseren van de bedrijfswinst, het vaststellen van een gebruikelijke ondernemingsbeloning voor inkomstenbelasting, premies Zorgverzekeringswet, verzekering arbeidsongeschiktheid en oudedagsvoorzieningen. Het blijkt voor de waardebepaling eenmanszaak vaak een te lastige uitdaging. Een voorbeeld hoe en waar zaken verkeerd gaan.

Casus bedrijfswaardering eenmanszaak

Vader heeft een onderneming. Hij importeert culinaire specialiteiten uit Italië en Spanje. Hij levert die aan de horeca. Zijn omzet is circa €600.000. Hij realiseert een brutomarge van 40%. De winst uit onderneming is €100.000. Vader wil het bedrijf overdragen aan Zoon. Zoon doet al zo’n beetje hetzelfde als Vader. Zoon koopt voor €120.000 bij Vader in. Maar levert ook andere culinaire producten uit Griekenland. Vader wil -gelet op zijn leeftijd- stoppen. Het lijkt logisch om zijn bedrijf aan Zoon over te dragen. Zoon wil dat ook. Maar ook een redelijke prijs betalen. Dus laten Vader en Zoon een waardebepaling doen.

Waardebepaling eenmanszaak

De waarderingsdeskundige komt hierbij uit op een koopsom van €1.070.000. Dat berekent hij als volgt:

 • Die winst zal de komende jaar nog wel toenemen met zo’n 5 tot 8% per jaar. Dus gemiddeld 6,5% en gerekend over 4 jaar is dat afgerond 25%;
 • Een redelijk rendement voor Zoon op zijn investering in de koop van de eenmanszaak is 12,5%;
 • Dus die waarde eenmanszaak is zomaar €100.000 plus 25% groei gedeeld door 12,5% is €1.000.000;
 • Maar, zo vindt de waarderingsdeskundige, daarbij moeten we natuurlijk nog optellen de waarde van de inventaris (kantoormeubilair, computers, telefooninstallaties, magazijnstellingen en koelcellen) à €40.000 plus de voorraad culinaire producten à €30.000.;
 • Zo komt de waarde eenmanszaak op totaal €1.070.000;

Second opinion bedrijfswaardering

Zoon vindt die koopsom voor de eenmanszaak wel een stevig bedrag. Want dat miljoen heeft hij niet. Als het hij dat gaat lenen, bijvoorbeeld via crowdfunding, dan moet hij dat in 5 jaar aflossen. Dus zo’n €200.000 per jaar. Zo komt hij financieel natuurlijk veel te kort. Die bedrijfsovername van de eenmanszaak is zo een stevige molensteen om zijn nek. Daarom maar een second opinion waardebepaling.

Herwaardering

Een aantal kritische kanttekeningen bij de waardebepaling door de waarderingsdeskundige:

 • Uitgegaan wordt van de winst uit onderneming. Maar daarin zitten ook de rentekosten voor de bedrijfsfinanciering en de hypothecaire schuld voor het bedrijfspand. Dat bedrijfsgebouw en de bijbehorende leningen worden echter niet meeverkocht. Dus uitgaan van de winst uit onderneming blijkt dus onjuist. De bedrijfswinst, voor renteopbrengsten en -kosten, is een beter uitgangspunt. De rentekosten voor bedrijfsfinanciering en de hypothecaire schuld in de eenmanszaak bedraagt €20.000. De bedrijfswinst is daarmee €100.000 plus die €20.000: €120.000;
 • Die €120.000 is echter geen juiste afspiegeling van het bedrijfsresultaat. Want Moeder blijkt ook -onbezoldigd- twee dagen in de week mee te werken. Na de bedrijfsoverdracht zal Moeder ook stoppen. Zoon zal dan een vaste kracht moeten aannemen. De loonkosten inclusief werkgeverslasten zijn €20.000;
 • Omdat de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden vanuit een eigen bedrijfspand zit er ook geen huur in de bedrijfskosten. Die huur komt als het ware in de plaats van de rentekosten voor de hypotheek. Als Zoon het bedrijfspand of vergelijkbare bedrijfsruimte gaat huren kost hem dat, gebaseerd op marktconforme huurkosten, €15.000 per jaar;
 • Niet te vergeten is ook dat Zoon voor €120.000 bij Vader inkoopt. Hij krijgt weliswaar een stevige korting in vergelijk met andere afnemers. Maar draagt zo toch €10.000 aan marge bij aan de brutowinst. Het lijkt niet redelijk om die marge mee te tellen in de waardebepaling eenmanszaak;
 • Zo is het genormaliseerde bedrijfsresultaat €120.000 -/- €20.000 -/- €15.000 -/- €10.000 is €75.000;
 • Daarvan moet Zoon nog wel €24.000 inkomstenbelasting en premies Zorgverzekeringswet van betalen. Zo blijft er netto over €51.000;
 • Van die €51.000 moet Zoon €2.000 verzekeringspremie arbeidsongeschiktheid betalen plus €4.000 inleggen voor pensioensparen. Zo blijft er dus maar €45.000 over;
 • Van die €45.000 moet hij overige privé uitgaven betalen. Dus de huishoudelijke uitgaven van -geschat- €30.000. Zo blijft er maar €15.000 netto en vrij beschikbaar over;
 • Als Zoon die koopsom in 5 jaar moet terugverdienen kan hij dus maar 5 x €15.000 is €75.000 voor de eenmanszaak betalen. Die €75.000 is de economische waarde van de eenmanszaak. Ofwel: de economische waarde van het geïnvesteerd vermogen;
 • Dat geïnvesteerd vermogen was totaal €70.000. Namelijk €40.000 voor de bedrijfsinventaris en €30.000 voor de -over te nemen- voorraad. Zoon mag dus €75.000 betalen voor iets wat €70.000 waard is. Dat verschil is de zogenaamde waarde goodwill, of goodwillwaarde;
 • Maar…hoe zit het dan met die eventuele groei? Dat de omzet en daarmee de bedrijfswinst in de komende jaren zal stijgen met gemiddeld 6% is verre van zeker. In dit geval is dat niet een resultaat van de huidige feiten en omstandigheden. Mocht dat zo zijn, dan is dat vooral een gevolg van de inspanningen door Zoon. Het lijkt niet redelijk om hem de rekening te presenteren voor zijn eigen succes;

Zo wordt met de juiste kennis van zaken en op een juiste manier toegepast een -ogenschijnlijk- logische en correcte bedrijfswaardering eenmanszaak ontmaskerd.

In de bedrijfswaardering volgens de second opinion konden Vader en Zoon zich prima vinden. Zo ontstond voor hen de basis voor een verantwoorde, haalbare en -bedrijfseconomisch gezien- goed onderbouwde bedrijfsovername.

Ook een juiste en goed onderbouwde waardering eenmanszaak nodig? Oriënteer u dan alvast op mijn boek Waardering Eenmanszaak.

©BBO&F

VERKOCHT: Kantoor voor administratie en belastingadvies

De onderneming is een kantoor voor administratie en belastingadvies in Midden Brabant. Het bedrijf is zo’n 20 jaar geleden opgericht en bedient circa 175 ondernemers (BV en IB), 5 VvE’s en 75 particulieren.

De belangrijkste diensten zijn loonadministraties, administratieve dienstverlening, jaarrekeningen, alle voorkomende fiscale aangiften en de bijbehorende (fiscale) advisering. De klantrelaties bestaan uit een aantal grotere MKB-bedrijven, maar vooral kleinere MKB-ondernemingen.

Personele omvang is 5 personen waarvan 1 DGA, 2 administratieve medewerkers, 1 fiscalist en 1 ondersteuning, totaal 3,5 FTE.

De omzet bedraagt circa €330.000 euro per jaar. De (genormaliseerde) bedrijfswinst is zo’n €125.000 euro per jaar. De omzet en ondernemersbeloning zijn nagenoeg stabiel.

Het kantoor heeft een interessant klantenbestand met een goed rendement en dito toekomstverwachtingen. Gelet op de stabiliteit in het klantenbestand en bij de medewerkers biedt deze onderneming volop kansen om op een efficiënte manier binnen een strategische organisatie te worden ingepast.

Relatie wil het kantoor overdragen om zich op andere activiteiten te kunnen richten. Bij voorkeur wordt gedacht aan strategische koper. De vraagprijs –gebaseerd op een activa/passiva transactie- is €390.000 voor de naam, website en klantenbestand.

Nadere informatie is op verzoek (na ontvangst van een geheimhoudingverklaring) beschikbaar.

AFGEROND: Partner voor Fusie Bedrijfsovername Service en Onderhoudsbedrijf CV Installaties

Bedrijfshistorie / achtergrond

Fusie Bedrijfsovername

De NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 25 jaar actief in het (periodieke) onderhoud, de reparatie en vervanging van CV Combi installaties. De onderneming is gevestigd in een gehuurd bedrijfspand in Zuidwest Nederland. 

Het geografische werkgebied is zuidelijk van de lijn Amsterdam-Arnhem en westelijk van Eindhoven. De onderneming is gevestigd in Zuid-Holland en heeft een stabiel klantenbestand van circa 9.500 particuliere relaties. De jaaromzet is circa €1.800.000 met een brutomarge van 52%.

Naast de DGA is 2,4 FTE werkzaam op kantoor voor klantenservice, werkplanning en financieel beheer. Voor service, onderhoud en installatiewerkzaamheden zijn 10 service- en installatiemonteurs werkzaam.

Activiteiten van het bedrijf

De onderneming verzorgt jaarlijks service- en onderhoudswerkzaamheden. Op jaarbasis worden 500 nieuwe CV Combi installaties geplaatst.  Daarnaast worden kleine aanpassingen/uitbreidingen aan bestaande CV systemen doorgevoerd. De dienstverlening wordt afgenomen op abonnement basis. Het klantenbestand is stabiel en kent een zeer beperkt verloop.

Onderscheidend vermogen

Een goede naamsbekendheid en een stabiel klantenbestand. Deze zijn het gevolg van een prijstechnisch scherpe en kwalitatief goede dienstverlening. De helpdesk en het technisch personeel is klantvriendelijk. De monteurs zijn serieuze en harde werkers. Deze zijn ervaren en (door periodieke opleidingen) up to date geschoold.

Overig 

De huidige DGA wil de onderneming om persoonlijke redenen (ambities en prioriteiten) integreren binnen een groter geheel. Door een fusie/bedrijfsovername zijn kostenbesparingen mogelijk door efficiëntere inzet van personeel.

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor verdere ondersteuning. Voor deze fusie/bedrijfsoverdracht wordt vooralsnog uitsluitend gedacht aan een strategische koper met een –meer landelijke- dekking.De bedrijfsovername is gedacht in een activa passiva transactie. De transactie omvat bedrijfsinventaris, vervoermiddelen, personeels- en klantenbestand. 

©BBO&F

AFGEROND: Ontwikkelaar leverancier ICT Management Systemen voor Sport en Leisure

Bedrijfsoverdracht ICT ManagementDe NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 20 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van ERP systemen voor sportaccommodaties en leisure complexen. De software is met name bedoeld voor algeheel beheer: ledenadministratie, reservering, betaling, toegangscontrole. lockers en planning van beheer en personeel.

Marktleider in NL

De onderneming is onbetwist marktleider in het hogere segment, te weten de grotere sportaccommodaties van hogescholen en universiteiten.

De geleverde techniek is deels harde techniek (hardware) deels ondersteunende IT (eigen ontwikkelde software). Deze zijn beschikbaar als SaaS. De systemen zijn functioneel, betrouwbaar en klantvriendelijk. Deze systemen zijn voor exploitanten en hun klanten toegankelijk –in meerdere talen- via webbased platforms en apps.

Het huidige B2B klantenbestand omvat ruim 60 afnemers. Dit zijn deels nieuwe afnemers van systemen, deels bestaande klantrelaties die de dienstverlening continueren op abonnement basis, ondersteund met helpdesk. De huidige omzet is vrijwel uitsluitend in NL.

Organisatie

De organisatie omvat 8 medewerkers waaronder 5 software ontwikkelaars/IT specialisten. De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: goede producten (bewezen technologie, klant specifiek, multi-linguaal en modulair), klantgericht, betrouwbaar en kennis van zaken.

De jaaromzet is circa €750.000 met een brutomarge van 85%. De EBITDA is (afgerond) 34%.

Groeipotentie

Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn (a) goede kansen voor export naar omringende EU landen, (b) marktpenetratie binnen het lagere segment van lagere sportscholen, wellness-centra, golf- en vakantieparken, enzovoorts en (c). In 2018 werd (d) een eerste pilot afgerond: installatie op een cruise schip, als verdere introductie in dit grote marktsegment met uitstekende marges.

De onderneming is gevestigd in ZW Nederland. De benodigde oppervlakte bedrijfsruimte is zeer beperkt. Deze wordt gebruikt voor assemblage, magazijn en kantoor.

De DGA wil de onderneming overdragen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd). Primair wordt gedacht aan een strategische koper met internationale oriëntatie.

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor bedrijfsoverdracht en ondersteuning.

©BBO&F

NIEUW Verdiepingscursus DCF Methode

Praktijkgerichte cursus over de Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering.

Tijdens de algemene cursus Kennismaking Discounted Cashflow methode komen de meest gangbare technieken voor bedrijfswaardering aan bod. De meest toegepaste varianten van de DCF methode voor de waardebepaling van een onderneming is de WACC (Weighted Average Cost of Capital) methode en de APV (Adjusted Present Value) methode.

Boek Discounted Cashflow methode
Verdiepingscursus Discounted Cashflow Methode

Na het volgen van de cursus kent u de basistechnieken en kunt u deze in de praktijk van bedrijfswaardering toepassen. De vertaling naar de theorie naar de praktijk van deze generiek toepasbare DCF waardering is vaak beduidend weerbarstiger.

Om deelnemers in praktijksituaties uit de startblokken te helpen is er een aanvullend programma “Verdieping DCF Methode”. Deze verdiepingscursus wordt afgestemd op de individuele wensen en vragen van de  deelnemers. Te denken valt aan onderwerpen als restwaarde, kostenvoet eigen vermogen, prognoses en horizon, debt/cashfree, investeringsplannen, enzovoorts.

U kunt voorafgaande een casus indienen. Tijdens deze avond licht u deze aan de andere aanwezige deelnemers toe. Met name kunt u aangeven waar u bij het waarderingsvraagstuk tegenaan loopt.Uw specifieke aandachtspunt komt zo dus terug tijdens de verdiepingscursus. Zodat u als cursist met de behandelde stof het waarderingsvraagstuk later zelfstandig kan aanpakken. Dus: verwacht dus geen panklare oplossing. Daarvoor is de avond met meerdere deelnemers en de diverse casussen te kort. Maar wel krijgt u het instrumentarium aangereikt om stappen te maken om uw waarderingsvraagstuk af te ronden.

Tijdens de cursus wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van een casus.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10.

De cursus duurt van 18:30 – 22:00

Prijs: € 299 (ex. btw).

Datum/Tijd

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijd: 18:30 – 22:00

Locatie
UTRECHT

Inschrijven? Klik HIER.

TE KOOP Importeur leverancier LED verlichting

bedrijfsoverdachtDe onderneming (BV) is inmiddels ruim 12 jaar actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van LED verlichting voor industriële en professionele toepassing. Het B2B klantenbestand omvat ruim 40 afnemers. Dit zijn installateurs, wederverkopers (groothandels) en eindgebruikers.

De onderneming levert met regelmaat professionele LED armaturen voor grotere projecten, in omvang van €20.000 tot €50.000. De jaaromzet is circa €200.000 met een brutomarge van ruim 40%.

De productrange betreft een assortiment producten voor een breed toepassingsgebied. Deze onderscheiden zich door een goede kwaliteit (technische uitvoering) en een gunstige prijsstelling. De producten voldoen aan hoge eisen van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Voor een aantal niche markten heeft men de beschikking over specials. Specials zoals armaturen voor de chemie, olie en gaswinning, corrosiebestendige armaturen voor een agressief chemische omgeving. Vandalisme bestendige (hufterproof) armaturen voor de stedelijke en openbare omgeving en armaturen voor het verlichten van sportvelden en sportaccommodaties.

De productie van componenten en eindproducten is voor een belangrijk deel uitbesteed bij specialistische toeleveranciers (ZO Azië). De armaturen worden deels in eigen montageruimte geassembleerd, getest en vrijgegeven.

Een aantal groeimogelijkheden zijn echter onvoldoende benut. Er zijn goede kansen voor export naar omringende EU landen, intensievere samenwerking met elektrotechnische installateurs en ingenieursbureaus, rechtstreekse verkoop aan eindgebruikers via webwinkel, commerciële inspanningen, gericht op bestaande klanten. Tevens zijn er concrete ideeën voor uitbreiding naar specifieke marktsegmenten.

De organisatie omvat 1 medewerker (DGA). Assemblage wordt (incidenteel) gedaan door uitzendkrachten. De onderneming heeft een sterk imago. Kenmerkend zijn: goede producten (uitstraling en kwaliteit), klantgericht, betrouwbaar en kennis van zaken.

De onderneming is gevestigd in ZW Nederland. De benodigde oppervlakte bedrijfsruimte is zeer beperkt. Deze wordt gebruikt voor assemblage, magazijn en kantoor. De bedrijfsactiviteiten zijn verder probleemloos te verplaatsen naar andere delen in het land.

Relatie wil de onderneming verkopen om persoonlijke redenen (ondermeer: leeftijd). Na de overdracht is hij –in overleg- beschikbaar voor bedrijfsoverdracht en technische ondersteuning.

De overdracht kan via een activa transactie, echter met een voorkeur voor een aandelentransactie. De vraagprijs aandelen is (afgerond) €260.000

CURSUS Kennismaken met de DCF methode?

De Discounted Cashflowmethode  (DCF) is een methode om de economische waarde van een object te bepalen. Toekomstige kasstromen worden op een of andere manier contant gemaakt naar het moment van waarderen. Dit is echter geen nieuwe wetenschap. Want de DCF benadering van waardering wordt in zijn basisvorm al vele eeuwen toegepast.

De DCF methode vindt toepassing voor het waarderen van projecten, beleggingsobjecten, ondernemingen, enzovoorts. Dat er een verschil bestaat tussen boekwaarde en economische waarde lijkt evident. Boekwaarde is het resultaat van een boekhoudkundig proces: investering minus afschrijvingen. Of voor de boekwaarde van aandelen: de kapitaalstortingen plus winstinhoudingen minus winstuitdelingen. Maar de economische waarde steunt op kasstromen en de tijdswaarde van geld.

Als voorbeeld de investering in een productieautomaat. De investering is 100. Gedurende 5 jaar wordt 25 bespaard. De productieautomaat wordt na 5 jaar afgestoten. Deze heeft dan een restwaarde van 20. Het geëist rendement door de vermogensverschaffers op de investering is 8%. De economische waarde laat zich dan eenvoudig berekenen: deze is dan 126. Dus 26% meer dan de boekhoudkundige waarde (of: boekwaarde).

Als dat object een beleggingsobject of een investeringsobject is, zijn de waarschijnlijkheid en omvang van toekomstige kasstromen relatief eenvoudig te bepalen. Zo’n investering en de daarmee samenhangende financiële gevolgen, zoals onderhoudskosten en besparingen, laten zich makkelijk begroten.

Maar wanneer dat object een bedrijf is wordt dat al snel beduidend lastiger. Dat komt vanwege de relatief grote onzekerheid over het ontstaan van vrije kasstromen. De onderneming is onderdeel van een waardeketen en opereert daarnaast in een dynamische marktomgeving. Ketenpartners, concurrenten en afnemers bewegen continu. Het waarderingsproces van MKB ondernemingen is daarom eerder een bedrijfskundige dan een rekentechnische uitdaging. Helaas blijkt het uitvoeren van een goed onderbouwde en juist uitgevoerde DCF waardebepaling een lastige klus.

De DCF waardering van bedrijven is dus een lastige, soms vrijwel onmogelijke opgave. Dat is vervelend. Want bedrijfswaardering is een veel voorkomend onderwerp in de adviespraktijk van accountants, bedrijfsovername-specialisten en bedrijfsadviseurs. Bij bedrijfsoverdracht, uitkoop van een aandeelhouder, management buyout, bedrijfsopvolging binnen de familie of boedelscheiding doet zich het vraagstuk voor van een goed onderbouwde bedrijfswaardering. Want de financiële belangen zijn groot!

Kennis van de meest gebruikelijke DCF waarderingsmethoden helpt bij het oplossen van waarderingsvraagstukken. Het gaat hierbij om de basisprincipes en economische waarde. Maar ook begrippen als planperiode en restperiode, vermogenskostenvoeten, de WACC en Adjusted Present Value methode, goodwill, activa versus aandelentransactie en de waarde van de IB onderneming.

In samenwerking met Bedrijfsopvolging.nl organiseert BBO&F een cursus Kennismaking Discounted Cashflow methode DCF voor bedrijfswaardering. De cursus is bedoeld voor MKB accountants, administratiekantoren en overige financiële dienstverleners.

Boek Discounted Cashflow methodeDe cursus is aan de hand van het boek Discounted Cashflow methode. Dit boek wordt u voorafgaande – als onderdeel van de cursus – toegezonden. Tijdens de cursus wordt een concrete casus van een MKB onderneming behandeld. Zo maakt u vlot en concreet kennis met de achtergronden en uitgangspunten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basisprincipes en economische waarde
 • Planperiode en restperiode
 • Vermogenskostenvoeten
 • WACC methode
 • Adjusted Present Value methode
 • Goodwill
 • Activa versus aandelentransactie
 • Waarde IB onderneming
 • Fiscale positie

Tijdens de cursus wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van een casus.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10.

De cursus duurt van 18:30 – 22:00

Prijs: € 299 (ex. btw).

Datum/Tijd

Datum: maandag 27 mei 2019
Tijd: 18:30 – 22:00

Locatie
UTRECHT

Inschrijven? Klik HIER.

TE KOOP Groepsaccommodatie Vulkaaneifel D

Hans am Berg Groepsaccommodatie (luxe vakantiehuis) “Haus am Berg” in Bad-Bertrich (D), centraal gelegen in de Vulkaaneifel (D). De accommodatie is geschikt voor groepen tot 20 personen. De doelgroepen zijn families, vriendenclubs (bijeenkomsten, feesten en vakanties) en bedrijven (bijeenkomsten en sessies). De groepsaccommodatie werd in de periode 2011 tot 2013 volledig (onder architectuur) gerestaureerd, gerenoveerd en ingericht. Vanaf 2013 wordt de groepsaccommodatie door de huidige eigenaar voor vakantieverblijven en bijeenkomsten verhuurd.

Sfeer, comfort en luxe zijn belangrijke steekwoorden. De groepsaccommodatie is uniek in zijn directe omgeving en rustig gelegen in een bosrijke omgeving. Historische stadjes als Cochem of Zell (beiden gelegen aan de Moesel) zijn binnen 30 auto minuten via toeristische routes te bereiken. In de directe nabijheid is een breed assortiment attracties: wandel- en moutainbikepaden, thermaalbaden, boottochten (Moesel), grotten, enzovoorts. Maar ook culinair biedt de omgeving een keur van mogelijkheden: terrassen, restaurants, konditoreien, weinstuben, enzovoorts.

De groepsaccommodatie omvat 7 slaapkamers, 7 badkamers, een ruime woonkamer, een professionele keuken en een zonovergoten terras. Meer informatie is te vinden op www.hausamberg.nl en www.hausamberg.de .

In het gebouw is (naast de verhuurbare ruimten voor groepsaccommodatie)  een volledig gescheiden en reeds ingerichte Studio aanwezig. Dit voor de permanente bewoning door een (toekomstige) eigenaar/beheerder. Deze studio is totaal circa 35m2, waarvan living en pantry met keukenblok (circa 30 m2) en een eigen badkamer (circa 5m2).

In de koop is inbegrepen de groepsaccommodatie (onroerend goed) inclusief inrichting (meubilair, A/V installaties, keukeninrichting en –apparatuur, domeinnamen. Kortom, het geheel wordt gebruiksklaar opgeleverd.

De huidige eigenaren (woonachtig in NL) hebben (deels door huidige werkzaamheden en /of prioriteiten) geen/onvoldoende gelegenheid om deze groepsaccommodatie op een goede manier te verhuren (exploiteren) en de unieke mogelijkheden (bijvoorbeeld: het aanbieden van excursies en dagprogramma’s) verder te ontwikkelen en te benutten. Een eigenaar/exploitant (gedacht wordt aan een echtpaar) op locatie biedt een beduidend beter perspectief. Vandaar deze zoektocht naar een geschikte koper/overnemer.

De vraagprijs is vastgesteld op €675.000. Dit basis van de exploitatiemogelijkheden en de daaruit voortvloeiende financiële draagkracht.