Gezocht: Groeikapitaal €800.000 met MBI

De onderneming is een in Noord-Brabant NL gevestigde BV, inmiddels ruim 25 jaar actief met de import, verkoop en distributie aan eindgebruikers (consumenten) van duurzame consumentengoederen. De omzet wordt gerealiseerd in NL en B (Vlaanderen). De omzet is circa 6 Mio. De vaste personele omvang is circa 30 FTE, waarvan 10 assemblage en logistiek, 4 retail en 2 marketing en customerservice. Daarnaast zijn circa 10 oproepkrachten werkzaam.

De onderneming maakt momenteel een verbeterslag. Dit gericht op meer operationele excellentie. Concrete resultaten zijn

• versterkte aansturing van de marketing van producten gericht op het waarborgen van het omzetvolume, te weten: de verkopen via de eigen retail-keten en webwinkel;
• verbeteren van het productassortiment (meer focus op de aantallen en marge);
• verbeteren van de liquide positie en verminderen van het kapitaalbeslag door een betere planning van de logistieke stromen en de voorraad;
• professionalisering van de customerservice (verkoop en after sales service), gericht om meer verkopen en minder interne kosten (servicekosten) door een betere informatievoorziening aan klanten;
• verbeteren van het product management (verkoopbudgettering) en aansturing verkoop;
• efficiëntieverbetering van de primaire bedrijfsfuncties assemblage en logistiek;

De onderneming heeft een uitstekend imago, met name als prijsgunstige aanbieder. De producten onderscheiden zich aantoonbaar ten opzichte van de concurrentie, door een betere prestatie/prijsverhouding.

De markt wordt bediend door een beperkt aantal spelers, waaronder onderhavige onderneming. De markt groeit voor een aantal segmenten. De verwachting is dat tevens verdere concentratie in deze marktsegmenten zal ontstaan. De afnemers verwachten kwaliteit en service, maar zijn ook vooral prijskopers. Het waarborgen van een solide positie vraagt daarom om te groeien naar een substantieel omzetniveau van -bijvoorbeeld- 30 Mio. Concrete ideeën zijn additionele slimme en kosteneffectieve verkoopkanalen voor landelijke dekking, herpositioneren van de eigen retailfunctie en het ontwikkelen een high-end productlijn (onder eigen merknaam) met een sterk kwaliteitsimago.

De DGA wil de onderneming met de juiste financiële en operationele ondersteuning brengen in een volgende fase. Dit door –met name- autonome groei in combinatie met een betere positionering (kwaliteit en service) binnen de context van operationele excellentie.

Gedacht wordt aan een inbreng van circa €800.000 door private equity of investeringsfonds in combinatie met een MBI kandidaat. Gedacht wordt aan een hands-on manager, met name iemand die nieuwe verkoopconcepten kan helpen uitrollen en (mede) sturing kan geven aan verdere optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen (verkoop en logistiek).

 

Crowdfunding Adviseur

crowdfunding adviseurNa afronding van de Bankvrij Financieren Masterclass bij Kapitaal Op Maat heeft Peter Schuitmaker het certificaat crowdfunding adviseur ontvangen. Deze masterclass voor de crowdfunding adviseur ging specifiek over bedrijfsfinanciering. De nadruk was het aanvraagproces voor bedrijfsfinanciering door crowdfunding, de criteria voor de financiering zoals rentabiliteit, betaalcapaciteit, inbreng eigen vermogen, zekerheden. Maar ook looptijd van de lening, de risicoclassificatie en de daarvan afgeleide rentetarieven.

Crowdfunding adviseur

Met name was er ook aandacht voor de rol van de crowdfunding adviseur bij de aanvraag van bedrijfsfinanciering. Het aanleveren van een compleet dossier zoals het ondernemingsplan, investering- en financieringsbegroting, recente jaarcijfers, financiële prognoses, etc. Dit met als doel een korte doorlooptijd van eerste contact tot publicatie van een succesvolle aanvraag voor financiering.

Tevens was er aandacht voor de begeleiding door de crowdfunding adviseur na de verstrekking van de financiering. Dus gedurende de looptijd van het crowdfundingproject. Zodat ook financiële verwachtingen van de MKB ondernemer en de investeerders worden waargemaakt.

Masterclass

De masterclass crowdfunding adviseur werd gegeven door Pim van de Velde (Directeur) en Patricia van Someren (Accountmanager) van Kapitaal Op Maat. Pim van de Velde is in augustus 2013 gestart met de ontwikkeling van het crowdfunding platform. In februari 2014 is Kapitaal Op Maat voor bedrijfsfinanciering online gegaan. Patricia van Someren (voorheen Rabobank)  is per mei 2016 als accountmanager verbonden aan Kapitaal Op Maat, met name voor het leggen van commerciële contacten met intermediairs voor bedrijfsfinanciering en verdere professionele ontwikkeling het crowdfunding platform.

Tijdens de masterclass voor de crowdfunding adviseur kwamen ook de specifieke Certified Crowdfunding Advisortoepassingsmogelijkheden aan bod, zoals de annuïteiten lening met uitgestelde aflossing, het gebruik voor werkkapitaal en de financiering van bedrijfsoverdracht. Maar ook de specifieke werkwijze, resultaten en ervaringen van het crowdfundingplatform Kapitaal Op Maat, zoals realisaties bedrijfsfinanciering, aantal investeerders, financieel rendement, default rate, doorlooptijd, etc.

Al met al was de masterclass crowdfunding adviseur een leerzame en nuttige cursus. Samen met 11 andere financieringsintermediairs mag Peter Schuitmaker zich nu Certified Crowdfunding Advisor noemen.

 

 

Succesfactoren crowdfunding

Succesfactoren CrowdfundingSommige  crowdfunding campagnes lopen snel. En sommige niet. En helaas bereiken sommigen crowdfunding campagnes ook niet de eindstreep. Dat laatste is natuurlijk erg teleurstellend voor de initiatiefnemer. Er zijn een aantal succesfactoren crowdfunding waar u aan moet denken bij de opzet van een campagne. Op de eerste plaats de juiste keuze voor het crowdfunding platform. Er zitten tussen de verschillende crowdfunders soms forse verschillen. Die verschillen bestaan uit de doelgroep, de bekendheid of trackrecord. Maar vooral ook het aantal investeerders wat regelmatig het platform bezoekt en daarop investeringen doet. Het benutten van de specifieke voordelen kan helpen om een crowdfunding campagne vlot af te ronden.

Overige succesfactoren crowdfunding

Essentiële succesfactoren crowdfunding  zijn tevens een goede onderbouwing van de financieringsvraag. En met name ook een voldoende onderbouwing van de betaalcapaciteit. Zo toont u aan investeerders dat u de gevraagde rente en aflossing kunt voldoen. Kortom uw ‘business case’ moet kloppen. Niet alleen bedrijfsmatig, dus qua mark, producten, doelgroepen en concurrentiepositie. Maar vooral ook financieel moet het verdienmodel  helder en solide zijn. En de risico’s voldoende in kaart gebracht. Alleen zo legt u een solide basis voor de bedrijfsfinanciering via crowdfunding.

Daarnaast is een goede pitch nodig om de investeerders op een goede manier te prikkelen en te stimuleren om in uw project te financieren. Het gaat daarbij dus niet alleen om rationele aspecten zoals de betaalcapaciteit, terugverdientijd, rendement en zekerheden. Maar ook zeker in zekere zin een gunfactor. Een leuk project met een leuke uitstraling heeft zo beslist meer kansen. Dit vraagt dus een goede presentatie van de business case. Want investeerders zijn misschien primair rationeel denkende mensen. Maar daarnaast ook vooral mensen met een emotie.

En natuurlijk ook helpt een goede incentive. Iets tastbaars wat de investeerders in het vooruitzicht wordt gesteld. Bijvoorbeeld voor horeca ondernemers, een fles wijn bij de eerste maaltijd. Of een eenmalige gratis afname van producten of een deelname aan een event. De investeerders uitnodigen voor een bedrijfsbezoek na investering is bijvoorbeeld ook een leuke trekker.

Samenvatting succesfactoren crowdfunding

Samengevat zijn de succesfactoren dus:

  • De keuze van hetMeest geschikte platform;
  • Een duidelijke en overtuigende business case;
  • Een goede onderbouwing van de financiële prognoses;
  • Een overtuigende pitch;
  • Een leuke incentive voor de investeerders;

En ten slotte natuurlijk: de juiste ondersteuning en extern advies kan u helpen bij een goede voorbereiding!

Crowdfunding Campagne Zeeland (N.Br.)

Crowdfunding CampagneBBO&F heeft weer een succesvolle crowdfunding campagne voorbereid. Op 11 april is deze gepubliceerd op de website van Kapitaal Op Maat. Het betreft een financiering van € 185.000 voor de uitbreiding van capaciteit van huisvesting  voor EU medewerkers in Zeeland (Noord Brabant).

Naast het leveren van diensten voor de hippische sector heeft de onderneming Horse & House Trading Company BV als tweede activiteit: de verhuur van eigen onroerend goed. Dat zijn niet alleen stallen aan eigenaren van paarden. Maar de onderneemster wil nu tevens haar verhuuractiviteiten uitbreiden met de verhuur van chalets aan EU medewerkers. Het gaat hierbij om een tijdelijke opvang welke valt binnen de lokale regelgeving.

De werkgevers in de directe omgeving, voornamelijk tuinders bedrijven, zijn op zoek zijn naar goede huisvesting voor hun werknemers. Door de bedrijfsfinanciering via deze crowdfunding campagne biedt de onderneemster deze werkgevers de mogelijkheid om dit goed te regelen en op jaarbasis woongelegenheid voor hun werknemers af te nemen.

Crowdfunding Campagne

De aanvraag van een bedrijfsfinanciering vraagt een degelijke voorbereiding. Er wordt een concreet en onderbouwd financieringsplan opgesteld worden. Daaruit moet duidelijk de investering en de motivatie daarvan bereiken. Maar ook het verdienmodel en de rentabiliteit van de investering moeten voldoende zijn om de annuitaire lening te kunnen dragen. Alleen zo zullen investeerders in de crowd bereid zijn financieel bij te dragen.

BBO&F heeft meegeholpen in de planvorming en de financiële uitwerking. Tevens heeft BBO&F de juiste contacten gelegd met de crowdfunder. En in samenwerking met Kapitaal Op Maat werd de crowdfunding campagne vormgegeven.

Zo werd de basis gelegd voor een solide plan welke hopelijk mag rekenen op een voldoende respons van de financiers. Zodat ook de investeringsplannen van deze onderneemster snel concrete gestalte kunnen krijgen.

Financiering voor bedrijfsovername Restaurant Rose

Restaurant RoseBBO&F heeft Frans van Soest ondersteund bij de aanvraag crowdfunding voor bedrijfsfinanciering. Het gevraagde krediet is voor de bedrijfsovername en verbouwing van Restaurant Rosé. Restaurant Rosé is een bestaande horecaonderneming in Breda, gelegen in ‘t Ginneken. Frans wil voortborduren op de goede naamsbekendheid en verder uitbouwen, ondermeer door het benutten van de terrascapaciteit. Die kan worden ondergebracht in de eigen stadstuin. Door deze gastronomisch aan te kleden ontstaat mogelijkheid om in de buitenlucht culinair te genieten.

Toekomstige exploitant Restaurant Rose

Frans van Soest heeft meer dan 25 jaar ervaring in de horeca, ondermeer door diverse functies in de bediening, keuken en cateringmanager. Voor de bedrijfsovername en de verbouwing is er een financieringsbehoefte van € 120.000. Dit is voor de overname, bouwkundige aanpassingen, bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en voorfinanciering BTW. Na overname en uitbreiding van Restaurant Rose is er een restaurant met 60 couverts.

Financiering Restaurant Rose

De financiering wordt ingevuld door crowdfunding via Horeca Crowdfunding Nederland. Horeca Crowdfunding Nederland is een platform waarbij de financiële onderbouwing en investeringsplannen goed bekeken worden. Zo krijgen investeerders zicht op een solide propositie met een mooi rendement. Meedoen kan door in te schrijven op het project Restaurant Rose op de website van het crowdfunding platform van Horeca Crowdfunding Nederland.

©BBO&F

Informele investeerder voor Hygiënecode Online

informele investeerderJeroen van Hassel werd in februari 2015 gefinancierd door de financiële inbreng van een informele investeerder. De bedrijfsfinanciering is verstrekt in de vorm van een rentedragende lening in combinatie met een exitvergoeding. Dit bedrijfskrediet is voor de verdere ontwikkeling en marktintroductie van “Hygiënecode Online”.

Hygiënecode Online is een webbased programma voor de voedselverwerkende detailhandel en horeca. Daarvan zijn er in Nederland zo’n 65.000 MKB ondernemingen. De applicatie ondersteunt de MKB ondernemer bij de implementatie van de hygiënecode. Dit is een wettelijke verplichting en valt onder de HACCP. Met Hygiënecode Online wordt de MKB ondernemer op een gestructureerde manier geholpen bij de implementatie van de branche gerelateerde hygienecodes. Hygiënecode Online verzorgt de proactieve aansturing en documentatie van alle HACCP activiteiten.

Informele investeerder

Jeroen heeft bedrijfsfinanciering van de informele investeerder gekregen voor de marktbewerking, ondermeer deelname een vakbeurzen, introducties in vakbladen en doorontwikkeling van zijn systeem. Daarnaast heeft Jeroen zicht op begeleiding door zijn informele investeerder. Deze kijkt regelmatig mee met de ontwikkeling van zijn bedrijfsactiviteiten.

Rol van BBO&F

Jeroen is in december 2014 in contact gekomen met BBO&F. Daarna heeft hij, onder begeleiding door BBO&F, zijn commerciële en financiële model verbeterd en aangescherpt. Aandachtspunten waren de prijsstelling, de aanpak van de verkoop, het aanbieden van een proefaccount, het leggen van de eerste contacten en de commerciële follow-up en de innovaties van zijn product.

Financiële prognose

Ook werden verschillende financiële scenario’s opgesteld en doorgerekend. Uit de mogelijkheden werd een definitieve strategie gekozen. Door deze degelijke voorbereiding van de bedrijfsfinanciering ontstond een haalbare en betrouwbare businesscase. Het ondernemingsplan kon zo de grondige toets voor een krediet door een informele investeerder doorstaan.

Daarna zijn door BBO&F de juiste contacten gelegd met een informele investeerder. Na het wegnemen van onzekerheden kon de bedrijfsfinanciering worden toegezegd en verstrekt.

Bedrijfsfinanciering

Uiteindelijk kon Jeroen kiezen uit verschillende aanbiedingen voor bedrijfsfinanciering. Maar de keuze viel uiteindelijk toch op de informele investeerder. Enerzijds op basis van het goede gevoel en de interactie. Maar daarnaast ook vanwege de aangeboden begeleiding.

Zo blijkt maar weer: door een goede voorbereiding en een degelijke onderbouwing is voor goede bedrijfsplannen altijd wel een informele investeerder te vinden.

©BBO&F

Crowdfunding in de praktijk

crowdfundingVoor bedrijfsfinanciering is crowdfunding in de praktijk een goed instrument. Dat blijkt uit het verhaal van Schreuders Bloemen BV. Schreuders is een groothandelsbedrijf van bloemen, planten en bloemisterijproducten (potten, keramiek, glas, bindmiddelen, decoratieve accessoires). En de onderneming laat een enorme groei zien. In 2011 gestart. En nu een solide speler met een eigen inkooporganisatie, opslag (koelruimten) op de bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk. De omzet is spectaculair gegroeid naar een niveau van ruim 7 Mio in 2014.

Dat is ook niet helemaal verwonderlijk. Het management is ervaren, kundig en gedreven. De kernwaarden zijn service, kunde, kwaliteit, klantgerichtheid en continuïteit van klantrelaties.

Crowdfunding voor werkkapitaal

De ondernemers hebben in aanvang de groei uit eigen vermogen gefinancierd. Deels ook gesteund door familie en de bank. Maar de groei was dermate spectaculair, dat zowel de inbreng het eigen kapitaal als de bankfinanciering onvoldoende waren voor de sterk toegenomen behoefte aan werkkapitaal. Een wezenlijk knelpunt voor Schreuders.

Om dat op te lossen werd een eerste financieringsvraag voorgelegd bij Geldvoorelkaar, een van de grootste en meest professionele aanbieders van crowdfunding. Doel was een versterking van de financieringsbasis voor investeringen in werkkapitaal: voorraden, goederen, onderhanden werk en debiteuren.

Er volgde een grondige en kritische beoordeling, vooral ook om zekerheid te krijgen over de aanwezige financiële en operationele risico’s. Maar uit de analyses bleek dat de plannen, mede opgesteld door de adviseur, voldoende doortimmerd waren. En dat er voldoende rentabiliteit in de onderneming zat om de betalingsverplichting te voldoen: een annuïteit op basis van 30 maanden.

Crowdfunding voor investeringen

Circa een jaar later bleken de doelstellingen voor de verdere groei te worden gehaald. Op dat moment was de tijd gekomen om ook eens kritisch te kijken naar de ontwikkelingen bij de bloemenveiling en de eigen bedrijfsprocessen. De onderneming was nu goed uit de startblokken. En de behoefte bij het management voor verdere professionalisering diende zich aan. Professionalisering gericht op winstgevendheid en kwaliteit van dienstverlening.

Omdat te bewerkstelligen waren uitbreidingsinvesteringen nodig voor implementatie van KOA (kopen op afstand) en ICT. De investering KOA stelt Schreuders in staat om vanuit de eigen bedrijfslocatie rechtstreekse inkoop te doen op de veilingen in Aalsmeer, Eelde en Naaldwijk. Zo kan Schreuders 20 landelijke inkoopklokken tegelijkertijd volgen. En ook de beste inkoopprijzen voor haar afnemers realiseren.

De investering ICT betreft de uitbreiding van het (webbased) bestel- en inkoopsysteem (ondermeer via mobiele iOS apps). Op die manier wordt het plaatsen van orders door de klanten vereenvoudigd en verbeterd. Makkelijker, sneller en minder fouten. Een belangrijke investering om de verankering met het logistieke proces te verbeteren.

Motivatie crowdfunding

De belangrijkste motivatie om gebruik te maken van crowdfunding is de terughoudendheid bij de huisbankier. Op zich begrijpelijk, omdat een bank nu eenmaal financiering verstrekt op basis van een aantal jaren bewezen betaalcapaciteit. De bestaande bankrelatie bleek overigens steeds een grote steun te zijn. Binnen de bancaire normen werden de essentiële zaken, zoals een non-storno verklaring, ingeregeld. Maar de toenemende financieringsbehoefte bleef toch in onbalans met de bancaire ruimte van de bankier.

Beoordeling en aanbeveling door de kredietnemer Schreuders

Toen wij voor het eerst hoorden van onze adviseur over deze manier van het aantrekken van financieringskapitaal waren wij niet heel enthousiast. We hadden er al wel over gehoord maar niet over nagedacht dat het ons passend zou zijn. Het onderbouwen van onze aanvraag gaf ons meer vertrouwen. Hierdoor werden we meer enthousiast dat het juist een goed middel kan zijn met betrouwbare informatie.

We zijn de eerste keer zeer verrast omdat ons project binnen enkele uren volgeschreven was. Het ging om middernacht online. Tussen 7 uur en 11 uur ’s ochtends is het project volgeschreven! Nu bij de tweede keer, nodig voor het verder professionaliseren, hebben we helemaal geen weet gehad van het online gaan omdat het spectaculair genoeg binnen een aantal minuten online en volgeschreven was.

Wat ik nu wil meegeven, in een tijd dat banken vaak pas op de plaats moeten maken, crowdfunding bij geldvoorelkaar.nl een betrouwbare en passende oplossing kan zijn voor financieringsproblemen. Wij zijn erg blij en tevreden.”

Beoordeling en aanbeveling door BBO&F BREDA

Geldvoorelkaar brengt crowdfunding in de praktijk: een goed instrument. Inmiddels is het uitgezette volume toegenomen naar 48 Mio. Dat is ook te merken aan de professionaliteit van het primaire proces, de fiattering en het backoffice. De aanvragen worden kritisch beoordeeld. En op de essentiële zaken wordt doorgevraagd en onderbouwing gevraagd. Dat is een goede zaak. Want alleen zo ontstaat een waarborg voor continuïteit en vertrouwen.

©BBO&F

Meldpunt Bedrijfsfinanciering Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie heeft het initiatief genomen voor een meldpunt bedrijfsfinanciering. Dit om ondernemers te helpen met het verkrijgen van een voldoende bedrijfsfinanciering.

De financieringsmarkt lijkt nu helemaal op slot. Banken draaien de kredietkraan dicht. Vroeger werden kansrijke financieringen nog wel ingevuld.  Maar tegenwoordig lijkt dat een uitzondering te zijn. Dit tot grote frustratie van ondernemers. Maar ook: grote maatschappelijke schade. Een rem op groei en innovatie.

Gelukkig dienen zich meer en meer overige financiers aan: private investeerders. Door de juiste paden te bewandelen kunnen kansrijke projecten en investeringen toch doorgang vinden.

Laat u dus niet van de wijs brengen en ontmoedigen. Met goede voorbereiding en een stevige onderbouwing komt u toch wellicht waar u op uit was: een solide financiële basis voor verdere groei en ontwikkeling.

©BBO&F

Brief VNO-NCW en MKB Nederland over bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering

Uit macroanalyses door de DNB blijkt dat kredietuitzetting is vertraagd. Enerzijds door de afname van de vraag. Anderzijds doordat het lastiger blijkt om daadwerkelijk financiering te krijgen. Circa 52% van de aanvragen van het kleinbedrijf wordt niet gehonoreerd. Voor de grotere bedrijven pakt dat gelukkig gunstiger uit.

Belangrijke redenen zijn de heffingen op banken en de verscherpte kapitaal en liquiditeitseisen. De Nederlandse banken hebben daarbij ook last van de funding-gap. Deze funding gap ontstaat doordat de vrije middelen die Nederlandse huishoudens op de bank hebben staan onvoldoende zijn om de uitstaande krediet mee te financieren. De banken moeten deels ‘funden’ via de internationale kapitaalmarkt.

Kredietverlening

Banken worden geconfronteerd met verscherpte kapitaals- en liquiditeitseisen door de implementatie van BASEL III. Daardoor is er minder ruimte bij banken voor langlopende leningen (hypotheken, infrastructurele en projectfinanciering) en meer risicovolle kredietverlening. Vooral voor innovatie en starters lijkt weinig geld beschikbaar. Juist deze groep heeft snel financiering nodig bij aantrekkende economie.

Garantieregelingen

Verder dreigt er het versoberen van succesvolle garantieregelingen, zoals de Borgstelling MKB (BMKB) en Garantie Ondernemersfinanciering (GO). De definitie ‘starter’  werd reeds ingeperkt. Dat draagt niet bij aan een verbetering van het financieringsklimaat.

Onderzoek bedrijfsfinanciering

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen een onderzoek voor naar betere mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering. Een belangrijk agendapunt voor het algemeen overleg met vaste commissies van de Tweede Kamer.

Klik hier voor de brief aan de vaste commissies voor Economische Zaken en Financiën van de Tweede Kamer

Meer informatie over bedrijfsfinanciering? Klik hier.

©BBO&F