Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering

bedrijfswaarde berekenenDiscounted Cashflow methode

Bij bedrijfswaardering is de discounted cashflow methode (DCF methode) de aangewezen methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. In de kern bestaat deze uit een analyse van de onderneming. Deze analyse omvat de interne bedrijfskenmerken als mede de omgevingsfactoren. De interne analyse omvat tevens een bedrijfseconomische analyse. Wat zijn de omzetgroepen, welke marges worden in welke marktsegmenten gerealiseerd, welke productgroepen zijn belangrijk voor toekomstige groei, enzovoorts. Maar ook de actuele stand van zaken wordt meegenomen: welke investering in ontwikkeling (immaterieel actief) en machines en inventaris  is nodig.

Kasstroomprognose

Voorgaande analyse leidt tot een financiële prognose. Deze omvat een prognose van de winst (omzet minus directe en indirecte kosten) en een balansprognose (ontwikkeling van het geïnvesteerd vermogen in immaterieel en materieel vast actief en werkkapitaal). Al doende is het resultaat een prognose van de vrije kasstromen.

Bedrijfswaarde

Die toekomstige kasstromen bij elkaar opgeteld vormen zo de bedrijfswaarde (of ook wel: ondernemingswaarde). Dat is de economische waarde van het geïnvesteerd vermogen: het immaterieel en materieel vast actief en werkkapitaal. Dat ‘zomaar bij elkaar optellen’ is niet zomaar toegestaan. Want toekomstige kasstromen zijn onzeker. Daarom moeten deze worden verminderd met het -daarop geëiste- rendement: de kostenvoet van het vermogen.

Goodwillwaarde

Het verschil tussen de economische waarde van een onderneming en de boekwaarde van de onderneming is de zogenaamde goodwillwaarde. De boekwaarde is de waarde die uit de boekhouding blijkt: een historische telling van aanschafwaarde minus afschrijvingen. Die goodwillwaarde is dus het surplus boven de boekhoudkundige waarde: de extra waarde omdat het geïnvesteerd vermogen vrije kasstromen genereert.

Kwetsbaarheid DCF methode

De discounted cashflow methode is kwetsbaar om een aantal redenen. De beschouwer (of belanghebbende) bij de bedrijfswaardering kan een optimistische kijk hebben op de financiele toekomst. Bij bedrijfsoverdracht is dat veelal de overdragende (of: verkopende) partij. De overnemende partij zal daar veelal anders over denken. Hij heeft veelal meer ook voor mogelijke tegenvallers. Ook de inschatting van de bedrijfsrisico’s lopen veelal sterk uiteen. Ten slot speelt ook de kennisachterstand van de overnemende partij daarbij een rol. De verkoper kent de onderneming door en door. De overnemer moet dat nog allemaal gaan ontdekken.

Subjectiviteit DCF methode

De discounted cashflow methode wordt vaak gepresenteerd als de meest zuivere methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. Dat is juist wanneer de discounted cashflow methode wordt vergeleken met de rentabiliteitswaarde of andere rendementsmethoden. De DCF methode staat 1:1 voor de economische waarde: de waarde van de vrije kasstromen die de onderneming genereert. Het pijnlijke is alleen dat zowel de toekomstige kasstromen als ook de rendementseis op het vermogen sterk subjectieve begrippen zijn.

Bruikbaarheid DCF methode bij bedrijfsoverdracht

De discounted cashflow methode geeft zo een indicatie van de bedrijfswaarde. Maar de waarde van een onderneming is zeker anders dan de marktwaarde. Dat is waarde die een willekeurige koper bereid is te betalen voor een specifieke onderneming. Voor de uiteindelijke transactieprijs bij bedrijfsoverdracht zijn EBITDA multiples en alternatieve berekeningsmethoden veelal meer behulpzaam. Te denken valt bijvoorbeeld aan de financierbaarheid of de terugverdientijd van de investering in aandelen van een onderneming. Dat maakt het vak van bedrijfswaardering zeker niet gemakkelijk. Maar daarom niet minder boeiend.

Artikel Bedrijfsoverdracht Familiebedrijf

In de praktijk blijkt bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf geen eenvoudige uitdaging. Naast financiële en fiscale aspecten speelt emotie vaak een stevige rol. Mijn artikel over een mooie casus uit de praktijk werd gepubliceerd door de BOBB.

Bedrijfsopvolging

Duidelijk wordt dat een bedrijfsovername adviseur een cruciale rol speelt om paden te effenen. Zodat de bedrijfsoverdracht van vader op zoon binnen -voor de familie- acceptabele financiële randvoorwaarden EN gebruik makende van de fiscale regels tot een goed einde gebracht werd.

Fiscale mogelijkheden

Bij bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf kijkt de belastingdienst kritisch mee. Want een te lage overdrachtsprijs krijgt al snel het karakter van een schenking. Met schenkbelasting. Onwenselijk!

Anderzijds zijn er verschillende regelingen zoals in de Invorderingswet. Onder toepassing van Artikel 25 lid 9 is uitstel van belastingheffing mogelijk.

Maar wanneer dit tijdig wordt voorbereid is ook een geruisloze overdracht (lees: zonder acute belastingheffing) mogelijk. Dus ook om acute belastingheffing te voorkomen is tijdige voorbereiding essentieel.

Familiebedrijf

Dat de bedrijfsopvolging plaatsvindt binnen het familiebedrijf maakt het nog veel spannender. Vader en zoon trekken weliswaar al jaren met elkaar op. Gunnen elkaar natuurlijk het allerbeste. Trekken elkaar het vel niet over de oren. Maar hebben per saldo verwachtingen van elkaar die veelal niet met elkaar overeenstemmen. Niet alleen qua toekomstvisie en bedrijfsstrategie. Maar ook  financieel. Het bedrijf als oudedagsvoorziening van vader mag niet de molensteen om de nek van zoon worden. En dan is er ook een belastingdienst die kritisch meekijk. Het verenigen van alle belangen vraagt kennis, ervaring en inlevingsvermogen. Het resultaat: heldere afspraken over de bedrijfsoverdracht, de gevolgen van de bedrijfsopvolging door de familie goed begrepen en door vader en zoon ook op langere termijn na te komen. Alleen een ter zake kundige overname adviseur loodst een ieder om de lastige klippen en zandbanken.

Dit artikel is ook te vinden op de LinkedIn pagina van de BOBB!

TE KOOP: Producent / leverancier winkelinrichting en beurspresentaties

Bedrijfshistorie / achtergrond

De NL onderneming (BV) is inmiddels ruim 40 jaar actief met het ontwerpen, produceren en leveren van beurspresentaties (stands), winkelinterieurs, rookruimtes, showrooms, kantoorunits, enzovoorts. Daarnaast levert (uit de eigen werkplaats) deelsystemen aan wederverkopers en interieurbouwers. De onderneming is gevestigd in een gehuurd bedrijfspand in Zuidwest Nederland. 

Het geografische werkgebied is geheel NL, deels B. De productie wordt jaarlijks aan zo’n 175 klantrelaties afgezet, deels op huurbasis. De jaaromzet 2018 is circa €670.000 met een brutomarge van 60%.

Naast de DGA is 3,5 FTE werkzaam op kantoor voor (technische) ontwikkeling, klantenservice, werkvoorbereiding en financieel beheer. 

Activiteiten van het bedrijf

De onderneming verzorgt ontwerp, productie, levering en montage van beurspresentaties (stands), winkelinterieurs, rookruimtes, showrooms, kantoorunits. De productie en assemblage is in eigen werkplaats. De aluminium frames worden opgebouwd volgens uniek ontwerp uit eigen productiematrijzen.

Onderscheidend vermogen

Een goede naamsbekendheid en een stabiel klantenbestand. De omzet wordt deels gerealiseerd door de jaarlijks terugkerende plaatsing/installaties op beurzen. De projecten zijn qua design en uitstraling uniek. De klanten worden bediend met een grote veelzijdigheid aan oplossingen. Daarnaast levert de onderneming een bouwsysteem waarmee zonder gereedschap vloer en wandsystemen kunnen worden ge(de)monteerd. Dit bespaart montagetijd en kosten.

Overig

Door persoonlijke omstandigheden van de huidige DGA (gezondheid en aandacht) staat de onderneming qua acquisitie stil. De huidige omzet is vooral het resultaat van bestaande klantrelaties en toevallige omzet uit internetposities. De onderneming kan –naar verwachting- op korte termijn een snelle groei realiseren door inbreng van een nieuw commercieel elan. 

Na de overdracht is de DGA –in overleg- beschikbaar voor verdere ondersteuning. 

De bedrijfsovername is gedacht in een aandelen transactie waarbij de huidige DGA al zijn aandelen (85%) zal overdragen. NB 15% zit bij een personeelslid, eventueel in overleg mee over te nemen. De koopsom van (85% van de) aandelen is bepaald op €280.000.

©BBO&F