Boeken over bedrijfsoverdracht? Wegwijs in de wereld van bedrijfsovername!

boeken over bedrijfsoverdrachtWaarom schreef Peter Schuitmaker boeken over bedrijfsoverdracht? Het doel is om MKB ondernemers en aspirant-kopers van een bedrijf te informeren en te inspireren. Want bedrijfsoverdracht is een lastige uitdaging. Met grote financiële, fiscale en juridische consequenties. Onzekerheid over bedrijfsopvolging wegnemen kan helpen om de juiste keuzes te maken en de juiste stappen te zetten.

Deze boeken over bedrijfsoverdracht helpen eventueel ook adviseurs voor bedrijfsovername om MKB ondernemers te ondersteunen bij het nemen van de juiste keuzes en de juiste stappen.

Met als eindresultaat: een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Oriëntatie op bedrijfsoverdracht?

Het boek over bedrijfsoverdracht “Mijn bedrijf verkopen” is geschreven voor de MKB ondernemer. Eens komt het vraagstuk van bedrijfsopvolging op zijn pad. Dan komen er vragen genoeg. Dit boek over bedrijfsoverdracht helpt bij de begripsvorming over de lastige en complexe materie. Denk hierbij aan bedrijfswaardering, financiering, fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht, juridische en emotionele aspecten.

Het doel is dat hij op een goede manier sturing kan geven aan het proces van bedrijfsopvolging. Zodat hij zo de juiste keuzes kan maken. Met als eindresultaat: een succesvolle afronding van de overdracht van uw onderneming.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide boekbeschrijving!

Een bedrijf overnemen?

Het boek over bedrijfsoverdracht “Een bedrijf overnemen” is geschreven voor de aspirant-koper. Hij wil een nieuwe weg inslaan in zijn professionele bestaan. Hij wil ondernemer worden. Maar daarbij niet met niets uit de startblokken. Geen bedrijf ‘van nul af aan’ starten. Want een bedrijf overnemen is nu eenmaal een beduidend beter alternatief. Vaak de betere stap naar zelfstandig ondernemerschap. Dit boek over bedrijfsovername helpt hem om de juiste keuzes te maken en de juiste stappen te nemen. Zodat hij op een verantwoorde manier “het denken over” kan vertalen in “het doen van” een bedrijfsovername.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide boekbeschrijving!

Werken aan Waardestuwers!

Voorafgaand aan bedrijfsoverdracht wordt vaak geadviseerd om ‘op tijd te beginnen’ om ‘de onderneming verkoopklaar te maken’. Dat resulteert zo in een hogere verkoopprijs.

Hierbij rijzen vragen als ‘hoe doe ik dat?’, ‘hoe werkt dat?’ en ‘wat is daarvan het resultaat?’. Vaak ontbreken hierop duidelijke antwoorden. Dan worden juiste keuzes niet gemaakt en juiste stappen niet gezet. Met als gevolg: een teleurstellende uitkomst op het moment van bedrijfsoverdracht. Spijtig en onnodig!

Het boek “Werken aan Waardestuwers” is geschreven voor de MKB ondernemer. Hij wil op termijn zijn onderneming verkopen. Hij wil de economische waarde verbeteren. Zodat hij een hogere verkoopprijs kan realiseren.

Dit boek vertelt het verhaal van Karel. Hij is directeur-eigenaar van KaKabo, een timmerfabriek. Karel plande tijdig zijn bedrijfsopvolging. Karel maakte tijdig de juiste keuzes en zette tijdig de juiste stappen. Zo wist hij de economische waarde te verbeteren. Zo kon hij een hogere verkoopprijs realiseren. Karel investeerde in Werken aan Waardestuwers. Hij oogstte overwaarde en meerprijs.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide boekbeschrijving!

Discounted Cashflow?

Bedrijfswaardering is een onderwerp wat regelmatig voorkomt in de levensfase van ondernemingen. Een goede waardebepaling is een belangrijke schakel bij bedrijfsoverdracht, boedelscheiding, uitkoop van aandeelhouders, exitregelingen, bedrijfsopvolging in de familiesfeer, taxruling,  bedrijfsovername, enzovoorts. Een discounted cash flow methode moet dan uitkomst bieden. Een goed onderbouwd waarderingsrapport is vooral ook een basis voor de verschillende belanghebbenden om tot een transactie te komen. Vandaar het grote belang van een correcte en onderbouwde waardebepaling. Zo komen partijen sneller tot elkaar.

Maar de toepassing in de praktijk blijkt vaak lastiger. Enerzijds door een onjuiste toepassing van de waarderingsmethode. Anderzijds door het verkeerd hanteren van de uitgangspunten. Dit boek over bedrijfsoverdracht behandelt de achtergronden en aandachtspunten van de meest voorkomende DCF methoden. Zo krijgt de lezer een betere grip op  waardeanalyses en waarderingsrapporten. Om zo tot een zo objectief mogelijke waarderingsuitkomst te komen.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide boekbeschrijving!

Waardering eenmanszaak

Jaarlijks worden vele eenmanszaken aangeboden voor bedrijfsovername. Een te hoge prijsverwachting is hierbij vaker regel dan uitzondering. Dat leidt er toe dat de bedrijfsoverdracht stagneert. Of de eenmanszaak wordt helemaal niet verkocht! Jammer en onnodig!

Een juiste waardebepaling van de eenmanszaak draagt bij aan een realistische verwachting bij de verkoper. Zodat hij zicht krijgt op een haalbare verkoopprijs. Ook wordt voorkomen dat de koper een veel te hoge prijs betaald. Waardoor hij later financieel knel komt te zitten.

Dit boek is geschreven voor de eigenaar van de eenmanszaak of zijn bedrijfsovername adviseur. Dit, om te komen tot een goed onderbouwde vraagprijs.

Maar ook een koper van de eenmanszaak kan met dit boek uit de voeten. Aan de hand van dit boek kan hij een bedrijfseconomisch juist verantwoorde bieding doen. Een bieding op de vaste activa en eventuele goodwill.

Het boek steunt op een pragmatische benadering van het waarderingsvraagstuk. Wellicht niet overal theoretisch twee decimalen achter de komma juist. Maar oneindig maal beter dan de vele bijzondere berekeningen die ik als auteur (Peter Schuitmaker) tegenkom. Veelal leidende tot astronomische waarde uitkomsten.

Het behandelt de materie aan de hand van een concrete casus: het bedrijf van Maarten. Zodat duidelijk wordt hoe de achterliggende theorie in de praktijk kan worden gebracht!

Meer weten? Lees dan de uitgebreide boekbeschrijving!

Boek bedrijfsoverdracht bestellen?