Boek Werken aan Waardestuwers

werken aan waardestuwersEen hogere verkoopopbrengst bij bedrijfsovername? Ja, graag! Maar…… hoe geef ik dat concreet gestalte? Het boek Werken aan Waardestuwers helpt u op pad!

Voorafgaand aan de verkoop van een MKB onderneming, wordt de DGA (directeur grootaandeelhouder) vaak geadviseerd om op tijd te beginnen met bedrijfsopvolging. Dit zogenaamde ‘verkoopklaar maken’ verhoogt de waarde op het tijdstip van de bedrijfsoverdracht. Dat resulteert zo in een hogere opbrengst.

Hierbij rijzen veel vragen zoals ‘wat er moet gebeuren?’, ‘hoe werkt dit?’ en ‘wat zijn de verwachte resultaten?’. Vaak en helaas ontbreken hierbij duidelijke antwoorden. Dat blijkt in de praktijk een belangrijke oorzaak voor het niet-maken van juiste keuzes en het nemen van adequate maatregelen. Dat leidt onnodig tot teleurstellende resultaten op het moment van de bedrijfsoverdracht.

Tijdige voorbereiding op een bedrijfsoverdracht steunt op vier belangrijke pijlers: beheer van het werkkapitaal, een adequaat investeringsbeleid, kosteneffectiviteit en ondernemingsrisico. Dit is het onderwerp van mijn derde boek, met de titel “Werken aan Waardestuwers. Overwaarde en meerprijs.”

Werken aan Waardestuwers

In dit boek worden het waarderingsproces en het transactieproces behandeld. Het waarderingsproces leidt tot de waarde van het bedrijf, zoals waargenomen door de koper. Het transactieproces leidt tot een verkoopprijs voor de verkoper. Die verkoopprijs is fundamenteel anders dan de bepaalde bedrijfswaarde. Het boek Werken aan Waardestuwers behandelt de belangrijkste oorzaken.  Met die kennis kan de lezer het transactieproces positief beïnvloeden.

Dit boek gaat over Karel. Hij is directeur-eigenaar van KaKaBo, een timmerbedrijf . KaKaBo is gespecialiseerd in de productie en installatie van hardhout kasten voor high-end kantooromgevingen. Karel is van plan om het bedrijf over drie jaar te verkopen. Hij evalueert de financiële positie en de prestaties van het bedrijf. Uit deze evaluatie blijkt dat de vermogenspositie en de winstgevendheid prima zijn. De EBITDA, het resultaat voor belastingen, de Debt Service Capacity Ratio (DSCR) en de solvabiliteit zijn prima. Karel is tevreden.

Maar een waardering van de onderneming, met een vereenvoudigde DCF-methode, geeft aanleiding tot een ongemakkelijk gevoel. De economische waarde van de aandelen KaKaBo blijkt minder dan de boekwaarde. Ook de verwachte verkoopprijs, als gevolg van het transactieproces, blijkt minder dan de netto vermogenswaarde. Kortom: voor Karel is er werk aan de winkel!

Het boek beschrijft de keuzes en concrete stappen die Karel neemt. Hij verbetert het werkkapitaalbeheer. Hij evalueert zijn investeringen en past zijn beleid aan. Dit heeft een direct effect op de cash-cycle van KaKaBo: een onmiddellijke cash-in, wat direct bijdraagt ​​aan verkoopopbrengst voor Karel.

Bovendien ontdekt en elimineert Karel een aantal kosten-inefficiënties. Dit is zeker geen gemakkelijke klus. Maar dit blijkt niettemin effectief. Daarnaast evalueert Karel de afhankelijkheid van interne en externe stakeholders. En vooral: zijn rol als onmisbare speler in de bedrijfsvoering. Hierdoor verbetert hij het risicoprofiel van zijn bedrijf. Zo effent hij het pad voor toekomstige aspirant-kopers.

Karel investeert in Werken aan Waardestuwers.  Zo oogst Karel overwaarde en meerprijs.

Boek

Copyright © 2017: BBO&F BREDA
Auteur: Peter Schuitmaker
Boek inkijken? INKIJKEXEMPLAAR
Boek presentatie:
Achterzijde: werken aan waardestuwers
ISBN: 978-90-826156-4-7
Prijs incl 9% BTW: € 18,75

bestelformulier boeken bedrijfsoverdracht

©BBO&F