Boek Mijn bedrijf verkopen? Praktische leidraad voor de MKB ondernemer!

Mijn bedrijf verkopen?

boek mijn bedrijf verkopenHet boek Mijn bedrijf verkopen? is een praktische leidraad voor de MKB ondernemer die zich oriënteert op bedrijfsoverdracht. Uit recent onderzoek blijkt dat 75% van de MKB ondernemers nadenkt bedrijfsoverdracht. Met pensionering als belangrijkste motief. Maar de praktijk blijft achter. Jaarlijks wordt slechts 4% gerealiseerd. Dit komt vooral ook door onbekendheid met het onderwerp ‘bedrijfsoverdracht’. Blijkbaar zit er een grote kloof tussen “denken” en “doen”.

Het boek “Mijn bedrijf verkopen?” probeert een brug te slaan. Het is geschreven voor de MKB ondernemer die zich oriënteert op bedrijfsopvolging. Het brengt hem inzicht in de belangrijkste financiële, fiscale, juridische en emotionele aspecten.

Het boek “Mijn bedrijf verkopen” is niet bedoeld om van hem een vakspecialist te maken. Maar wel om begripsvorming aan te reiken. Zodat hij sturing kan geven aan het verkoopproces. Zodat hij de juiste keuzes kan maken in het proces van bedrijfsoverdracht.

Het boek “Mijn bedrijf verkopen” behandelt de belangrijkste stappen van oriëntatie tot afronding. Dat helpt de lezer om grip op het proces van bedrijfsoverdracht te houden. Ook wordt ingegaan het nut van de bedrijfswaardering en de belangrijkste waarderingsmethoden. Daarmee kan de lezer de belangrijkste denklijnen van zijn overnameadviseurs begrijpen.

Het boek gaat in op de factoren die het verschil tussen waarde en prijs bepalen. Deze kennis helpt hem om de prijsvorming positief te beïnvloeden. Het boek gaat in op het financieringsvraagstuk bij de bedrijfsovername. Zo kan de lezer grote financiële risico’s voorkomen.

Ook behandelt het boek fiscale aspecten, zodat belastingheffing kan worden uitgesteld of voorkomen. Het boek behandelt de belangrijkste juridische aspecten, met name de regels en jurisprudentie. Dit helpt  om valkuilen te voorkomen. Ten slotte gaat het boek in op de emotionele aspecten die bij MKB ondernemers het rationele denken beïnvloeden. Deze kennis helpt om emotionele blokkades te onderkennen. Zodat rationeel gezien een optimaal resultaat bereikt wordt.

Boek Mijn bedrijf verkopen?

Copyright © 2016: BBO&F BREDA
Auteur: Peter Schuitmaker
Boek inkijken? INKIJKEXEMPLAAR
Boek presentatie:
Achterzijde: mijn bedrijf verkopen
ISBN: 978-90-826156-3-0
Prijs incl 9% BTW: € 19,75

bestelformulier boeken bedrijfsoverdracht

 
 
 
 
©BBO&F