Discounted Cashflow methode. Een praktisch en nuttig boek!

Achtergronden Discounted Cashflow methode

Boek Discounted Cashflow methodeEen boek over de Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering? Ja! Want bedrijfswaardering is een veel voorkomend vraagstuk. Denk aan situaties van bedrijfsoverdracht, uitkoop van een aandeelhouder, management buyout, bedrijfsovername of bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf, boedelscheiding, enzovoorts. In de literatuur vinden we een grote verscheidenheid aan methoden voor bedrijfswaardering. Bijvoorbeeld de verbeterde rentabiliteitsmethode of rendementsmethode. Soms wordt de waarde van de aandelen in een besloten vennootschap ook gelijk gesteld aan de intrinsieke waarde. Of men probeert het vraagstuk van de waardebepaling met multiples op te lossen.

De Discounted Cashflow methode geldt echter als de meest zuivere benadering. Hierbij worden toekomstige kasstromen op een of andere manier bepaald en deze worden op een of andere manier contant gemaakt. Maar: hoe zit dat nu met die op een of andere manier?

De Discounted Cashflow methode oogt rekentechnisch ingewikkeld. In zekere zin is dat ook zeker zo. Dat rekenkunstje moet natuurlijk kloppen. Maar belangrijker is een goed begrip van de uitgangspunten en -daarbij te hanteren- afwegingen. Die vormen de basis om tot een wel overwogen waarderingsresultaat te komen.

Dit boek biedt u kennis over en inzicht in de Discounted Cashflow methode. Zo krijgt u juiste handvatten aangereikt om de DCF methode een juiste manier toe te passen. In dit boek wordt een concrete casus behandeld. Zo krijgt u concreet grip op deze methode van bedrijfswaardering.

Aandachtspunten Discounted Cashflow methode

Bij de toepassing van de Discounted Cashflow methode worden vaak veel voorkomende vergissingen gemaakt. Kunt u deze voorkomen? Dan ontstaan de juiste en voldoende onderbouwde waarderingsuitkomsten. Zo vermijdt u onnodige irritaties of discussies over de uitkomsten van de bedrijfswaardering.

Dit boek behandelt de achtergronden en aandachtspunten van de belangrijkste Discounted Cashflow methoden. Hierbij komen diverse varianten aan bod. Zoals de WACC methode, de Adjusted Present Value methode en de Cash To Equity methode.

De Discounted Cashflow methode laat zich lastig plaatsen in een vastomlijnd rekenschema. De DCF methode voor bedrijfswaardering moet weliswaar technisch goed worden toegepast. Maar de kwaliteit van de waarderingsuitkomst is vooral het resultaat van inzicht in de omstandigheden. Logisch nadenken en gezond verstand zijn meer waard dan rekentechnische precisie. De Discounted Cashflow methode steunt vooral op een goed oordeel van de bedrijfsmatige kenmerken en externe factoren van het te waarderen object.

Dit boek helpt om een DCF waardeanalyse te doen. Maar ook om waarderingsrapporten van derden kritisch tegen het licht houden. Om zo hierbij de juiste kanttekeningen te kunnen plaatsen.

Boek Discounted Cashflow methode

Copyright © 2017: BBO&F BREDA
Auteur: Peter Schuitmaker
Boek inkijken? INKIJKEXEMPLAAR
Boek presentatie:
Achterzijde: DCF methode boek
ISBN: 978-90-826156-2-3
Prijs incl 9% BTW: € 20,75
 bestelformulier boeken bedrijfsoverdracht 
 
©BBO&F