Boek “Een bedrijf overnemen?”

Oriëntatie op bedrijfsovername?

bedrijf-overnemen
Denkt u wel eens aan een bedrijf overnemen? Dan is dit het juiste moment. Want steeds meer MKB ondernemers tonen serieuze belangstelling voor bedrijfsoverdracht. Het “plannen van” wint terrein op het “wel eens stilstaan bij”. De “termijn waarop” van de bedrijfsopvolging wordt korter. Daar liggen dus uitstekende kansen voor aspirant-kopers.

Voor mensen in loondienst zijn er tegenwoordig andere uitdagingen. Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Veranderingen in de arbeidsmarkt en reorganisaties geven nieuwe dynamiek. Werknemers moeten zelf regie ontwikkelen over hun professionele bestaan. De beroepsbevolking oriënteert zich daardoor vaker op zelfstandig ondernemerschap. Bijvoorbeeld op het starten van een onderneming. Maar waarom geen bedrijf overnemen?

Keuzes maken

Een bedrijf overnemen is echter een beduidend beter alternatief. De overlevingskans voor kopers is aanzienlijk beter dan voor starters. Dit boek “Een bedrijf overnemen” is geschreven voor aspirant-kopers. Zij willen een nieuwe weg inslaan in hun professionele bestaan. Zich gaan bewegen op het pad van ondernemerschap. Daarbij juist níet van begin af aan starten. Maar juist wél door een bestaande onderneming te kopen. Hun keuze valt bewust op een bedrijf overnemen.

Stappen zetten

Dit boek heeft als doel om begripsvorming te ontwikkelen bij bedrijfsovername. Zodat de lezer inzicht krijgt in de belangrijkste financiële, juridische, fiscale en emotionele aspecten van bedrijfsoverdracht. Bij een bedrijf overnemen kan hij zo op het juiste moment de juiste keuzes kunt maken. Zodat hij de juiste stappen kunt zetten op uw pad naar een succesvol afgeronde bedrijfsovername.

Boek Een bedrijf overnemen?

Copyright © 2016: BBO&F BREDA
Auteur: Peter Schuitmaker
Boek inkijken? INKIJKEXEMPLAAR
Boek presentatie:
Achterzijde: boeken bedrijfsopvolging
ISBN: 978-90-826156-0-9
Prijs incl 9% BTW: € 17,75

bestelformulier boeken bedrijfsoverdracht

©BBO&F