BOBB adviseur voor bedrijfsoverdracht in Breda

BOBB adviseurBureau voor Bedrijfsoverdracht en financiering (BBO&F) is BOBB adviseur voor bedrijfsoverdracht: gecertificeerd lid van de landelijke Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht BOBB. Wanneer u kiest voor BBO&F kunt u vertrouwen op deskundige advisering en begeleiding. Uw keuze voor BBO&F betekent een kwaliteitsgarantie. U kunt rekenen op integriteit en transparantie in de aanpak van het overdrachtstraject.

Waarom een BOBB adviseur?

Advisering bij bedrijfsovername en -opvolging is een specialistisch vak. Een BOBB adviseur voor bedrijfsoverdracht helpt u met de koop/verkoop van uw onderneming. BBO&F is specialist. BBO&F begeleidt u hierbij van begin tot eind.

Als ondernemer maakt u meestal maar 1 of 2 keer een bedrijfsoverdracht mee. BBO&F inschakelen loont! Het scheelt u zeker tijd en geld.

BBO&F bewaakt het proces van de bedrijfsoverdracht en schakelt in overleg met u specialisten in voor de verschillende aandachtsvelden. Te denken aan fiscalisten, juristen of notarissen. Maar de regie blijft bij BBO&F.

Wat is de toegevoegde waarde van een BOBB adviseur?

De voordelen van een BOBB adviseur voor bedrijfsoverdracht voor u zijn:

  • Het uitvoeren van een onderbouwde waardebepaling van uw onderneming. Zo krijgt u zicht op wat u redelijkerwijs kunt vragen en krijgen;
  • Het samenstellen van adequate verkoopinformatie waarop aspirant-kopers degelijke en snelle besluitvorming kunnen baseren. Zo maakt u snel stappen in het overdrachtsproces;
  • Het vinden van passende kopers. Dit zijn kopers met voldoende organisatorische en commerciële capaciteiten met voldoende financiële armslag. Zo zit u snel met de juiste aspirant-kopers om tafel;
  • Het verzorgen van passende juridische en fiscale begeleiding. Zo worden valkuilen omzeild en teleurstellingen voorkomen;
  • Het onderhandelen over prijs en andere condities. BBO&F heeft geen emotionele band met uw onderneming. Zo bereikt u het maximaal haalbare verkoopresultaat;

Kwaliteitsgarantie en -bewaking

De BOBB wil als beroepsorganisatie de kwaliteit van advisering en bemiddeling door de aangesloten leden waarborgen. Dit ten gunste van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en de partij die een bedrijf wil overnemen.

De BOBB wil een krachtig instituut zijn dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. De aangesloten leden hebben een gedragscode. En hebben zelf een geschillencommissie in het leven geroepen.

Certificering BOBB

Certificering is in het belang van de markt en alle bedrijfsovername adviseurs, ongeacht waar ze werken. Dit leidt tot transparantie met betrekking tot de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele beroepsgroep. Dit is ook een belangrijk speerpunt van het Ministerie van Economische Zaken.

Om gecertificeerd BOBB adviseur voor bedrijfsoverdracht te worden hebben de leden een toetsing ondergaan.

De leden hebben een door henzelf uitgevoerde bedrijfsovername beschreven en een reflectieverslag hierover gemaakt. Deze stukken zijn ingediend en door twee onafhankelijke beoordelaars
beoordeeld, waarbij is vastgesteld of is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van BOBB.

En BBO&F heeft dit certificeringsproces met succes doorlopen.

Gedragscode BOBB

Met de opgestelde gedragscode en de commissie die toeziet op naleving ervan heeft de BOBB een instrument in handen dat integriteit van handelen, en daarmee de kwaliteit, bewaakt. Als het gaat om het vakmanschap zorgt de BOBB door middel van verschillende inhoudelijke activiteiten ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep verder kan groeien en daarmee de kwaliteit blijvend kan toenemen.

En BBO&F hanteert deze gedragscode als leidraad voor de dienstverlening.

©BBO&F