Bedrijfswaardering

bedrijfswaarderingWilt u uw bedrijf verkopen? Dan is de waardebepaling van uw onderneming een belangrijke eerste stap in het proces van bedrijfsoverdracht. Zo krijgt u zicht op de mogelijke opbrengst uit de verkoop van uw bedrijf. Deze bedrijfswaarde helpt u ook verder in het verkoopproces. Een goed onderbouwde waardebepaling is onmisbaar in de onderhandeling met een aspirant koper van uw bedrijf. Maar ook kan een bedrijfswaardering richting geven aan verbeterstappen. Door tijdig aan waardestuwers te werken verhoogt u de waarde van uw onderneming.

Bedrijfswaardering van uw onderneming

Er zijn veel methoden om de waarde van uw bedrijf te bepalen. De Discounted Cash Flow methode (DCF) het meest zuivere methode voor de waardering van een bedrijf. Deze weegt de toekomstige financiële kasstromen tegen de kosten van het geïnvesteerde vermogen. Deze waarderingsmethode is vrij arbeidsintensief. En vraagt ook goed onderbouwde financiële prognoses van uw onderneming. En ook een zorgvuldige beoordeling van de bedrijfsmatige risico’s. Maar tegenover deze investering staat dan wel een uitstekend onderbouwde koopprijs van uw bedrijf.

Andere waarderingsmethoden geven als resultaat de intrinsieke waarde (of: boekhoudkundige waarde) of rendementswaarde. De intrinsieke waarde baseert zich alleen op het zichtbare en aanwezige vermogen in de onderneming. Waar mogelijk gecorrigeerd met stille reserves. Deze is vooral van toepassing wanneer u een kapitaalsintensieve onderneming hebt. Op de balans van uw bedrijf staan dan veel vaste activa: machines en onroerend goed.

De rendementsmethode bij waarderen kijkt alleen naar de historische winstgevendheid. In de verwachting dat deze zich in de toekomst ongewijzigd zal voortzetten. Dat is natuurlijk zelden zo. Deze waarderingsmethode vraagt dan ook de nodige verfijning en normalisatie. Maar met deze nuanceringen is deze methode relatief eenvoudig en goed bruikbaar.

De WaardeSchatter MKB voor bedrijfswaardering

De WaardeSchatter MKB kunt u online gebruiken. Deze hanteert een aantal methodes voor bedrijfswaardering: toekomstige  kasstromen (free cashflows) en rendementsmethoden die ook de vermogenspositie van uw onderneming meeweegt. Zo krijgt u snel en eenvoudig een globale indicatie van de waarde en de -te verwachten- verkoopopbrengst van uw bedrijf.

Omdat de omvang van uw invoer beperkt is moet u ermee rekening houden dat een uitgebreidere en zorgvuldigere bedrijfswaardering zal kunnen afwijken.


©BBO&F