Zoekopdracht bedrijfsovername

OZoekopdracht overnamekandidaatp zoek naar een overnamekandidaat voor bedrijfsoverdracht? Passende bij uw doelstelling tot uitbreiding van uw huidige activiteiten? Door een strategische bedrijfsovername van een branchegenoot? Met een zoekopdracht bedrijfsovername kan ik u uitstekend helpen. En wel geheel zonder verplichtingen wanneer de zoektocht niet oplevert wat u geschikt acht!

Criteria zoekopdracht bedrijfsovername

Aan de hand van een aantal zoekcriteria, als ook de beschrijving van uw doelstellingen, stel ik een zoekprofiel op. Daarmee zal ik verschillende ondernemingen benaderen. U kunt tevens uw eigen shortlist benoemen. Maandelijks zal ik de behaalde resultaten met u evalueren en eventuele vervolgacties bespreken.

Het zoekbereik is vrijwel onbeperkt. Enerzijds door een direct mailing aan geselecteerde ondernemingen. Anderzijds via een eigen netwerk van overige intermediairs, aangevuld met die van de BOBB en de DCFA.

Kandidaat bedrijfsovername

Zodra een onderneming aangeeft een eerste gesprek aan te willen gaan, laat ik deze een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Daarna zal ik uw identiteit en doelstellingen vrijgeven. Daarop zal ik u een beknopt en anoniem gespreksverslag sturen waarop u al dan niet een “go” beslissing kunt nemen over verdere activiteiten zoals besprekingen of onderhandelingen over bedrijfsovername.

Alleen wanneer u de betreffende onderneming geschikt acht, betaalt u een vindersloon. Het criterium ‘geschikt’ is eenvoudig en eenduidig. U heeft daarbij 14 dagen bedenktijd na de eerste bespreking met deze overnamekandidaat. Als u (en/of de overnamekandidaat) binnen deze 14 dagen definitief afziet van verdere besprekingen was de aangedragen kandidaat blijkbaar onvoldoende geschikt.

In het andere geval spreken we van een geschikte overnamekandidaat. U betaalt dan het vindersloon van €3.000 ex BTW. Maar als alternatief daarvan sluiten wij een overeenkomst Aankoopproces. Deze overeenkomst Aankoopproces geldt dan voor de begeleiding van overname van deze –door mij aangedragen- onderneming. Deze overeenkomst Aankoopproces is op basis van een uurtarief. U krijgt dan over de eerste 40 uur begeleiding een korting van €75,- ex BTW.

Zoekopdracht overnamekandidaat

Wanneer u zich in voorgaande kunt vinden stel ik een overeenkomst Zoekopdracht op. Deze geldt een periode van 3 maanden, ingaande het moment van uw schriftelijke acceptatie. Dit houdt in dat u gedurende deze 3 maanden (a) alleen BBO&F inschakelt voor actieve acquisitie, (b) u geen gelijksoortige opdracht aan een andere intermediair zult geven en (c) u zich zult onthouden van het zelf actief benaderen van kandidaten. Na deze drie maanden vervallen over en weer alle rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst Zoekopdracht bedrijfsovername.

©BBO&F