NIEUW Verdiepingscursus DCF Methode

Praktijkgerichte cursus over de Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering.

Tijdens de algemene cursus Kennismaking Discounted Cashflow methode komen de meest gangbare technieken voor bedrijfswaardering aan bod. De meest toegepaste varianten van de DCF methode voor de waardebepaling van een onderneming is de WACC (Weighted Average Cost of Capital) methode en de APV (Adjusted Present Value) methode.

Boek Discounted Cashflow methode
Verdiepingscursus Discounted Cashflow Methode

Na het volgen van de cursus kent u de basistechnieken en kunt u deze in de praktijk van bedrijfswaardering toepassen. De vertaling naar de theorie naar de praktijk van deze generiek toepasbare DCF waardering is vaak beduidend weerbarstiger.

Om deelnemers in praktijksituaties uit de startblokken te helpen is er een aanvullend programma “Verdieping DCF Methode”. Deze verdiepingscursus wordt afgestemd op de individuele wensen en vragen van de  deelnemers. Te denken valt aan onderwerpen als restwaarde, kostenvoet eigen vermogen, prognoses en horizon, debt/cashfree, investeringsplannen, enzovoorts.

U kunt voorafgaande een casus indienen. Tijdens deze avond licht u deze aan de andere aanwezige deelnemers toe. Met name kunt u aangeven waar u bij het waarderingsvraagstuk tegenaan loopt.Uw specifieke aandachtspunt komt zo dus terug tijdens de verdiepingscursus. Zodat u als cursist met de behandelde stof het waarderingsvraagstuk later zelfstandig kan aanpakken. Dus: verwacht dus geen panklare oplossing. Daarvoor is de avond met meerdere deelnemers en de diverse casussen te kort. Maar wel krijgt u het instrumentarium aangereikt om stappen te maken om uw waarderingsvraagstuk af te ronden.

Tijdens de cursus wordt nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid en de groepssamenwerking van de deelnemers bij de aanpak van een casus.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10.

De cursus duurt van 18:30 – 22:00

Prijs: € 299 (ex. btw).

Datum/Tijd

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijd: 18:30 – 22:00

Locatie
UTRECHT

Inschrijven? Klik HIER.