Schenken of erven van uw onderneming!? Het kan belastingvrij!

Schenken of ErvenVoor het schenken of erven van een IB onderneming bestaat in de Successiewet artikel 35b de bedrijfsoverdrachtsfaciliteit. Deze faciliteit is overigens ook van toepassing bij schenking en vererving van een aanmerkelijk belang (AB) in een (materiele onderneming gedreven in een) B.V.

De bedrijfsoverdrachtsfaciliteit is van toepassing overdracht van ondernemingsvermogen bij bedrijfsopvolging. Deze  regeling voorziet in een volledige vrijstelling –voor erf- en schenkbelasting- tot €1 Mio en 83% daarboven. Hierbij geldt zowel een bezitsvereiste en een voortzettingsvereiste. De bezitsvereiste houdt in dat de onderneming  tenminste 5 jaar voor rekening van de schenker is gedreven. Bij vererving (dus in de situatie van overlijden) geldt een termijn van tenminste 1 jaar. De voortzettingsvereiste houdt in dat de  onderneming tenminste 5 jaar moet worden voortgezet.

Soms is er sprake is van een verschil tussen de liquidatiewaarde en een lagere going-concernwaarde. De liquidatiewaarde is de waarde van de onderneming in het geval dat de activa los van elkaar worden verkocht. De going-concernwaarde is de waarde bij oneindige voortzetting van de onderneming. Een (positief) verschil doet zich bijvoorbeeld voor bij agrarische bedrijven. De belaste verkrijging wordt dan gebaseerd op de lagere going-concernwaarde. Voor het saldo wordt een conserverende aanslag opgelegd. Deze wordt, mits aan de voortzettingsvereiste wordt voldaan, daarna door de fiscus op nul gesteld.

Voorkom fiscaal leed door tijdig maatregelen te nemen!

©BBO&F