Waardebepaling? Bekijk de BOBB kennisfilm!

kennisfilm waardebepalingWaardebepaling is een essentiële stap bij bedrijfsoverdracht. Daarom werd door de BOBB een nieuwe kennisfilm over waardebepaling bij bedrijfsoverdracht gemaakt. Hierin gaat Peter Schuitmaker in op de verschillende methoden en de grote betekenis van bedrijfswaardering. In dit bericht een korte samenvatting van de inhoud van deze kennisfilm.

“De waardebepaling van uw bedrijf is een essentiële stap in het proces van bedrijfsoverdracht. In de kennisfilm over waardebepaling worden een aantal methodes genoemd om de waarde van uw bedrijf te bepalen. Veel gehanteerd worden de mutiples, bijvoorbeeld 5 keer de netto winst. Of 4 keer de EBITDA. Maar ook een rentabiliteitsmethode. Bezwaar is dat deze methoden voor waardebepaling terugkijken in de tijd. Terwijl een koper van een bedrijf vooral de toekomst koopt. En om precieser te zijn: door zijn investering door de koop van de onderneming rekent hij op toekomstige kasstromen. En die moeten zijn investering goed maken.

Methoden voor waardebepaling

Meer gebruikelijk is de Discounted Cashflow methode. In de kennisfilm waardebepaling worden ook de meer moderne varianten zoals de Adjusted Present Value of Cash to Equity methoden genoemd. Deze kijken echt naar de toekomst en dienen zo ook vooral het belang van de koper.

Zo’n waardebepaling vraagt een diepgaand inzicht in de financiële huishouding en toekomst. Want vaak zitten er in de winst en verliesrekening kosten die in een vergelijkbare andere situatie anders zouden uitpakken. Bijvoorbeeld uitzonderlijk hoge doorbelastingen door verbonden ondernemingen. Aanpassingen zullen zo kunnen leiden tot een beduidend hogere waarderingsuitkomst. Maar ook het groeiperspectief en de daarmee hangende investeringen in vaste activa en werkkapitaal zullen bijdragen aan de omvang van de bedrijfswaarde.

Nut waardebepaling

In de kennisfilm over waardebepaling wordt duidelijk dat bedrijfswaardering een lastig proces is, wordt wel duidelijk. Maar een gedegen waardeanalyse is eigenlijk onmisbaar. Deze biedt zo een solide basis voor uw aanbieding aan aspirant kopers. En hoe beter de waarde van uw bedrijf is onderbouwd, des te meer zal uw aspirant koper meegaan in uw denken. En zo bereid blijken een betere prijs te betalen voor de bedrijfsoverdracht.

Maar ook vooruitlopende op een bedrijfsoverdracht legt een waardebepaling de kansen bloot om aan bijvoorbeeld waardestuwers te werken. In de kennisfilm waardebepaling wordt duidelijk dat een vroege bedrijfswaardering zal leiden dan tot een uiteindelijk hogere verkoopprijs bij de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. En een solide bedrijfswaardering geeft u ook een goed zicht op de opbrengst uit de verkoop van uw bedrijf: de financiële basis voor uw privé financiële planning.

Kortom, de kennisfilm over waardebepaling maakt duidelijk dat een goede bedrijfswaardering een investering is die zich dubbel en dwars terugverdient.”

De BOBB is de beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht. Deze beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden bij koop en verkoop van ondernemingen staat voor kwaliteit, ontwikkeling, opleiding en professionalisering bij bedrijfsoverdracht. Kern is: kennis en ervaring delen over het proces van bedrijfsopvolging.

©BBO&F