Informele investeerder voor Hygiënecode Online

informele investeerderJeroen van Hassel werd in februari 2015 gefinancierd door de financiële inbreng van een informele investeerder. De bedrijfsfinanciering is verstrekt in de vorm van een rentedragende lening in combinatie met een exitvergoeding. Dit bedrijfskrediet is voor de verdere ontwikkeling en marktintroductie van “Hygiënecode Online”.

Hygiënecode Online is een webbased programma voor de voedselverwerkende detailhandel en horeca. Daarvan zijn er in Nederland zo’n 65.000 MKB ondernemingen. De applicatie ondersteunt de MKB ondernemer bij de implementatie van de hygiënecode. Dit is een wettelijke verplichting en valt onder de HACCP. Met Hygiënecode Online wordt de MKB ondernemer op een gestructureerde manier geholpen bij de implementatie van de branche gerelateerde hygienecodes. Hygiënecode Online verzorgt de proactieve aansturing en documentatie van alle HACCP activiteiten.

Informele investeerder

Jeroen heeft bedrijfsfinanciering van de informele investeerder gekregen voor de marktbewerking, ondermeer deelname een vakbeurzen, introducties in vakbladen en doorontwikkeling van zijn systeem. Daarnaast heeft Jeroen zicht op begeleiding door zijn informele investeerder. Deze kijkt regelmatig mee met de ontwikkeling van zijn bedrijfsactiviteiten.

Rol van BBO&F

Jeroen is in december 2014 in contact gekomen met BBO&F. Daarna heeft hij, onder begeleiding door BBO&F, zijn commerciële en financiële model verbeterd en aangescherpt. Aandachtspunten waren de prijsstelling, de aanpak van de verkoop, het aanbieden van een proefaccount, het leggen van de eerste contacten en de commerciële follow-up en de innovaties van zijn product.

Financiële prognose

Ook werden verschillende financiële scenario’s opgesteld en doorgerekend. Uit de mogelijkheden werd een definitieve strategie gekozen. Door deze degelijke voorbereiding van de bedrijfsfinanciering ontstond een haalbare en betrouwbare businesscase. Het ondernemingsplan kon zo de grondige toets voor een krediet door een informele investeerder doorstaan.

Daarna zijn door BBO&F de juiste contacten gelegd met een informele investeerder. Na het wegnemen van onzekerheden kon de bedrijfsfinanciering worden toegezegd en verstrekt.

Bedrijfsfinanciering

Uiteindelijk kon Jeroen kiezen uit verschillende aanbiedingen voor bedrijfsfinanciering. Maar de keuze viel uiteindelijk toch op de informele investeerder. Enerzijds op basis van het goede gevoel en de interactie. Maar daarnaast ook vanwege de aangeboden begeleiding.

Zo blijkt maar weer: door een goede voorbereiding en een degelijke onderbouwing is voor goede bedrijfsplannen altijd wel een informele investeerder te vinden.

©BBO&F