Gezocht: Groeikapitaal €800.000 met MBI

De onderneming is een in Noord-Brabant NL gevestigde BV, inmiddels ruim 25 jaar actief met de import, verkoop en distributie aan eindgebruikers (consumenten) van duurzame consumentengoederen. De omzet wordt gerealiseerd in NL en B (Vlaanderen). De omzet is circa 6 Mio. De vaste personele omvang is circa 30 FTE, waarvan 10 assemblage en logistiek, 4 retail en 2 marketing en customerservice. Daarnaast zijn circa 10 oproepkrachten werkzaam.

De onderneming maakt momenteel een verbeterslag. Dit gericht op meer operationele excellentie. Concrete resultaten zijn

• versterkte aansturing van de marketing van producten gericht op het waarborgen van het omzetvolume, te weten: de verkopen via de eigen retail-keten en webwinkel;
• verbeteren van het productassortiment (meer focus op de aantallen en marge);
• verbeteren van de liquide positie en verminderen van het kapitaalbeslag door een betere planning van de logistieke stromen en de voorraad;
• professionalisering van de customerservice (verkoop en after sales service), gericht om meer verkopen en minder interne kosten (servicekosten) door een betere informatievoorziening aan klanten;
• verbeteren van het product management (verkoopbudgettering) en aansturing verkoop;
• efficiëntieverbetering van de primaire bedrijfsfuncties assemblage en logistiek;

De onderneming heeft een uitstekend imago, met name als prijsgunstige aanbieder. De producten onderscheiden zich aantoonbaar ten opzichte van de concurrentie, door een betere prestatie/prijsverhouding.

De markt wordt bediend door een beperkt aantal spelers, waaronder onderhavige onderneming. De markt groeit voor een aantal segmenten. De verwachting is dat tevens verdere concentratie in deze marktsegmenten zal ontstaan. De afnemers verwachten kwaliteit en service, maar zijn ook vooral prijskopers. Het waarborgen van een solide positie vraagt daarom om te groeien naar een substantieel omzetniveau van -bijvoorbeeld- 30 Mio. Concrete ideeën zijn additionele slimme en kosteneffectieve verkoopkanalen voor landelijke dekking, herpositioneren van de eigen retailfunctie en het ontwikkelen een high-end productlijn (onder eigen merknaam) met een sterk kwaliteitsimago.

De DGA wil de onderneming met de juiste financiële en operationele ondersteuning brengen in een volgende fase. Dit door –met name- autonome groei in combinatie met een betere positionering (kwaliteit en service) binnen de context van operationele excellentie.

Gedacht wordt aan een inbreng van circa €800.000 door private equity of investeringsfonds in combinatie met een MBI kandidaat. Gedacht wordt aan een hands-on manager, met name iemand die nieuwe verkoopconcepten kan helpen uitrollen en (mede) sturing kan geven aan verdere optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen (verkoop en logistiek).