Financiering voor bedrijfsovername Restaurant Rose

Restaurant RoseBBO&F heeft Frans van Soest ondersteund bij de aanvraag crowdfunding voor bedrijfsfinanciering. Het gevraagde krediet is voor de bedrijfsovername en verbouwing van Restaurant Rosé. Restaurant Rosé is een bestaande horecaonderneming in Breda, gelegen in ‘t Ginneken. Frans wil voortborduren op de goede naamsbekendheid en verder uitbouwen, ondermeer door het benutten van de terrascapaciteit. Die kan worden ondergebracht in de eigen stadstuin. Door deze gastronomisch aan te kleden ontstaat mogelijkheid om in de buitenlucht culinair te genieten.

Toekomstige exploitant Restaurant Rose

Frans van Soest heeft meer dan 25 jaar ervaring in de horeca, ondermeer door diverse functies in de bediening, keuken en cateringmanager. Voor de bedrijfsovername en de verbouwing is er een financieringsbehoefte van € 120.000. Dit is voor de overname, bouwkundige aanpassingen, bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en voorfinanciering BTW. Na overname en uitbreiding van Restaurant Rose is er een restaurant met 60 couverts.

Financiering Restaurant Rose

De financiering wordt ingevuld door crowdfunding via Horeca Crowdfunding Nederland. Horeca Crowdfunding Nederland is een platform waarbij de financiële onderbouwing en investeringsplannen goed bekeken worden. Zo krijgen investeerders zicht op een solide propositie met een mooi rendement. Meedoen kan door in te schrijven op het project Restaurant Rose op de website van het crowdfunding platform van Horeca Crowdfunding Nederland.

©BBO&F