Crowdfunding Campagne Zeeland (N.Br.)

Crowdfunding CampagneBBO&F heeft weer een succesvolle crowdfunding campagne voorbereid. Op 11 april is deze gepubliceerd op de website van Kapitaal Op Maat. Het betreft een financiering van € 185.000 voor de uitbreiding van capaciteit van huisvesting  voor EU medewerkers in Zeeland (Noord Brabant).

Naast het leveren van diensten voor de hippische sector heeft de onderneming Horse & House Trading Company BV als tweede activiteit: de verhuur van eigen onroerend goed. Dat zijn niet alleen stallen aan eigenaren van paarden. Maar de onderneemster wil nu tevens haar verhuuractiviteiten uitbreiden met de verhuur van chalets aan EU medewerkers. Het gaat hierbij om een tijdelijke opvang welke valt binnen de lokale regelgeving.

De werkgevers in de directe omgeving, voornamelijk tuinders bedrijven, zijn op zoek zijn naar goede huisvesting voor hun werknemers. Door de bedrijfsfinanciering via deze crowdfunding campagne biedt de onderneemster deze werkgevers de mogelijkheid om dit goed te regelen en op jaarbasis woongelegenheid voor hun werknemers af te nemen.

Crowdfunding Campagne

De aanvraag van een bedrijfsfinanciering vraagt een degelijke voorbereiding. Er wordt een concreet en onderbouwd financieringsplan opgesteld worden. Daaruit moet duidelijk de investering en de motivatie daarvan bereiken. Maar ook het verdienmodel en de rentabiliteit van de investering moeten voldoende zijn om de annuitaire lening te kunnen dragen. Alleen zo zullen investeerders in de crowd bereid zijn financieel bij te dragen.

BBO&F heeft meegeholpen in de planvorming en de financiële uitwerking. Tevens heeft BBO&F de juiste contacten gelegd met de crowdfunder. En in samenwerking met Kapitaal Op Maat werd de crowdfunding campagne vormgegeven.

Zo werd de basis gelegd voor een solide plan welke hopelijk mag rekenen op een voldoende respons van de financiers. Zodat ook de investeringsplannen van deze onderneemster snel concrete gestalte kunnen krijgen.