Brief VNO-NCW en MKB Nederland over bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering

Uit macroanalyses door de DNB blijkt dat kredietuitzetting is vertraagd. Enerzijds door de afname van de vraag. Anderzijds doordat het lastiger blijkt om daadwerkelijk financiering te krijgen. Circa 52% van de aanvragen van het kleinbedrijf wordt niet gehonoreerd. Voor de grotere bedrijven pakt dat gelukkig gunstiger uit.

Belangrijke redenen zijn de heffingen op banken en de verscherpte kapitaal en liquiditeitseisen. De Nederlandse banken hebben daarbij ook last van de funding-gap. Deze funding gap ontstaat doordat de vrije middelen die Nederlandse huishoudens op de bank hebben staan onvoldoende zijn om de uitstaande krediet mee te financieren. De banken moeten deels ‘funden’ via de internationale kapitaalmarkt.

Kredietverlening

Banken worden geconfronteerd met verscherpte kapitaals- en liquiditeitseisen door de implementatie van BASEL III. Daardoor is er minder ruimte bij banken voor langlopende leningen (hypotheken, infrastructurele en projectfinanciering) en meer risicovolle kredietverlening. Vooral voor innovatie en starters lijkt weinig geld beschikbaar. Juist deze groep heeft snel financiering nodig bij aantrekkende economie.

Garantieregelingen

Verder dreigt er het versoberen van succesvolle garantieregelingen, zoals de Borgstelling MKB (BMKB) en Garantie Ondernemersfinanciering (GO). De definitie ‘starter’  werd reeds ingeperkt. Dat draagt niet bij aan een verbetering van het financieringsklimaat.

Onderzoek bedrijfsfinanciering

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen een onderzoek voor naar betere mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering. Een belangrijk agendapunt voor het algemeen overleg met vaste commissies van de Tweede Kamer.

Klik hier voor de brief aan de vaste commissies voor Economische Zaken en Financiën van de Tweede Kamer

Meer informatie over bedrijfsfinanciering? Klik hier.

©BBO&F