Artikel Bedrijfsoverdracht Familiebedrijf

In de praktijk blijkt bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf geen eenvoudige uitdaging. Naast financiële en fiscale aspecten speelt emotie vaak een stevige rol. Mijn artikel over een mooie casus uit de praktijk werd gepubliceerd door de BOBB.

Bedrijfsopvolging

Duidelijk wordt dat een bedrijfsovername adviseur een cruciale rol speelt om paden te effenen. Zodat de bedrijfsoverdracht van vader op zoon binnen -voor de familie- acceptabele financiële randvoorwaarden EN gebruik makende van de fiscale regels tot een goed einde gebracht werd.

Fiscale mogelijkheden

Bij bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf kijkt de belastingdienst kritisch mee. Want een te lage overdrachtsprijs krijgt al snel het karakter van een schenking. Met schenkbelasting. Onwenselijk!

Anderzijds zijn er verschillende regelingen zoals in de Invorderingswet. Onder toepassing van Artikel 25 lid 9 is uitstel van belastingheffing mogelijk.

Maar wanneer dit tijdig wordt voorbereid is ook een geruisloze overdracht (lees: zonder acute belastingheffing) mogelijk. Dus ook om acute belastingheffing te voorkomen is tijdige voorbereiding essentieel.

Familiebedrijf

Dat de bedrijfsopvolging plaatsvindt binnen het familiebedrijf maakt het nog veel spannender. Vader en zoon trekken weliswaar al jaren met elkaar op. Gunnen elkaar natuurlijk het allerbeste. Trekken elkaar het vel niet over de oren. Maar hebben per saldo verwachtingen van elkaar die veelal niet met elkaar overeenstemmen. Niet alleen qua toekomstvisie en bedrijfsstrategie. Maar ook  financieel. Het bedrijf als oudedagsvoorziening van vader mag niet de molensteen om de nek van zoon worden. En dan is er ook een belastingdienst die kritisch meekijk. Het verenigen van alle belangen vraagt kennis, ervaring en inlevingsvermogen. Het resultaat: heldere afspraken over de bedrijfsoverdracht, de gevolgen van de bedrijfsopvolging door de familie goed begrepen en door vader en zoon ook op langere termijn na te komen. Alleen een ter zake kundige overname adviseur loodst een ieder om de lastige klippen en zandbanken.

Dit artikel is ook te vinden op de LinkedIn pagina van de BOBB!