Gecertificeerd BOBB lid voor bedrijfsoverdracht

BOBB lidPeter Schuitmaker is gecertificeerd BOBB lid van de beroepsorganisatie voor bedrijfsoverdracht. Zo blijft hij alert op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Zo levert hij kwaliteit aan klanten die op zoek zijn naar oplossingen op het gebied van bedrijfsovername.

Voordelen BOBB lid

De drie belangrijkste voordelen voor het gecertificeerde BOBB lid zijn:

  • Periodiek met vakgenoten praten over het vakgebied. Nieuwe ontwikkelingen bij bedrijfsoverdracht verkennen. Nieuwe kansen en mogelijkheden bespreken. En de uitwisseling van ervaring, kennis en kunde over het vakgebied bedrijfsoverdracht.
  • Certificering als BOBB lid betekent continu werken aan kwaliteit. Steeds op zoek zijn naar mogelijke verbeterpunten. Stappen ontwikkelen om deze te implementeren in de processen van bedrijfsovername. Zodat nog betere kwaliteit kan worden geleverd aan klanten die opzoek zijn naar bedrijfsopvolging.
  • Meerwaarde als BOBB lid voor de klant omdat zij weten dat het gecertificeerde lid van de BOBB kwaliteit kan leveren. Het gecertificeerde BOBB  lid staat voor effectiviteit, kwaliteit en doorzettingsvermogen om de bedrijfsoverdracht tot een goed einde te brengen.

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht is een complex proces. Er speelt een complex aan factoren. Technische aspecten zoals bedrijfswaardering, financiering, prijsvorming, geheimhouding, contracten, garanties en vrijwaringen, fiscale aspecten et cetera.

Begeleiding bij bedrijfsoverdracht lijkt vaak op koorddansen. Het gaat erom dat de juiste balans gevonden en gehouden wordt om de verschillende belangen te verenigen. Alleen dan komt een bedrijfsoverdracht tot stand onder optimale condities. Het lidmaatschap van een beroepsorganisatie als de BOBB komt de bedrijfsovername adviseur daarbij goed van pas. Alleen zo wordt gewerkt aan een continu proces van verbetering. Zo wordt een blijvende meerwaarde voor de klant geleverd. En door de certificering wordt de kwaliteit geborgd. Zo wordt vooral ook het belang van de relatie gediend.

Bekijk de film van de BOBB op YouTube over het hoe en waarom van het lidmaatschap van de beroepsorganisatie BOBB voor bedrijfsoverdracht.