Eindejaarsactie 2013

IrpañaniIeder jaar steunen wij een (als eindejaarsactie) een project voor jongeren. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar niets doen is geen optie.

Zo laten we merken dat we er zijn. En dat we zo een beetje mogen bijdragen aan de weerbaarheid en kansen van jongeren en andere kwetsbare groepen.

Stichting Op de Hoogte van Bolivia (SOHB)

De eindejaarsactie 2013 is dat het project Irpañani in Bolivia. Het project Irpañani is een initiatief van de Stichting Op de Hoogte van Bolivia.  Met als doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen in El Alto: een snel groeiende satellietstad op de hoogvlakte van Bolivia. Vlakbij La Paz wonen  ruim 1 miljoen inwoners: hoofdzakelijk inheemse migranten (Aymara’s) van het platteland.

Irpañani

Irpañani is een kinderproject in El Alto. Het project is opgezet door het echtpaar Julia Callisaya (44) en ds. Victor Huacani (46). Victor en Julia hebben zelf ervaren hoe belangrijk goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor kinderen is. Juist om een beter leven en meer eigenwaarde te krijgen. Deze ervaring helpt hun nu om kinderen en jongeren in moeilijke situaties te helpen.

Irpañani verzorgt opvang voor 150 kansarme kinderen van 6 tot 16 jaar. Hier worden jongeren geholpen met hun huiswerk en krijgen ze een gezonde en volledige middagmaaltijd. Leerdoelen zijn hygiëne, normen en waarden. Ook is er ruimte voor sport en spel. Maar vooral: persoonlijke aandacht van docenten.

Door het project Irpañani krijgen vrede, rechtvaardigheid en de ontwikkeling van de jonge mens een nieuwe kans.

Annet Bakker en Peter Schuitmaker