Eindejaarsactie 2016

Stichting KindiaIeder jaar steunen wij (als eindejaarsactie) een project voor jongeren. Met een accent op onderwijs. Want onderwijs geeft kinderen een perspectief. Een basis voor een toekomst met kansen. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar niets doen lijkt ons geen optie.

Zo laten we merken dat we er zijn. Dat er meer is dan de zakelijkheid, rentabiliteit, efficiëntie, economische waarde, enzovoorts. Dat vooral ook de weerbaarheid van en kansen voor jongeren een plek verdienen in deze wereld. Dat we een beetje meedoen met de mensen die dat concreet handen en voeten geven.

Stichting Kindia

Voor de eindejaarsactie 2016 steunen we Stichting Kindia (Kind In India). Stichting Kindia zet zich in voor Indiase straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Door hun steun en betrokkenheid wil de Stichting Kindia bijdragen aan een betere toekomst en een menswaardig bestaan.

Stichting Kindia biedt financiële en materiele hulp. Draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren zodat zij zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Geeft voorlichting en helpt de onderwijsmogelijkheden te verbeteren.

Een van de initiatieven is JET, een project voor hulpbehoevende kinderen, waaronder lichamelijk gehandicapte kinderen. Afgelopen jaar 2016 heeft de Stichting Kindia hier een 2e tehuis gebouwd. Zowel jongens en meisjes kunnen zo op deze locatie blijven wonen en scholing krijgen.

Komend jaar 2017 gaat Stichting Kindia verder bouwen aan de school. Zodat nog meer kinderen onderwijs kunnen volgen. Het doel is om 3 extra klaslokalen te realiseren.

Mocht u van de resultaten op de hoogte willen blijven? Volg dan de ontwikkelingen op Kindianieuws. In deze nieuwsbrief zal de Stichting Kindia over dit project publiceren en terugkoppeling geven.

Door het werk van Stichting Kindia wordt gewerkt aan stabiliteit met een perspectief op een menswaardig bestaan.

We wensen u alle goeds voor 2017.

Annet Bakker en Peter Schuitmaker